תכנית הלימודים לתיכון במסלול חשמל משולב פיסיקה (83180) תשפ"ד

סמס מס' קורס שם הקורס ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי (ש"ש)
קיץ   מכינה בפיזיקה            
קיץ 88195 מתמטיקה בדידה  4 2 - 6 6 3
קיץ 88112 אלגברה לינארית 1 4 2 - 6 6 3
    סה"כ קיץ 8 4 0 12 12 6
שנה א' 
יא (1) 86115 מכניקה 4 2 - 6 6 3
יא(1) 88113 אלגברה לינארית 2 4 2 - 6 6 3
יא(1) 88132 חשבון אינפיניטיסימלי 1 4 2 - 6 6 3
    סה"כ  (כיתה י"א סמסטר א) 12 6 0 18 18 9
יא(2) 86120 חשמל ומגנטיות 4 2 - 6 6 3
יא(2) 86154 משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 1 - 3 3 1.5
יא(2) 88133 חשבון אינפיניטיסימלי 2 4 2 - 6 6 3
יא(2) 88165 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 3 2 - 6 6 2.5
    סה"כ (כיתה י"א סמסטר ב) 13 7 0 21 21 10
קיץ 86170 מבוא לפיזיקה מודרנית 2 1 - 3 3 1.5
קיץ 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  3 1 - 4 4 2
קיץ 83120 מבוא להנדסת מחשבים 2 2 - 4 4 2
    סה"כ קיץ 7 4 0 11 11 5.5
שנה ב'
יב(3) 83206 מערכות לינאריות 3 1 - 4 4 2
יב(3) 83237 מבוא להנדסת חשמל 3 1 - 4 4 2
יב(3) 83211 פונקציות מרוכבות 2 1 - 3 3 1.5
יב(3) 88230 חשבון אינפיניטיסימלי 3 4 2 - 6 6 3
יב(3) 86207 מתמטיקה לפיזיקאים 3 4 2 - 6 6 3
יב(3) 86129 מעבדה כללית בפיזיקה  - - 2 2 1 1
    סה"כ (כיתה י"ב סמסטר א) 16 7 2 25 24 12.5
יב (4) 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 3 1 - 4 4 2
יב(4) 83244 יסודות התקני מוליכים למחצה 3 1 - 4 4 2
יב(4) 83245 אותות ומערכות 3 1 - 4 4 2
יב(4) 83246 מבוא לבקרה 3 1 - 4 4 2
יב(4) 86215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 3 1 - 4 4 2
יב(4) 83203 מבוא למעגלים 2 1 2 5 5 2
    סה"כ (כיתה י"ב סמסטר ב) 15 5 0 20 20 10
קיץ 86209 גלים 3 2 - 5 5 2.5
קיץ 83223 תכנות מונחה עצמים 2 2 - 4 4 2
קיץ 83253 תכן לוגי 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ קיץ  7 5 0 12 12 6
שנה ג'
5 83214 כלים לאנליזה נומרית  2 2 - 4 4 2
5 83302 אותות אקראיים ורעש 3 2 - 5 5 2.5
5 83303 אלקטרוניקה לינארית  3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 3 2 - 5 5 2.5
5 83315 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים - - 3 3 1.5 0.75
5 83340 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה 3 1 - 4 4 2
5 86365 אופטיקה מודרנית ולייזרים  3 1 - 4 4 2
    סה"כ סמסטר 5 17 10 3 30 28.5 14.25
6 86311 תורת הקוונטים 1 3 2 - 5 5 2.5
6 86234 שדות אלקטרומגנטיים לפיזיקאים 3 1 - 4 4 2
6 83243 מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה (לא יינתן בתשפ"ד) - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ סמסטר 6 6 3 0 9 9 4.5
קיץ 86312 תורת הקוונטים 2 3 2 - 5 5 2.5
קיץ 86232 מעבדה ממוחשבת - - 3 3 1.5 1.5
    סה"כ קיץ 3 2 3 8 6.5 4
שנה ד'
7,8 83401 פרויקט 7 - - 7 7 3.5
7 86210 מכניקה אנליטית 3 2 - 5 5 2.5
7 86216 פיזיקה סטטיסטית 2 3 1 - 4 4 2
    סה"כ סמסטר 7 13 3 0 16 16 8
8 83325 מעבדה למעגלים אנלוגיים - - 3 3 1.5 0.75
8 86370 פיזיקת המצב המוצק 4 2 - 6 6 3
7,8 86385 מעבדה בפיזיקה יישומית - - 3 3 1.5 1.5
    סה"כ סמסטר 8 4 2 6 12 9 5.25
    סה"כ חובות להתמחויות 121 58 17 197 188.5 95.75
                 
    מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא)            
    קורסי חובה:             
6 83649 אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות 3 1 - 4 4 2
6 83440 מבוא ללייזרים 3 1 - 4 4 2
7 83306 קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים 3 1 - 4 4 2
7 83445 מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה (פטור ע"ס מעבדה בפיזיקה יישומית 86385) - - 3 3 1.5 0.75
7 83466 תקשורת אופטית 3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
8 86215 תרמודנימקה 3 1 -     2
7 83646 גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ 2 1 - 3 3 1.5
8 83647 סופר רזולוציה ומערכות דימות 2 1 - 3 3 1.5
8 83648 נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית 2 1 - 3 3 1.5
8 83678 ננו-פוטוניקה 2 1 - 3 3 1.5
    מסלול ביו-הנדסה (בה)            
    קורסי חובה:            
5 83201 מבוא לביולוגיה למהנדסים 3 1 - 4 4 2
6 83675 נוירו גנומיקה 2 1 - 3 3 1.5
6 83661 פיזיולוגיה כמותית  3 1 - 4 4 2
7 83668 דימות רפואי 3 1 - 4 4 2
8 83411 מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה  - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ 11 4 3 18 16.5 8.25
    קורסי בחירה            
6 83414 מדעי נתונים ביולוגים  (הפך לבחירה - לא יינתן בתשפ"ד) 3 1 - 4 4 2
8 83412 גנטיקה וביולוגיה מולקולרית 2 1 - 3 3 1.5
8 83660 ביו- סנסורים + Bio-chips 2 1 - 3 3 1.5
7 83665 ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
7 83666 בקרה למערכות ביולוגיות  2 1 - 3 3 1.5
8 83667 יסודות אופטיקה ביו-רפואית 2 1 - 3 3 1.5
8 83672 עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה 2 1 - 3 3 1.5
    מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א)             
    קורסי חובה:            
6 83311 תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה  3 1 - 4 4 2
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים  3 1 - 4 4 2
6 83314 התקני ננו-אלקטרוניקה  3 1 - 4 4 2
7 83435 מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi - - 3 3 1.5 0.75
7 83612 מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים  3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6,8 83611 מעגלים משולבים אנלוגיים  2 1 - 3 3 1.5
7 83608 מעגלים אנלוגיים דלי הספק 2 1 - 3 3 1.5
7 83609 טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים 3 - - 3 3 1.5
7 83621 תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים 2 1 - 3 3 1.5
7 83673 מבוא לחומרה בטוחה  3 1 - 4 4 2
7 83628 התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה 2 1 - 3 3 1.5
8 83255 מיקרו-מעבדים ושפת אסמבלר 2 2 - 3 3 2
8 83452 שיטות תכנון מעגלים בטוחים 2 1 - 3 3 1.5
8 83607 עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות 2 - 2 4 3 1.5
7 83606 אמינות של מערכות חומרה  3 - - 4 4 2
    מסלול עיבוד אותות (עא):            
    קורסי חובה:            
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
7 83425 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות  - - 3 3 1.5 0.75
7 83624 עיבוד ספרתי של אותות 2 3 1 - 4 4 2
8 83420 ניתוח סטטיסטי של מידע 3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
7 83622 מבוא ללמידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83629 עיבוד ספרתי של תמונות 2 1 - 3 3 1.5
8 83641 אופטומיזציה והבנה של צורות 2 1 - 3 3 1.5
8 83656 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 1 - 3 3 1.5
7 83635 למידה מבוססת חיזוקים 2 - - 2 2 1
8 83676 כריית מידע וייצוג מידע 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 3 1 - 4 4 2
    מסלול תקשורת (תק)            
    קורסי חובה:            
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט 1 3 1 - 4 4 2
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
7 83618 תקשורת ספרתית 2 3 1 - 4 4 2
8 83415 מעבדה מתקדמת בתקשורת - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
6 83410  תקשורת אנלוגית (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83620 תורת האינפורמציה 2 1   3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83626  מבוא לקידוד תקשורת ספרתית 2 1 - 3 3 1.5
8 83821 תקשורת אלחוטית 1 2 - - 2 2 1
                 
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
על כל סטודנט להתמחות בשניים מחמשת המסלולים (תקשורת, עיבוד אותות, ננו- אלקטרוניקה, אלקטרו- אופטיקה וביו-הנדסה).
כל סטודנט מחוייב ב 5 קורסי בחירה: לפחות אחד בכל מסלול התמחות ועד 3 קורסי בחירה בפיזיקה . ניתן להמיר את קורסי הבחירה בפיזיקה בקורסי בחירה בהנדסה בקורסי הבחירה במסלול ההתמחות, בהתאמה לתוכנית הלימודים במסלול החד חוגי (מורחב)
  סטודנט במסלול תקשורת שלומד גם במסלול עיבוד אותות יחויב בקורס בחירה נוסף באחד משני המסלולים הללו כיוון שקורס "עיבוד ספרתי של אותות 1" (83-320) הינו קורס חובה חופף לשני המסלולים. 
סה"כ נ"ז לתואר בהנדסת חשמל משולב פיזיקה 120.75 (המינימום חושב לפי 2 התמחויות 8.75, וקורסי בחירה:  1.5*4 , 1)

 

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול חשמל משולב פיסיקה תשפ"ד

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול חשמל משולב פיסיקה תשפ"ג

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול חשמל משולב פיסיקה תשפ"ב