English שלחו לחבר

תואר ראשון בהנדסת חשמל

תואר ראשון בהנדסת חשמל(B.Sc) :

מטרתה של תכנית הלימודים במסלול תואר ראשון בהנדסת חשמל הינה להכשיר מהנדסי חשמל בשטחי הידע המודרני בתחום. בוגרי התכנית ישתלבו בהצלחה בתעשייה עתירת-הידע או להמשיך ללימודים מתקדמים בקבוצות המחקר באוניברסיטאות המובילות.

תכנית לימודי הנדסת חשמל מתחילה בהקניית ידע תאורטי מוצק במקצועות היסוד (מתמטיקה, פיסיקה, תכנות ואלקטרוניקה) זאת במהלך שתי שנות הלימודים הראשונות. בהמשך לימודי הנדסת חשמל מתמחה הסטודנט בשני מסלולי לימוד (המשיקים לתחומי ידע בתחום) מתוך חמשת המסלולים הקיימים. כל מסלול מעניק ידע תאורטי ומעשי רב בתחומו. לשם העמקת הידע המעשי מלווה תכנית תואר ראשון בהנדסת חשמל במספר רב של קורסי מעבדה, הממחישים את הידע התיאורטי הנרכש ע"י התנסות אישית. המעבדות מצוידות במיטב המכשור המתקדם מסוגו.

גולת הכותרת של הכשרתו של המהנדס הינה פרויקט הסיום המבוצע לאורך כל השנה. הפרויקט מאפשר לסטודנט ליישם את הידע שרכש במהלך לימודיו לפתרון בעיה הנדסית או מחקרית. הפרויקט מתבצע בהנחייתו הצמודה של חבר סגל בכיר בפקולטה.

סטודנט במסלול לימודי הנדסת חשמל מתמחה בשניים ממסלולי ההתמחות הבאים (החל משנה ג'):

אלקטרואופטיקה - המסלול באלקטרו אופטיקה נותן לסטודנטים את הבסיס התאורטי הנדרש להבנת התחום בלייזרים, בתקשורת אופטית ובגלאים, וכן מספר קורסי בחירה בנושאים ותחומים בעלי עניין רב גם בתעשייה בארץ ובחו"ל כמו גם כתחומי מחקר מרכזיים בעולם. הסטודנטים נחשפים לנושאים כדוגמת התקני מיקרו פוטונים, מערכות MEMS ,מערכות תקשורת אופטיות מתקדמות ומערכות דימות משופרות רזולוציה. בנוסף, המסלול  מעניק לסטודנטים התמחות מעשית במעבדה המתקדמת שהוא מציע ואשר בה הסטודנטים יכולים לחוות את המימוש הניסיוני של התאוריה בה נתקלו בקורסי הבסיס של המסלול ללימודי הנדסה. מרצי הקורסים הם חברי המסלול, בעלי שם עולמי בתחומם, שעיסוקם המחקרי חופף את נושאי הקורסים.

תקשורת - הקניית הרקע התאורטי הנדרש לאפיון, תכנון וניתוח ביצועי המרכיבים השונים במערכות תקשורת אשר יכשיר את הבוגרים להשתלב בעבודה בהתאם לתחום ההתמחות.  בוגרי לימודי תואר ראשון בהנדסת חשמל במסלול זה ישתלבו בתעשייה בתחום של פיתוח ומימוש מערכות אלחוטיות, כגון רשתות סלולריות רכיבי ל Wi-Fi ופתוח טכנולוגיות תקשורת מתקדמות. מרצי הקורסים הם חברי המסלול, בעלי שם עולמי בתחומם, שעיסוקם המחקרי חופף את נושאי הקורסים.

ננו-אלקטרוניקה - מטרת תכנית זו היא לשלב לימודי הנדסת חשמל עם הכרות מעמיקה בתכנון, ייצור ואפיון התקני ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ומערכות VLSI גלאי הדמיה מתקדמים, התקנים ומערכות לחלל, תכנון ואפיון זיכרונות, תכנון חומרה אמינה, אמינות במערכות VLSI  תכנון אנלוגי וספרתי של מעגלים משולבים. חיישנים וממשקים אנלוגיים, מעגלים אנלוגיים לניהול והעברת אנרגיה, מעגלים אנלוגיים וספרתיים לחומרה בטוחה. מרצי הקורסים הם חברי המסלול, בעלי שם עולמי בתחומם, שעיסוקם המחקרי חופף את נושאי הקורסים.

ביו-הנדסה - מטרת תכנית זו היא לשלב לימודי הנדסת חשמל עם הכרות מעמיקה של תחומי הביולוגיה והפיסיולוגיה השונים. תכנית הלימודים במסלול זה של תואר ראשון בהנדסת חשמל מתאימה לאופי הבינתחומי של המחקר הביו-הנדסי וכוללת יישום עקרונות הנדסיים לפתרון בעיות בתחומי הרפואה והביולוגיה, כמו גם הבנת עקרונות הפעולה של מערכות ביולוגיות, מרמת התא ועד לרמת האורגניזם, במטרה לאפשר תכנון ובניה של מערכות ביולוגיות סינטטיות. המסלול מציע מגוון רחב של קורסים כגון ביו-סנסורים וביו-צ׳יפים, דימות רפואי, בקרה למערכות ביולוגיות, ביולוגיה חישוב, big data וביו-אינפורמטיקה. מרצי הקורסים הם חברי המסלול, בעלי שם עולמי בתחומם, שעיסוקם המחקרי חופף את נושאי הקורסים.

עיבוד אותות - המסלול מציע מגוון רחב של קורסים בתחום. מסלול זה של לימודי הנדסת חשמל משלב ידע תיאורטי בתחומים הרלבנטיים: אותות אקראיים, אלגוריתמים, מעמיקה בתחום למידת המכונה ומאפשרת בחירה במספר נושאים כגון עיבוד אותות ברשתות ועיבוד תמונה. מרצי הקורסים הם חברי המסלול, בעלי שם עולמי בתחומם, שעיסוקם המחקרי חופף את נושאי הקורסים. מעבדת ההוראה בתחום, המציגה שילוב חדשני בין תיאוריה למעשה, הינה מהמעבדות  המוערכות ביותר בתחומה ברחבי העולם.

לתכניות הלימודים במגמת הנדסת חשמל בתואר ראשון 

  לקבלת ייעוץ חינם ומידע נוסף אודות לימודי הנדסה צרו קשר 

Phone number טל: 03-5317733 שלוחה 1

link to whatsup

WhatsApp: 052-3956306
Email Icon Engineering.Faculty@biu.ac.il
Facebook Logo https://www.facebook.com/Engineering.biu

תאריך עדכון אחרון : 20/10/2021