ביבליוגרפיה

שנה א

שם המרצה

שם הקורס

מס' הקורס

ד"ר שפרה רייף

אלגברה ליניארית

83-110

פרופ' אורית שפי

אשנב להנדסה

83-002

ד"ר ארז שיינר

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1

83-112

ד"ר אירינה ראיצ'יק
ד"ר רוני ביתן

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2

83-114

ד"ר אלישבע בנשק-דוקוב

מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים

83-120

ד"ר הלל קוגלר
פרופ' צבי לוטקר

מבנה נתונים ואלגוריטמים 1

83-119

 

מעבדה בפיזיקה

83-105

פרופ' אופיר וובר

מערכות לוגיות ספרתיות

83-140

ד"ר ארז שיינר

משוואות דיפרנציאליות רגילות

83-115

ד"ר שחר אלון

פיסיקה 1

83-102

ד"ר בוריס דסיאטוב

פיסיקה 2

83-103

פרופ' אור שפט

קומבינטוריקה

83-108

ד"ר מור וייס

תורת הקבוצות ולוגיקה

83-109

פרופ' לוטקר צבי תכנות פייתון 83-011

הנדסת תעשייה ומערכות מידע

 

 

פרופ' לוטקר צבי

תכנון פיתון

83-011

ד"ר זינגר גונן

מבוא להסתברות

83-501

פרופ' דויטש יוסף

מושגי יסוד בכלכלה

83-502

ד"ר ניר הלמן

מבוא להנדסת תעשיה ומערכות מידע

83-500

 

שנה ב'

שם המרצה

שם הקורס

מס' הקורס

פרופ' כרמית חזאי

אוטומטיים וחישוביות

83-250

ד"ר ענליה סומך ברוך

אותות ומערכות

83-245

ד"ר עדי מכמל

אנליזה הרמונית

83-210

ד"ר אסף אלבו
ד"ר תומר לוי

יסודות התקני מוליכים למחצה

83-244

ד"ר עידן אלתר

כלים לאנליזה נומרית

83-214

פרופ' אריה וייס

מבוא לביולוגיה למהנדסים

83-201

ד"ר בנימין זיידל

מבוא לבקרה

83-246

פרופ' אריה וייס

מבוא להנדסת חשמל

83-237

ד"ר גונן זינגר

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

83-216

פרופ' דרור רביץ

מבני נתונים ואלגוריתמים 2

83-224

פרופ' רון עדין

מבנים אלגבריים

83-218

ד"ר רן גלס

מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר

83-255

ד"ר אליהו כהן

מכניקה קוונטית שימושית

83-204

ד"ר דורון נווה

מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה

83-243

פרופ' אריה וייס

מעבדה במבוא להנדסת חשמל

83-238

ד"ר יאיר נועם

מערכות ליניאריות

83-206

גב' זהבית צבי

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

83-215

ד"ר איל קפלן

פונקציות מרוכבות

83-211

פרופ' זאב זלבסקי

שדות אלקטרומגנטיים

83-207

ד"ר איתמר לוי

תכן לוגי 

83-253

פרופ' אסנת קרן

תיאוריה של מערכות ספרתיות

83-256

הנדסת תעשייה ומערכות מידע

 

 

ד"ר הלמן ניר

מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים

83-503

ד"ר כהן איציק

מבוא לסטטיסטיקה

83-504

פרופ' דויטש יוסף

ניהול פיננסי

83-505

מר שפיר חיים

תכנות מונחה עצמים

83-223

ד"ר יעל אמסטרדמר 

מערכות מסדי הנתונים

89-581

ד"ר אילן כהן

מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים

83-506

פרופ' יובל כהן

ניהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות

83-507

ד"ר עדי לביא

מבוא לפסיכולוגיה

83-508

פרופ' רועי גלברד

אפיון וניתוח מערכות מידע

83-509

ד"ר הלמן ניר

מודלים דינמיים ובדידים בחקר ביצועים

83-510

     

