ד"ר תומר קליסקי גנומיקה וביולוגיה מולקולרית 83-412