מבחני מיון באנגלית ובעברית

כל הנרשמים לאוניברסיטה חייבים להיבחן במבחן המיון באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמי"ר או אמיר"ם.

מבחן זה בודק את הידע של המועמד בשפת האנגלית לצורך עמידה ברף הקבלה לאוניברסיטה ולסווגו לקורס בהתאם לרמתו.

הציונים מועברים ישירות למוסדות שהנבחנים בחרו בעת ההרשמה בצורה מאובטחת ומסודרת

לבירורים בנושא עבור סטודנטים ומועמדים הרשומים במערכת יש לפנות למדור לקבלת תלמידים.

לבירורים בנושא עבור מתעניינים יש לפנות למרכז שירות וגיוס

כל אדם המבקש להיבחן בבחינת אמיר"ם או בבחינת יעלנט יכול להיכנס לאתר מאל"ו, לבחור את מרכז הבחינה שבו הוא רוצה להיבחן, ולקבל שיבוץ מיידי באופן עצמאי.

יש להמתין 35 יום לפחות בין כל שתי היבחנויות בבחינת מיון לרמות באנגלית (אמי"ר / אמיר"ם) ובין כל שתי היבחנויות בבחינת מיון בעברית (יע"ל / יעלנט).

להלן  קישורים להרשמה לבחינות:

אמיר"ם

יעלנט

 

בהצלחה!