נהלים ותקנונים לתואר ראשון

נהלי האוניברסיטה והפקולטה להנדסה

סטודנטים יקרים, התקנונים הנ"ל ילוו אתכם במהלך לימודיכם ויסייעו במידע עדכני לגבי זכויותיכם, חובותיכם וכללי ההתנהגות. אנא קראו אותם בעיון.

לצפייה בתקנון הפקולטה להנדסה

לצפייה בתקנון בחינות 

לצפייה בתקנון מילואים

לצפייה בתקנון יולדות 

לצפייה בתקנון סטטוס

לצפייה בנהלים לתוכנית נוער מוכשר באקדמיה

טופס בקשה לרישום חוזר לצורך שיפור ציון