הודעות

כותרת עדכון אחרון
תנאי קדם קורסי הנדסה
הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה
חדרי רווחה לסטודנטים
מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ד - שנה א'
ברכות לבוגרי ובוגרות התואר השלישי של הפקולטה
מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ד - שנה ד'
מערכת שעות לתארים מתקדמים לשנה"ל תשפ"ד
מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ד - שנה ג'
מערכת שעות תשפד- תארים מתקדמים
מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ד- תיכוניסטים
מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ד - שנה ב'
קורסי קיץ לשנה"ל תשפ"ג
מערכת ניהול פניות באתר התמיכה של צוות המחשוב בפקולטה להנדסה
זכאות לתואר- הגשת בקשות למסיימי תואר
ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות
מלגת "מנהיגי שוליך" למועמדים מצטיינים
שירותי מחשוב ותשתיות
רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון
דרישות בלימודי יסוד ביהדות