צוות מנהלי

גב' ימיני דינה ראש מנהל הפקולטה 03-5317733 בניין 1104 קומה 4 חדר 452.
שם תפקיד טלפון משרד
גב' אסייג דפנה מתאמת 03-5317733 בניין 1105 קומה 1 חדר 165
גב' בן אהרון שימרית מרכזת לשכת הפקולטה 03-5317733 בניין 1104 קומה 4 חדר 453
גב' ברייטברט רעות מרכזת סגל אקדמי 03-5317722 בניין 1104 קומה 4 חדר 450
גב' וולף אברהמי אפרת מתאמת 03-5317633 בניין 1105 קומה 1 חדר 165A
גב' נפתלי הילה מתאמת 03-5317633 בניין 1105 קומה 1 חדר 165A
גב' רוזן-חברוני עדי מרכזת תארים מתקדמים 03-7384634 בניין 1105 קומה 1 חדר 165B
גב' רופה סיון מרכזת תואר ראשון 03-5317633 בניין 1105 קומה 1 חדר 165A
גב' ריטרמן תמר מתאמת 03-5317733 בניין 1105 קומה 1 חדר 165
גב' שלום ליטל מרכזת מועמדים 03-5317733 בניין 1105 קומה 1 חדר 165