אקדמיה בתיכון - תואר בתיכון לומדים בפקולטה להנדסה

הפקולטה להנדסה באוניברסיטה בר-אילן מטפחת ומעודדת את ההתעניינות בלימודי הנדסה בקרב תלמידי תיכון מצטיינים ומאפשרת לימודי תואר בתיכון.  תכניות הלימודים במסגרת תוכנית אקדמיה בתיכון מכשירות סטודנטים להיות מהנדסים בעלי ידע רחב ועדכני בתחומי התמחות שונים. ידע זה יאפשר את השתלבותם בתעשייה עתירת הידע ויעצים את תרומתם לפיתוחה. 

לפרטים ולמידע נוסף

הלימודים מתחילים בקיץ שלאחר כיתה י' ונמשכים 4 שנים כאשר בקיץ התלמידים נדרשים לעבור לפחות שני קורסים אקדמיים :

 • מתמטיקה בדידה
 • אלגברה לינארית 1

תנאי הקבלה לתוכנית נוער מוכשר מבוססים על ציוני קורסי הקיץ וציון הבגרות במתמטיקה 5 יחידות לימוד.
תנאי הקבלה למסלול הנדסה (בתום שנה א') - סטודנט שהתקבל לתוכנית האקדמית לנוער באוניברסיטת בר-אילן, יהיה רשאי להמשיך את לימודיו בשנה השנייה בפקולטה להנדסה ובלבד שעמד בקריטריונים הבאים:
על הסטודנט לעמוד באופן מלא בתוכנית הלימודים לשנה א׳ כולל שני סמסטרי הקיץ (סוף כיתה י׳ וסוף כיתה יא׳). לסטודנט אסור להיכשל באף אחד מהקורסים הכלולים בתוכנית לימודים זו.
ממוצע הציונים של הסטודנט בשנתו הראשונה הינו לפחות 75. הממוצע יחושב עבור כל הקורסים המופיעים בתוכנית הלימודים של שנה א׳ כולל סמסטר הקיץ הראשון (סוף כיתה י׳), אך לא כולל סמסטר הקיץ בתום כיתה יא׳. סטודנט שלא עמד בממוצע הנדרש בתום סמסטר ב' אולם כן עמד בו בתום סמסטר הקיץ השני, יהיה רשאי להמשיך את לימודיו בפקולטה להנדסה. 

סטודנט המעוניין להקדים את גיוסו לצה״ל טרם השלים את כל חובותיו לצורך זכאות לתואר ראשון (עפ״י תוכנית הלימודים אליה הוא רשום), ומעוניין להמשיך בלימודיו באופן חלקי במקביל לשירותו הצבאי, יידרש להשלים את כל חובותיו תוך 5 שנים לכל היותר מיום תחילת לימודיו כסטודנט מן המניין. לחילופין, יוכל הסטודנט להגיש בקשה להפסקת לימודים ולחדש את לימודיו באופן מלא לאחר תום שירותו הצבאי. סטודנט המעוניין להמשיך בלימודי התואר הראשון במקביל לשירותו הצבאי יידרש להציג אישור לימודים מטעם צה״ל כתנאי להמשך לימודיו.

בפקולטה להנדסה מתקיימות מספר תכניות לימודים במסגרת אקדמיה בתיכון:

תואר ראשון בהנדסת מחשבים חד-חוגי:

הלימודים בהנדסת מחשבים כוללים קורסי מגמה בנושאים: ארכיטקטורת מחשבים, תקשורת מחשבים, תכנון מערכות חומרה ספרתיות, מבוא לאבטחת מידע ורשתות מחשבים, גרפיקה ממוחשבת, אלגוריתמים ומערכות לתיב"ם. קורסים אלה מתקיימים יחד עם קורסי ליבה במדעי המחשב.
הלימודים בהנדסת מחשבים כוללים ארבעה מסלולי התמחות מתוכם הסטודנט יבחר במסלול אחד:

 • אבטחת סייבר
 • תכן חומרה
 • רשתות וחישוב
 • עיבוד וניתוח נתונים

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים חד-חוגי 

תואר ראשון בהנדסת מחשבים משולב פיסיקה (חוג אחרי תואר):

התכנית המשולבת נועדה להקנות לסטודנטים השכלה מדעית מעמיקה ורחבה בפיסיקה, המשלבת ידע מדעי וטכנולוגי בתחומי האלקטרוניקה, המחשבים והתקשורת. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בהצלחה בחברות היי-טק העוסקות בתכנון מערכות המשלבות בתוכן מרכיבי תכנה וחמרה. מגוון החברות כולל כאלו העוסקות בתכנון מעבדים, מערכות תקשורת, מערכות צבאיות, מערכות רפואיות, חברות תכנה, עיבוד נתונים, גרפיקה ממוחשבת, רובוטיקה, תעופה וחלל וכמו כן תחומים רבים נוספים.
הלימודים כוללים ארבעה מסלולי התמחות מתוכם הסטודנט יבחר במסלול אחד:

