מבחן מיון באנגלית

כל הנרשמים לאוניברסיטה חייבים להיבחן במבחן המיון באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמי"ר או אמיר"ם. מבחן זה בודק את הידע של המועמד בשפת האנגלית לצורך עמידה ברף הקבלה לאוניברסיטה ולסווגו לקורס בהתאם לרמתו.

לבירורים בנושא עבור סטודנטים ומועמדים הרשומים במערכת יש לפנות למדור לקבלת תלמידים.

לבירורים בנושא עבור מתעניינים יש לפנות למרכז שירות וגיוס

אוניברסיטת בר אילן מקיימת בחינות אמיר"ם בקמפוס,
לנרשמים חדשים לשנת הלימודים הבאה ולסטודנטים פעילים שנה א' – תואר ראשון.

ניתן לגשת לבחינה לצורך שיפור הרמה באנגלית, וכן לצורך עמידה ברף הקבלה לאוניברסיטה.

מספר המקומות לבחינת אמיר"ם מוגבל וכל הקודם זוכה.

לבירור לגבי קיומם של מבחני אמיר"ם בקמפוס, ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס.

בנוסף, על מנת להבטיח את מקומכם בבחינת המיון, מומלץ להירשם לבחינת אמי"ר דרך האתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה https://www.nite.org.il/other-tests/amir/, ששם מספר המקומות אינו מוגבל.

 

בהצלחה !!!!