ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות

סטודנטים יקרים,
תקופת הבחינות החלה, ואנו מאחלים לכם הצלחה רבה בבחינות ובעבודות אותן אתם מגישים. טוהר הבחינה וטוהר המידות בהגשת עבודות מקוריות, הוא הבסיס עליו מושתת רעיון האקדמיה. טוהר המידות הוא קודם כל המראה האישית שלכם כאנשים ישרים. ברצוננו להזכיר לכם כמה מכללי טוהר הבחינות והעבודות.
1 . הגשת עבודות: 

  • עבודה המוגשת כחלק מחובות קורס זה או אחר, חייבת להיות מקורית שלכם (לא קנויה, לא מועתקת ולא כתובה ע"י גורם אחר). אנא הקפידו הקפדה יתרה על כללי הציטוט הנכונים. אי הקפדה על כללי הציטוט כמוה כהעתקה.
  • אם אינכם מצליחים לעמוד בלוח הזמנים להגשת עבודה, אנא פנו למרצה ובקשו הארכה. קיצורי דרך בהגשת עבודה שאיננה שלכם, או אפילו חלקית אינה שלכם, עלולה להסתבר כגורלית לעתידכם, וזאת מעבר לפגיעה ביושרה האישית.
  • בשנה האחרונה דנה וועדת המשמעת במספר לא מבוטל של תלונות על הגשת עבודה לא מקורית. תווך העונשים, במקרים בהם הסתבר שהתלונה מוצדקת, היה בין הרחקה לסמסטר ועד הרחקה לשלוש שנים.

2 . בחינות:

  • הבחינה אמורה לשקף את ידיעותיכם והבנתכם את החומר הנלמד במהלך הסמסטר. אין לעשות שימוש, ואף להחזיק ברשותכם, כל חומר הקשור לחומר הנלמד, אלא אם ניתן
  • לכך אישור מפורש ע"י מרצה הקורס. איסור זה כולל כיתוב אסור בתוך חוברות או ספרים שמותר להכניס לבחינה.
  • אין להחזיק ברשותכם, או בהישג ידכם, מכשיר טלפון נייד (גם אם הוא כבוי), או כל מכשיר אלקטרוני חכם אחר (כגון שעון חכם). אנא הקפידו על הוראה זאת ותמנעו מאי נעימות. וועדת משמעת לא תקבל טענה של שכחה ותום לב, במקרה שיימצא ברשותכם מכשיר נייד.
  • אם יש צורך דחוף, שתהיו זמינים בטלפון במהלך הבחינה (צורך רפואי או בטחוני), אנא תאמו זאת עם המשגיחים. השאירו את הטלפון הנייד אצל המשגיח/ה ואם תקראו תוכלו לענות בהשגחת המשגיח/ה.

אנא זכרו, המשגיחים עושים את עבודתם נאמנה. צייתו להוראותיהם, כבדו אותם ושתפו איתם פעולה. לצערנו, וועדת משמעת נאלצה לדון במס' לא מבוטל של תלונות על טוהר הבחינות. המגמה של הוועדה היא להחמיר בענישה במקרים בהם התלונה נמצאת מוצדקת. זאת ועוד, במס' לא קטן של עיסוקים קיימת דרישה להצהיר על עבר נקי, פלילי ומשמעתי. בצער רב נתקלנו במקרים בהם סטודנטים איבדו מקום עבודה בגלל הרשעה בעבירת משמעת.


ועדת המשמעת פועלת על פי תקנון הנמצא בקישור דלהלן:
http://www.biu.ac.il/academic-secretary/TakMishmaatStudentim.htm .


מאחלים לכולכם הצלחה רבה בלימודים ובכל עיסוקיכם.

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022