 • אבטחת סייבר
 • תכן חומרה
 • רשתות וחישוב
 • עיבוד וניתוח נתונים

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב פיסיקה 

תואר ראשון בהנדסת מחשבים משולב מתמטיקה (חוג אחרי תואר):

התכנית המשולבת נועדה להקנות לסטודנטים השכלה מדעית מעמיקה ורחבה במתמטיקה, המשלבת ידע מדעי וטכנולוגי בתחומי האלקטרוניקה, המחשבים והתקשורת. בוגרי התכנית הייחודית יוכלו להשתלב בהצלחה בלימודים מתקדמים בקבוצות המחקר באוניברסיטאות המובילות ובחברות היי-טק הדורשות מהנדסים בעלי ידע מעמיק בתחום המתמטיקה.
הלימודים כוללים ארבעה מסלולי התמחות מתוכם הסטודנט יבחר במסלול אחד:

 • אבטחת סייבר
 • תכן חומרה
 • רשתות וחישוב
 • עיבוד וניתוח נתונים

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב מתמטיקה 

תואר ראשון בהנדסת חשמל חד-חוגי:

מטרתה של תכנית הלימודים הינה להכשיר מהנדסי חשמל בשטחי הידע המודרני בתחום. בוגרי התכנית יהיו כשירים להשתלב בתעשייה עתירת-הידע או להמשיך ללימודים מתקדמים בקבוצות המחקר באוניברסיטאות המובילות.
הלימודים בהנדסת חשמל כוללים חמישה מסלולי התמחות מתוכם הסטודנט יבחר בשני מסלולים:

 • תקשורת
 • עיבוד אותות
 • ננו-אלקטרוניקה
 • אלקטרו-אופטיקה
 • ביו הנדסה

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול חשמל חד-חוגי 
 

תואר ראשון בהנדסת חשמל משולב פיסיקה (חוג אחרי תואר):

התכנית המשולבת נועדה להקנות לסטודנטים השכלה מדעית מעמיקה ורחבה בפיסיקה, המשלבת ידע מדעי וטכנולוגי בתחומי האלקטרוניקה, המחשבים והתקשורת.בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בהצלחה בחברות היי-טק ובחברות עתירות ידע הזקוקות למהנדסים בעלי ידע מעמיק בפיסיקה.
הלימודים כוללים חמישה מסלולי התמחות מתוכם הסטודנט יבחר בשני מסלולים:

 • תקשורת
 • עיבוד אותות
 • ננו-אלקטרוניקה
 • אלקטרו-אופטיקה
 • ביו הנדסה

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול חשמל משולב פיסיקה 

תואר ראשון בהנדסת חשמל משולב מתמטיקה (חוג אחרי תואר):

ידע מתמטי עמוק הינו המסד עליו מושתתים לימודי הנדסת החשמל בכל המסלולים והתוכניות בפקולטה. התכנית המשולבת נועדה להרחיב את ההשכלה המתמטית מעבר לנלמד בתכנית הרגילה ולהקנות לסטודנטים הלומדים בה כלים ודרכי חשיבה נוספים. בוגרי התכנית הייחודית יוכלו להשתלב בהצלחה בלימודים מתקדמים בקבוצות המחקר באוניברסיטאות המובילות ובחברות היי-טק הדורשות מהנדסים בעלי ידע מעמיק בתחום המתמטיקה. 
הלימודים כוללים חמישה מסלולי התמחות מתוכם הסטודנט יבחר בשני מסלולים:

 • תקשורת
 • עיבוד אותות
 • ננו-אלקטרוניקה
 • אלקטרו-אופטיקה
 • ביו הנדסה

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול חשמל משולב מתמטיקה 

לימודי המשך אקדמאים:

לבוגרי התכנית המעוניינים בהמשך לימודים אקדמיים מוצעים מספר מסלולי לימוד:

א. מסלול צבירת קורסים - למידת קורסי שנה א של הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן במהלך שנות הלמודים של כיתות י"א- י"ב.

ב. מסלול מואץ לקבלת תואר ראשון שנתיים אחרי התיכון - הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן קיבלה אישור מיוחד מהצבא למסלול בו בוגרי התכנית ילמדו במשך כיתות י"א ו-י"ב מחצית מהדרישות לתואר ראשון בהנדסה ויקבלו דחיית שרות של שנתיים מהצבא על מנת לסיים את התואר בשנתיים שאחרי י"ב.  עבור בוגרי התכנית נבנתה מערכת מיוחדת המותאמת לתלמידים אלו.

הפקולטה להנדסה
הצטרפו להצלחה!