הודעות

כותרת עודכן
חופשה מרוכזת משרדי הפקולטה יהיו סגורים בין התאריכים 19/8/2018-25/8/2018 16/08/2018 - 15:42
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - שנה ד' 08/08/2018 - 12:12
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - שנה ג' 08/08/2018 - 09:52
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - שנה ב' 08/08/2018 - 09:51
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - שנה א' 08/08/2018 - 09:50
מערכת שעות לשנת תשע"ט - תארים מתקדמים 06/08/2018 - 13:04
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - תיכוניסטים 05/08/2018 - 11:15
קורסי קיץ לשנה"ל תשע"ח 01/08/2018 - 10:36
תנאי מעבר משנה לשנה 31/07/2018 - 13:09
דרישות בלימודי יסוד ביהדות לסטודנטים חדשים בתשע"ט 30/07/2018 - 14:22
שירותי מחשוב ותשתיות 08/07/2018 - 09:29
בהצלחה בבחינות 21/06/2018 - 15:33
רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון 13/03/2018 - 14:48
מלגת "מנהיגי שוליך" למועמדים מצטיינים 23/01/2018 - 10:24
חדרי רווחה לסטודנטים 10/12/2017 - 14:38
זכאות לתואר- הגשת בקשות למסיימי תואר 19/03/2017 - 13:09
נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת 23/02/2017 - 10:39
מערכת ניהול פניות באתר התמיכה של צוות המחשוב בפקולטה להנדסה 13/02/2017 - 16:40
ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות 08/02/2017 - 10:26