הודעות

כותרת עודכן
בוחן 83102 פיזיקה 1 - יום רביעי 12/12/2018 05/12/2018 - 13:27
בוחן 83103-07 פיזיקה 2 (תכנית אביב) - יום ראשון 23/12/2018 04/12/2018 - 10:00
בוחן 83110 אלגברה לינארית - יום רביעי 19/12/2018 04/12/2018 - 09:52
בוחן בקורס 83356 מבוא לתורת הצפינה - יום חמישי 13/12/2018 28/11/2018 - 15:16
זכאות לתואר- הגשת בקשות למסיימי תואר 21/11/2018 - 13:12
בוחן 83211 פונקציות מרוכבות - יום רביעי 12/12/2018 19/11/2018 - 13:22
נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת 05/11/2018 - 15:09
לוח בחינות סמסטר א תשע"ט 24/10/2018 - 12:01
מערכת שעות לשנת תשע"ט - תארים מתקדמים 06/09/2018 - 12:28
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - שנה ד' 08/08/2018 - 11:12
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - שנה ג' 08/08/2018 - 08:52
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - שנה ב' 08/08/2018 - 08:51
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - שנה א' 08/08/2018 - 08:50
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - תיכוניסטים 05/08/2018 - 10:15
תנאי מעבר משנה לשנה 31/07/2018 - 12:09
דרישות בלימודי יסוד ביהדות לסטודנטים חדשים בתשע"ט 30/07/2018 - 13:22
שירותי מחשוב ותשתיות 08/07/2018 - 08:29
רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון 13/03/2018 - 13:48
מלגת "מנהיגי שוליך" למועמדים מצטיינים 23/01/2018 - 09:24
חדרי רווחה לסטודנטים 10/12/2017 - 13:38
מערכת ניהול פניות באתר התמיכה של צוות המחשוב בפקולטה להנדסה 13/02/2017 - 15:40
ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות 08/02/2017 - 09:26