הודעות

כותרת עודכן
הארכת שעות הפעילות לקראת ובמהלך תקופת הבחינות 18/06/2019 - 08:12
קורסי קיץ לשנה"ל תשע"ט 17/06/2019 - 15:10
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - שנה ד' 12/06/2019 - 14:45
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - שנה ג' 12/06/2019 - 14:45
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - שנה ב' 12/06/2019 - 14:41
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - שנה א' 12/06/2019 - 14:40
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - תיכוניסטים 12/06/2019 - 14:40
פתיחת ההרשמה לבקשת מלגות - תואר ראשון - תש"פ 07/05/2019 - 11:48
לוח בחינות תשע"ט 15/04/2019 - 12:14
חדרי רווחה לסטודנטים 27/02/2019 - 15:02
מלגת "מנהיגי שוליך" למועמדים מצטיינים 24/02/2019 - 14:21
רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון 10/02/2019 - 09:23
זכאות לתואר- הגשת בקשות למסיימי תואר 13/12/2018 - 13:07
נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת 05/11/2018 - 16:09
מערכת שעות לשנת תשע"ט - תארים מתקדמים 06/09/2018 - 13:28
תנאי מעבר משנה לשנה 31/07/2018 - 13:09
דרישות בלימודי יסוד ביהדות לסטודנטים חדשים בתשע"ט 30/07/2018 - 14:22
שירותי מחשוב ותשתיות 08/07/2018 - 09:29
מערכת ניהול פניות באתר התמיכה של צוות המחשוב בפקולטה להנדסה 13/02/2017 - 16:40
ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות 08/02/2017 - 10:26