 

שנה ג'

שם המרצה

שם הקורס

מס' הקורס

ד"ר שרגא ברוס

אותות אקראיים ורעש

83-302

פרופ' שרון גנות

אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות

83-321

פרופ' יוסף שור

אלקטרוניקה לינארית

83-303

ד"ר דורון נווה

התקני ננו-אלקטרוניקה

83-314

פרופ' זאב זלבסקי

מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה

83-340

פרופ' אסנת קרן

מבוא לתורת הצפינה

83-356

פרופ' שמואל וימר

מבנה מחשבים ספרתיים

83-301

ד"ר רן גלס

מעבדה במערכות משובצות מחשב

83-317

ד"ר רג'יס אברהם שלי
ד"ר בנימין אברמוב

מעבדה למיקרו מחשבים

83-305

פרופ' אלכסנדר פיש

מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים

83-315

פרופ' יוסי שור

מעבדה למעגלים אנלוגיים

83-325

פרופ' אלכסנדר פיש

מעגלים ספרתיים אלקטרוניים

83-308

ד"ר אדם תימן

מעגלים משולבים ספרתיים

83-313

מר חיים שפיר

מערכות הפעלה

83-381

ד"ר יאיר נועם

עיבוד ספרתי של אותות 1

83-320

ד"ר מרדכי פרידמן

פיסיקה של מוליכים למחצה

83-316

ד"ר תומר לוי

קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים

83-306

ד"ר יואב ויצמן

תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה 

83-311

פרופ' שרגא ברוס

תקשורת ספרתית 1

83-310

שנה ד'

שם המרצה

שם הקורס

מס' הקורס

ד"ר מרדכי פרידמן

אופטואלקטרוניקה התקנים ומערכות

83-649

ד"ר הלל קוגלר

אימות פורמלי וסינתזה

83-691

ד"ר יואב ויצמן

אמינות של מערכות חומרה

83-606

פרופ' רחלה פופובצר

ביו - סנסורים+BIO CHIPS

83-660

ד"ר תומר קליסקי

ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה

83-665

ד"ר גור יערי

בקרה למערכות ביולוגיות

83-666

פרופ' דרור רביץ

גאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה

83-655

ד"ר תומר לוי

גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ

83-646

ד"ר תומר קליסקי

גנומיקה וביולוגיה מולקולרית

83-412

ד"ר עמוס דניאלי

דימות רפואי

83-668

 

הנדסת תוכנה

83-459

פרופ' דורון נווה

התקני ננו-אלקטרוניקה מתקדמים

83-615

ד"ר אסף אלבו

התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה 

83-628

ד"ר יואב ויצמן

התקפות על מערכות חומרה

83-625

ד"ר הלל קוגלר

חישוב ביולוגי

83-670

ד"ר רן גלס

חישוב מבוזר

83-453

ד"ר דורון נווה

טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים 

83-609

ד"ר אברהם סעד

טכניקות קליטה ושידור

83-619

ד"ר עמוס דניאלי

יסודות אופטיקה ביו-רפואית

83-667

פרופ' כרמית חזאי

יסודות הקריפטוגרפיה

83-658

ד"ר גונן זינגר

כריית מידע וייצוג מידע

83-676

ד"ר איתן פתיה

למידה מבוססת חיזוקים

83-635

ד"ר עדי מכמל

למידת מכונה קוונטית

83-674

ד"ר איציק כהן

מבוא להנדסת תעשיה ומערכות מידע

83-500

 

מבוא להסתברות

83-501

ד"ר איתמר לוי

מבוא לחומרה בטוחה - בניות מתקפות

83-673

ד"ר מרדכי פרידמן

מבוא ללייזרים

83-440

פרופ' יעקב גולדברגר

מבוא ללמידת מכונה

83-622

פרופ' שרגא ברוס

מבוא לקידוד תקשורת ספרתית

83-626

פרופ' כרמית חזאי

מבוא לקרפיטוגרפיה

83-458

פרופ' גור יערי

מדעי נתונים ביולוגים

83-414

פרופ' אמיר לשם

מודלים וניתוח מתמטי של רשתות

83-623

 

