הודעות

כותרת עודכן
חופשה מרוכזת משרדי הפקולטה יהיו סגורים בין התאריכים 18/8/2019-25/8/2019 15/08/2019 - 08:19
קורסי קיץ לשנה"ל תשע"ט 31/07/2019 - 10:02
מערכת שעות לשנה"ל תש"פ - שנה ד' 31/07/2019 - 10:01
מערכת שעות לשנה"ל תש"פ - שנה ג' 24/07/2019 - 15:29
מערכת שעות לשנה"ל תש"פ - שנה ב' 24/07/2019 - 15:28
מערכת שעות לשנה"ל תש"פ - שנה א' 24/07/2019 - 15:27
תנאי מעבר משנה לשנה 14/07/2019 - 13:55
לוח בחינות תשע"ט 23/06/2019 - 09:50
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - תיכוניסטים 12/06/2019 - 14:40
חדרי רווחה לסטודנטים 27/02/2019 - 15:02
מלגת "מנהיגי שוליך" למועמדים מצטיינים 24/02/2019 - 14:21
רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון 10/02/2019 - 09:23
זכאות לתואר- הגשת בקשות למסיימי תואר 13/12/2018 - 13:07
נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת 05/11/2018 - 16:09
מערכת שעות לשנת תשע"ט - תארים מתקדמים 06/09/2018 - 13:28
דרישות בלימודי יסוד ביהדות לסטודנטים חדשים בתשע"ט 30/07/2018 - 14:22
שירותי מחשוב ותשתיות 08/07/2018 - 09:29
מערכת ניהול פניות באתר התמיכה של צוות המחשוב בפקולטה להנדסה 13/02/2017 - 16:40
ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות 08/02/2017 - 10:26