נהלים ותקנונים לתואר ראשון

שלחו לחבר

נהלי האוניברסיטה והפקולטה להנדסה

סטודנטים יקרים, התקנונים הנ"ל ילוו אתכם במהלך לימודיכם ויסייעו במידע עדכני לגבי זכויותיכם, חובותיכם וכללי ההתנהגות. אנא קראו אותם בעיון.

לתקנון בחינות לחצ/י כאן

לתקנון בחנים פנימיים לחצ/י כאן

לנוהל הגשת ערעורים לחצ/י כאן

לתקנון מילואים לחצ/י כאן

לתקנון מועדים מיוחדים עם נבחני השנה העוקבת לחצ/י כאן

לתקנון יולדות לחצ/י כאן

לתנאי מעבר משנה לשנה לחצ/י כאן