שלחו לחבר

תואר שלישי בהנדסה ("דוקטור בפילוסופיה" Ph.d)

תכנית הלימודים לתואר שלישי בהנדסה ("דוקטור בפילוסופיה" Ph.d) לשם השגת התואר "דוקטור לפילוסופיה" הינה השלב הגבוה בלימודים האקדמיים. מטרתה הינה ביצוע עבודת מחקר מקורית, עיונית או ניסויית. על הדוקטורנט להפגין עצמאות בביצוע מחקר בעל ערך, סקרנות מדעית, יוזמה, מקוריות ומעוף. לדוקטורנטים מצטיינים יוענקו מלגות ייחודיות, פרסים, אפשרות להשתתף בכנסים בינלאומיים ותנאי מחקר מעולים. כמו כן, במהלך לימודיהם הדוקטורנטים ישתלבו במערך ההוראה של הפקולטה להנדסה. תכנית הלימודים כוללת קורסים מתקדמים וכתיבת עבודת דוקטורט בהנחיית חבר סגל הפקולטה להנדסה המצוי בתחום בו יעסוק הדוקטורנט. על הדוקטורנט לסיים את חובותיו ללימודי התואר השלישי בארבע שנים.

תנאי קבלה:

 • לימודי תואר שלישי בהנדסה מיועדים למועמדים שסיימו את לימודי התואר השני במסלול עם תזה בממוצע 86 לפחות בקורסים שנלמדו וכן ציון מינימאלי של 90 בתזה .
 • סטודנטים שסיימו את לימודיהם בתואר שני במסלול ללא תזה בממוצע של ציון 90 לפחות בקורסים בתואר שני, וכן ציון 90 לפחות בעבודת גמר, רשאים להגיש מועמדותם במידה והוכיחו יכולת מחקרית עצמאית בעבודת הגמר ופרסמו מאמר אחד לפחות.
 • רשאים להגיש את מועמדותם ללימודי תואר שלישי, גם סטודנטים מצטיינים לתואר שני למסלול משולב בהמלצתו של המנחה.
 • במקרים חריגים תישקל מועמדותו של בוגר תואר ראשון שסיים את לימודיו בתואר ראשון בממוצע של 90 לפחות , ללימודי תואר שלישי במסלול ישיר, מיד לאחר סיום התואר הראשון.


מועמדים המעוניינים להתקבל לתכנית ללימודי תואר שלישי נדרשים להגיש שני מכתבי המלצה מהאקדמיה, או ממומחים בתחומי ההנדסה המועסקים בתעשייה.

דרישות אקדמיות:

 • דוקטורנט ילמד קורסים בהנדסה בהיקף של 8 ש"ש באישורו של המנחה במסגרת ארבע שנות לימודיו.
 • דוקטורט במסלול משולב ילמד קורסים בהנדסה בהיקף 22 ש"ש במסגרת לימודיו במסלול זה.
 • דוקטורנט במסלול הישיר ילמד את כל קורסי החובה של תוכנית לימודי התואר השני וכן קורסי בחירה הרלוונטיים לתחום המחקר בהיקף של לפחות 15 ש"ש (בנוסף לקורסי החובה) במסגרת ארבע שנות לימודיו.
 • הגשת הצעת מחקר תוך שלושה סמסטרים עם אפשרות להארכה בסמסטר אחד בלבד. עד להצעה יש להשלים 4 ש"ש (לתלמידים במסלול הרגיל). החלטה סופית לגבי התאמת המחקר ללימודי דוקטורט והתאמת הסטודנט לביצוע המחקר תיקבע לאחר שקלול חוות דעת הבוחנים על ההצעה בכתב ובחינה בע"פ שתערך ע"י אותם הבוחנים.
 • מועמדים לתואר שלישי בהנדסה שאינם בעלי תואר ראשון/שני בהנדסת חשמל/מחשבים וסיימו לימודיהם בתואר הראשון ושני במדעים מדויקים נדרשים ללמוד לפחות 3 קורסי השלמה בהנדסה אשר יקבעו ע"י המנחה. סטודנטים אלו יהיו במעמד "על תנאי".

          על מנת לדון במועמדותם, עליהם לסיים את קורסי ההשלמה בממוצע מינימאלי של 85.

          קורסי ההשלמה לא יכללו בהיקף שעות הלימודים הנדרש בלימודי תואר שלישי.

 • דוקטורנט בפקולטה להנדסה המונחה בהנחיה משותפת של חבר סגל ומנחה נוסף מחוץ לפקולטה (מחלקה אחרת או אוניברסיטה אחרת) יוכל לצבור חלק מנקודות הצבירה בקורסים במחלקה/במוסד האחר/ת. קורסים אלו לא יוכלו להוות יותר מ- 50% מסך כל הקורסים של תוכנית לימודי הדוקטורט.
 • הוועדה לתואר שלישי בפקולטה להנדסה תהיה אחראית על קבלת דוקטורנטים והגשתם לוועדה לתואר שלישי באוניברסיטה. כמו כן, תאשר הועדה את העמידה במטלות ובלוחות הזמנים.

סמינרים:

 • כל דוקטורנט חייב להיות נוכח לפחות ב-14 הרצאות סמינר של קולוקוויום מחלקתי.
 • חובה להרצות שני סמינרים לפחות במהלך הלימודים לתואר שלישי (הרצאה ראשונה עם הצעת המחקר והרצאה שנייה לקראת סיום התואר).

בנוסף לתכנית הלימודים הנ"ל, באחריותו של הדוקטורנט להשלים את המטלות הנדרשות בהתאם לתקנון האוניברסיטאי ללימודי התואר השלישי (קורסים בלימודי יסוד ביהדות, אנגלית וכו').


לתחומי מחקר לחץ כאן

לרשימת הקורסים לשנת הלימודים תשפב לחץ כאן

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לפקולטה להנדסה

טלפון: 03-7384634

  gradsec.engfaculty@biu.acil  :E-mail

תאריך עדכון אחרון : 28/07/2021