מיחשוב

תפקיד
מרכז מיחשוב

קרוגלוז זוהר

תפקיד
מרכז מיחשוב
טלפון
דוא"ל
eng.support@biu.ac.il
משרד
בניין 1102 חדר 308

תאריך עדכון אחרון : 20/09/2022