מושגי יסוד בכלכלה

83-502

פרופ' זאב זלבסקי

מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה

83-445

פרופ' אריה וייס

מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה

83-411

ד"ר אדם תימן

מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- VLSI

83-435

ד"ר יצחק ברגל

מעבדה מתקדמת בתקשורת

83-415

פרופ' שרון גנות

מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות

83-425

ד"ר אדם תימן

מעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים

83-612

פרופ' יוסי שור

מעגלים אנלוגיים דלי הספק

83-608

פרופ' יוסף שור

מעגלים משולבים אנלוגיים 

83-611

פרופ' אבינועם צדוק

נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית

83-648

פרופ' אמיר לשם

ניתוח סטטיסטי של מידע

83-420

ד"ר בוריס דסיאטוב

ננו-פוטוניקה

83-678

פרופ' צבי לוטקר

סוגיות ברשתות חברתיות

83-692

 

סופר רזולוציה אופטי

83-636

פרופ' זאב זלבסקי

סופר רזולציה ומערכות דימות

83-647

ד"ר אופיר וובר

עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה

83-656

ד"ר אופיר וובר

עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2

83-633

פרופ' שרון גנות

עיבוד ספרתי של אותות 2

83-624

פרופ' יוסף קלר

עיבוד ספרתי של תמונות

83-629

ד"ר עמוס דניאלי

עקרונות וטכנולוגיות לדיאגנוסטיקה במבחנה

83-672

יונתן שושן

עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות

83-607

פרופ' אורית שפי

פיזיולוגיה כמותית

83-661

ד"ר מור וייס

פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת

83-685

פרופ' אסנת קרן

קידוד למערכות מחשב

83-659

ד"ר גיא לשם

רשתות מחשבים ואינטרנט 1

83-455

ד"ר יערה ארז

רשתות נוירונים

83-695

ד"ר יואב ויצמן

שיטות תכנון מעגלים בטוחים

83-452

פרופ' ענלייה סומך ברוך

תורת האינפורמציה

83-620

פרופ' שמואל וימר

תורת הגרפים ושימושיה

83-652

ד"ר אור שפט

תיאוריה של למידת מכונה

83-643

פרופ' יוסף שור

תכנון מעגלים משולבים אנלוגיים

83-617

פרופ' דרור רביץ

תכנון וניתוח אלגוריתמים

83-456

פרופ' אבינועם צדוק

תקשורת אופטית

83-466

פרופ' שרגא ברוס

תקשורת אנלוגית

83-410

ד"ר יצחק ברגל

תקשורת ספרתית 2

83-618

ד"ר אליהו כהן

תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה 

83-644

תואר שני ושלישי

שם המרצה

שם הקורס

מס' הקורס

ד"ר אלכסנדר אגרנוביץ'

