צוות מנהלי

ראש מנהל הפקולטה

לשכת ראש מינהל הפקולטה להנדסה

מזכירות תואר ראשון

מזכירות תארים מתקדמים

צוות גיוס

רכזת אירועים וקשרי אקדמיה תעשיה

מיחשוב

מנהלי מעבדות

ספרייה