תכניות לימודים - הנדסת חשמל

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תש"פ

תשע"ט

תשע"ט - סמסטר אביב

תשע"ח

תשע"ח - סמסטר אביב

תשע"ז

תשע"ז - סמסטר אביב

תשע"ו

תשע"ה

תשע"ד 

תשע"ג 

תשע"ב 

תכניות משולבות

תנאי קדם - הנדסת חשמל