רשימת הקורסים לשנת הלימודים תשפ"ד

קוד מלא

שם הקורס

מרצים

83250

אוטומטים וחישוביות

פרופ' חזאי כרמית

83301

מבנה מחשבים ספרתיים

ד"ר יביץ לאוניד

83313

מעגלים משולבים ספרתיים

פרופ' תימן אדם

83356

מבוא לתורת הצפינה

פרופ' קרן אסנת

83412

גנטיקה וביולוגיה מולקולרית

פרופ' קליסקי תומר

83420

ניתוח סטטיסטי של מידע

פרופ' לשם אמיר

83452

שיטות תכנון מעגלים בטוחים

ד"ר ויצמן יואב

83455

רשתות מחשבים ואינטרנט 1

ד"ר לשם גיא

83458

מבוא לקרפיטוגרפיה

פרופ' חזאי כרמית

83545 כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיביות

פרופ' לוטקר צבי

83563 מבוא לבינה מלאכותית

ד"ר ימיני מיכל

83600

אלגברה ליניארית נומרית

ד"ר פתיה איתן

83606

אמינות של מערכות חומרה

ד"ר ויצמן יואב

83607

עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות

מר שושן יונתן

83609

טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים

פרופ' נווה דורון

83611

מעגלים משולבים אנלוגיים

פרופ' שור יוסי

83612

מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים

פרופ' תימן אדם

83618

תקשורת ספרתית 2

פרופ' ברגל יצחק

83623

מודלים וניתוח מתמטי של רשתות

פרופ' לשם אמיר

83624

עיבוד ספרתי של אותות 2

פרופ' גנות שרון

83628

התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה

ד"ר אלבו אסף

83629

עיבוד ספרתי של תמונות

ד"ר פתיה איתן

83633

עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2

פרופ' וובר אופיר

83635

למידה מבוססת חיזוקים

ד"ר פתיה איתן פרופ' קלר יוסף

83643

תיאוריה של למידת מכונה

ד"ר שפט אור

83644

תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה

ד"ר כהן אליהו

83646

גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ

ד"ר לוי תומר

83647

סופר רזולציה ומערכות דימות

פרופ' זלבסקי זאב

83648

נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית

פרופ' צדוק אבינועם

83649

אופטואלקטרוניקה התקנים ומערכות

ד"ר דואדי חמוטל

83652

תורת הגרפים ושימושיה

פרופ' וימר שמואל

83657

חישוב בטוח

פרופ' חזאי כרמית

83660

ביו - סנסורים+BIO CHIPS

פרופ' פופובצר רחלה

83665

ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה

פרופ' קליסקי תומר

83667

יסודות אופטיקה ביו-רפואית

פרופ' דניאלי עמוס

83668

דימות רפואי

פרופ' דניאלי עמוס

83670

חישוב ביולוגי

פרופ' קוגלר הלל

83672

עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה

פרופ' דניאלי עמוס

83673

מבוא לחומרה בטוחה - בניות מתקפות

ד"ר לוי איתמר

83674

למידת מכונה קוונטית

ד"ר מכמל עדי

83675

נוירו-גנומיקה

ד"ר אלון שחר

83676

כריית מידע וייצוג מידע

פרופ' זינגר גונן

83677 תכנות מתקדם

ד"ר חלסצ'י אליהו

83678

ננו-פוטוניקה

ד"ר דסיאטוב בוריס

83679

מיפוי תפקודי של המוח

ד"ר ארז יערה

83681

חומרה מכילה מטסטביליות

ד"ר מדינה מרדכי

83682

מבוא לחומרה בטוחה מורחב

ד"ר לוי איתמר

83683

נושאים מתקדמים באבטחת חומרה

ד"ר לוי איתמר

83685

פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת

ד"ר וייס מור

83687

מערכות הוכחה קריפטוגרפיות

ד"ר וייס מור

83689

ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות

ד"ר יביץ לאוניד

83691

אימות פורמלי וסינתזה

פרופ' קוגלר הלל

83692

סוגיות ברשתות חברתיות

פרופ' לוטקר צבי

83695

רשתות נוירונים

ד"ר ארז יערה ד"ר לינדנבאום אופיר

83696 מבוא לנוירופוטוניקה

ד"ר אוזנה ניסן

83697 קריפטוגרפיה בענן: ייצוא בטוח של מידע

ד"ר וייס מור

83698 מבוא ללמידת מכונה אחראית

ד"ר שפט אור

83699 מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות

ד"ר גולדזק-מזרחי תמר

83700 עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע

פרופ' נועם יאיר

837000

בתר דוקטור

 

83701 התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה - חלק 2

ד"ר אלבו אסף

83800

תזה לתואר שני

 