אופטימיזציה רציפה וקומבינטורית

83-805

ד"ר מרדכי פרידמן

אופטיקה זמנית

83-921

פרופ' אבינועם צדוק

אופטיקה לא לינארית

83-915

ד"ר מאיר דנינו

אופטיקה של מוליכי גלים

83-913

ד"ר רוני ביתן

אלגברה מתקדמת

83-804

ד"ר מרדכי פרידמן

אלמנטים אופטיים דיפרקטיביים וננו-פוטוניקה

83-914

ד"ר יואב ויצמן

אמינות של רכיבי VLSI

83-950

ד"ר גדעון עמיר

אנליזה פונקציונלית

83-803

פרופ' אריה וייס

דימות ביולוגי

83-970

פרופ' אורית שפי

הנדסת מערכות ביולוגיות

83-971

ד"ר אסף אלבו

התקנים אופטו-אלקטרוניים מבוססי מעברים בין תת-פסים בבורות קוונטיים

83-955

ד"ר אליהו כהן

חישוב קוונטי

83-807

פרופ' יעקב גולדברגר

למידה עמוקה

83-882

ד"ר יעקב גולדברגר

למידת מכונה סטטיסטית

83-841

פרופ' ג'ורג' מושיץ

מסננים ועיבוד אותות אנלוגי 2

83-621

פרופ' צדוק אבינעם

מערכות אלקטרואופטיות לעיבוד אותות

83-912

ד"ר הלל קוגלר

מערכות סייבר פיזיקליות

83-869

ד"ר יצחק ברגל

מערכות פרושות תדר

83-828

ד"ר ניר הלמן

נושאים במודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים

83-817

פרופ' רחלה פופובצר

נושאים מתקדמים בננו-טכנולוגיה ורפואה

83-973

ד"ר יאיר נועם

נושאים מתקדמים בעיבוד אותות סטטיסטי

83-889

ד"ר יוסף קלר

נושאים מתקדמים בניתוח מידע

83-885

פרופ' אורית שפי

נושאים מתקדמים ברגרנציה והנדסת רקמות

83-948

ד"ר שרגא ברוס

נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה

83-824

פרופ' אפרים זהבי

נושאים מתקדמים בתקשורת

83-829

ד"ר גור יערי

ניתוח של מערכות ביולוגיות מורכבות

83-975

ד"ר תומר לוי

ננו-אופטיקה ואינטראקציות אור-חומר 

83-922

ד"ר ניר הלמן

סוגיות אופטימיזציה סטוכסטית באסטרטגיה תפעולית

83-818

פרופ' אמיר לשם

סמינר-נושאים מתקדמים בעיבוד אותות

83-880

פרופ' אדריאן סגל

סמינר באלגוריתמים מבוזרים בתקשורת מחשבים

83-860

ד"ר כרמית חזאי

סמינר בנושאים מתקדמים בחישוב בטוח

83-864

פרופ' אלכסנדר פיש

סמינר בנושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה

83-945

פרופ' אמיר לשם

סמינר בנושאים מתקדמים בתקשורת

83-820

פרופ' זאב זלבסקי

סמינר מתקדם באופטיקה

83-910

פרופ' שרון גנות

עיבוד אותות מרחבי

83-887

פרופ' זאב זלבסקי

עיבוד תמונה אופטי

83-911

ד"ר בנימין זיידל

ערוצי תקשורת וקטוריים

83-833

ד"ר תומר קליסקי

פיסיקה ביולוגית של מקרו-מולקולות ותאים

83-978

ד"ר ענליה סומך ברוך

קולוקויום מחלקתי

83-810

 

קריאה מודרכת

83-802

ד"ר יוסי קלר

ראיה ממוחשבת

83-888

ד"ר רן גלס

שיטות הסתברותיות באלגוריתמים

83-867

ד"ר ענלייה סומך ברוך

תהליכים אקראיים

83-806

ד"ר ענלייה סומך ברוך

תורת האינפורמציה

83-823

ד"ר יאיר נועם

תורת הגילוי

83-900

 

תכנון וסימולציה של התקנים בכלי TCAD

83-951

ד"ר יוסי שור

תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים

83-949

פרופ' אפרים זהבי

תקשורת אלחוטית 1

83-821

פרופ' אפרים זהבי

תקשורת אלחוטית 2

83-822

פרופ' רחלה פופובצר

NANO-MEDICINE

83-972

ביבליוגרפיה תשפ"ב

ביבליוגרפיה תשפ"א

ביבליוגרפיה תש"פ

ביבליוגרפיה תשע״ט

ביבליוגרפיה תשע"ח

ביבליוגרפיה תשע"ז

ביבליוגרפיה תשע"ו

ביבליוגרפיה תשע"ה

ביבליוגרפיה תשע"ד

ביבליוגרפיה תשע"ג

ביבליוגרפיה תשע"ב

ביבליוגרפיה תשע"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 23/05/2024