הודעות

כותרת עדכון אחרון
מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ג - שנה ד' 04/08/2022 - 16:07
מערכת שעות לתארים מתקדמים לשנה"ל תשפ"ג 02/08/2022 - 12:10
תנאי קדם קורסי הנדסה 02/08/2022 - 10:10
זכאות לתואר- הגשת בקשות למסיימי תואר 02/08/2022 - 10:10
מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ג - שנה ג' 02/08/2022 - 10:09
מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ג - שנה ב' 20/07/2022 - 09:38
מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ג - שנה א' 20/07/2022 - 09:37
קורסי קיץ לשנה"ל תשפ"ב 18/07/2022 - 09:09
שירותי מחשוב ותשתיות 17/07/2022 - 08:24
מלגה לשנה"ל תשפ"ג לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון 02/06/2022 - 09:26
חדרי רווחה לסטודנטים 18/10/2021 - 15:27
רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון 14/07/2021 - 15:52
מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ב - תיכוניסטים 07/07/2021 - 08:54
דרישות בלימודי יסוד ביהדות 18/10/2020 - 12:53
מלגת "מנהיגי שוליך" למועמדים מצטיינים 01/03/2020 - 09:15
מערכת ניהול פניות באתר התמיכה של צוות המחשוב בפקולטה להנדסה 13/02/2017 - 15:40
ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות 08/02/2017 - 09:26