83801

פרויקט

 

83802

קריאה מודרכת

מרצי מחלקה

83803

אנליזה פונקציונלית

פרופ' סולומיאק בוריס

83804

אלגברה מתקדמת

ד"ר ביתן רוני

83807

חישוב קוונטי

ד"ר כהן אליהו

83809

עבודה שוות ערך לתיזה

 

83810

קולוקויום לתואר שני

ד"ר עצמון דור פרופ' פופובצר רחלה

83811

קולוקויום מחלקתי לתואר שלישי

ד"ר עצמון דור פרופ' פופובצר רחלה

83815

מבוא לתורת המשחקים

ד"ר כהן אילן (ראובן)

83816

מודלים במסחר אלקטרוני

ד"ר כהן אילן (ראובן)

83818 סוגיות אופטימיזציה סטוכסטית באסטרטגיה תפעולית ד"ר הלמן ניר

83819

למידה בלתי מונחית

ד"ר לינדנבאום אופיר

83821

תקשורת אלחוטית 1

ד"ר זיידל בנימין

83828

מערכות פרושות תדר

פרופ' ברגל יצחק

83829

נושאים מתקדמים בתקשורת

פרופ' ברגל יצחק

83834

למידה ממידע מרובה היבטים

ד"ר לינדנבאום אופיר
83835

סמינר באופטימיזציה מבוזרת

ד"ר ימיני מיכל
83841 למידת מכונה סטטיסטית

פרופ' גולדברגר יעקב

83843

מודלים גנרטיבים עמוקים

ד"ר פתיה איתן

83867

שיטות הסתברותיות באלגוריתמים

פרופ' גלס רן

83869

מערכות סייבר פיזיקליות

פרופ' קוגלר הלל

83876

מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות

ד"ר בן ארי רמי

83879 אופטימיזציה ד"ר טירר תום

83880

סמינר-נושאים מתקדמים בעיבוד אותות

פרופ' לשם אמיר

83881 עיבוד ספרתי של אותות דיבור פרופ' גנות שרון

83882

למידה עמוקה

פרופ' גולדברגר יעקב

83885

נושאים מתקדמים בעיבוד מידע

פרופ' קלר יוסף

83889

נושאים מתקדמים בעיבוד אותות סטטיסטי

פרופ' נועם יאיר

83901

מבוא למדעי הנתונים עם פייתון

ד"ר אלוש עמרי

83905

סמינר בנושאים מתקדמים בלמידת מכונה ועיבוד מידע

פרופ' גלס רן ד"ר פתיה איתן פרופ' קלר יוסף פרופ' רביץ דרור

83906

הפרדה עיוורת של מקורות מבוססות אי תלות סטטיסטית

 

83908

נושאים מתקדמים בפרטיות דיפרנציאלית

ד"ר שפט אור

83909

סמינר בנושאים מתקדמים בלמידה מרובת סוכנים

פרופ' לשם אמיר

83910

סמינר מתקדם באופטיקה

ד"ר דסיאטוב בוריס

83911

עיבוד תמונה אופטי

פרופ' זלבסקי זאב

83915

אופטיקה לא לינארית

פרופ' צדוק אבינועם

83916 אופטיקה סטטיסטית פרופ' צדוק אבינועם

83918

עקרונות ויישומים בפלורנסציה

פרופ' פיקסלר דרור

83922

ננו-אופטיקה ואינטראקציות אור-חומר

ד"ר לוי תומר

83923

התפשטות גלים ברקמות

פרופ' פיקסלר דרור

83925

מיסודות תורת הקוונטים לטכנולוגיות קוונטיות אופטיות ד"ר כהן אליהו

83945

סמינר בנושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה

פרופ' פיש אלכסנדר

83950

אמינות של רכיבי VLSI

ד"ר ויצמן יואב

83954

תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI 2

פרופ' תימן אדם

83955

התקנים אופטו-אלקטרוניים מבוססי מעברים בין תת-פסים בבורות קוונטיים

ד"ר אלבו אסף

83959

סמינר נושאים מתקדמים בהתקנים אלקטרוניים

פרופ' נווה דורון

83969

נושאים מתקדמים בשיקום והנדסת רקמות

פרופ' שפי אורית

83972

NANO-MEDICINE

פרופ' פופובצר רחלה

83977

סמינר בביו-הנדסה

פרופ' פופובצר רחלה

83978

פיסיקה ביולוגית של מקרו-מולקולות ותאים

פרופ' קליסקי תומר

83983

מידול וכריית תהליכים

פרופ' כהן איציק

83984

סמינר באלגוריתמים מקורבים לבעיות אופטימיזציה דינמית

ד"ר הלמן ניר

83999

עבודת דוקטור

טרם נקבע