English שלחו לחבר

הספרייה להנדסה

קטלוג הספרייה 
מאגרי מידע
ביבליוגרפיה

ספרים חדשים
 

כתובתנו: בניין הנדסה 1104 חדר 142

שעות פתיחה: ימי א'-ה' 9.00 - 20.00

טל: 03-5317677

דוא"ל:engineering.library@biu.ac.il

* השימוש במשאבי הספרייה הינו לקהילת הפקולטה להנדסה בר-אילן בלבד (סטודנטים וסגל).

**בשבוע הבאה מתאריך  ה- 21.11.21    עד  ל 26.11.21  תהיה ספרייה להנדסה סגורה.

אנא תצטיידו בספרים הנדרשים לתקופה הזאת.

שעות פתיחת הספרייה במהלך חג חנוכה

חג חנוכה חל השנה מיום ראשון כ"ד בכסלו (28.11.21) עד יום שני ב' בטבת (6.12.21).

במהלך חג החנוכה הספרייה תיסגר בשעה 15.

בברכת חג אורים שמח!

 

תאריך עדכון אחרון : 17/11/2021