תכניות לימודים - הנדסת חשמל

הנדסת חשמל (83102) - תשפ"ד 

סמס מס' קורס שם הקורס שם מרצה ה ת מ שעות סמס (ש"ס) נ"ז סמס נק"ז שנתי (ש"ש)
1 83002 אשנב להנדסה פרופ' שפי אורית 2 - - 2 0 0
1 83102 פיזיקה 1 ד"ר שחר אלון 4 2 - 6 6 3
1 83110 אלגברה לינארית המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
1 83112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
1 83108 קומבינטוריקה ד"ר שפט אור 2 1 - 3 3 1.5
1 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע 2 2 - 4 4 2
    סה"כ שנה א' סמסטר א (1)   18 9 0 27 25 12.5
2 83002 אשנב להנדסה פרופ' שפי אורית 2 -   2 0 0
2 83103 פיזיקה 2 ד"ר דסיאטוב בוריס 4 2 - 6 6 3
2 83114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
2 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
2 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1  פרופ' קוגלר הלל , פרופ' וימר שמואל 3 1 - 4 4 2
2 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  ד"ר מדינה מוטי 3 1 - 4 4 2
2 83011 תכנות פייתון פרופ' לוטקר צבי 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ שנה א' סמסטר ב (2)   20 8 0 28 26 13
3 83206 מערכות לינאריות פרופ' נועם יאיר, ד"ר שוורץ עופר 3 1 - 4 4 2
3 83210 אנליזה הרמונית ד"ר מכמל עדי 2 1 - 3 3 1.5
3 83211 פונקציות מרוכבות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
3 83215 משוואות דיפרנציאליות חלקיות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
3 83216 מבוא  להסתברות וסטטיסטיקה המחלקה למתמטיקה 3 1 - 4 4 2
3 83237 מבוא להנדסת חשמל ד"ר אוזנה ניסן 3 1 - 4 4 2
3 83253 תכן לוגי ד"ר לוי איתמר 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ שנה ב' סמסטר א (3)   17 7 0 24 24 12
4 83204 מכניקה קוונטית שימושית ד"ר כהן אלי 3 1 - 4 4 2
4 83207 שדות אלקטרומגנטיים פרופ' פיקסלר דרור 3 1 - 4 4 2
4 83244 יסודות התקני מוליכים למחצה ד"ר אלבו אסף, ד"ר לוי תומר 3 1 - 4 4 2
4 83245 אותות ומערכות פרופ' זלבסקי זאב, ד"ר שוורץ עופר 3 1 - 4 4 2
4 83246 מבוא לבקרה  פרופ' זיידל בנימין 3 1 - 4 4 2
4 83203 מבוא למעגלים פרופ' פיש אלכס, פרופ' שור יוסי 2 1 2 5 5 2
    סה"כ שנה ב' סמסטר ב (4)   17 6 2 25 25 12
5 83302 אותות אקראיים ורעש פרופ' נועם יאיר 3 2 - 5 5 2.5
5 83303 אלקטרוניקה לינארית פרופ' שור יוסי 3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים פרופ' פיש אלכס 3 2 - 5 5 2.5
5 83315 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים פרופ' פיש אלכס - - 3 3 1.5 0.75
5 83340 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה פרופ' זלבסקי זאב 3 1 - 4 4 2
5 83214 כלים לאנליזה נומרית ד"ר גולדזק-מזרחי תמר 2 2 - 4 4 2
    סה"כ שנה ג' סמסטר א (5)   14 9 3 26 24.5 12.25
6 83223 תכנות מונחה עצמים מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
6 83325 מעבדה למעגלים אנלוגיים פרופ' שור יוסי - - 3 3 1.5 0.75
6 83243 מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' נווה דורון - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ שנה ג' סמסטר ב (6)   2 2 3 10 7 3.5
7,8 83401 פרויקט - 7 - - 7 7 3.5
    סה"כ שנה ד'    7 0 0 7 7 3.5
    סה"כ חובות כלליות   95 41 8 147 138.5 68.75

מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא)

    קורסי חובה:               
6 83649 אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות ד"ר חמוטל דואדי 3 1 - 4 4 2
6 83440 מבוא ללייזרים פרופ' פיקסלר דרור 3 1 - 4 4 2
7 83306 קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים ד"ר לוי תומר 3 1 - 4 4 2
7 83445 מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה פרופ' זלבסקי זאב  - - 3 3 1.5 0.75
7 83466 תקשורת אופטית פרופ' צדוק אבי 3 1 - 4 4 2
    סה"כ   12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:              
7 83316 פיסיקה של מוליכים למחצה (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' פרידמן מוטי 2 1 - 3 3 1.5
7 83628 התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה ד"ר אלבו אסף 2 1 - 3 3 1.5
8 83644 תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה ד"ר כהן אלי 2 1   3 3 1.5
7 83646 גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ ד"ר לוי תומר 2 1 - 3 3 1.5
8 83647 סופר רזולוציה ומערכות דימות פרופ' זלבסקי זאב 2 1 - 3 3 1.5
8 83648 נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית (EN) פרופ' צדוק אבי 2 1 - 3 3 1.5
8 83678 ננו-פוטוניקה ד"ר דסיאטוב בוריס 2 1 - 3 3 1.5

 מסלול ביו-הנדסה (בה)  

    קורסי חובה:              
5 83201 מבוא לביולוגיה למהנדסים גב' פלן רעות 3 1 - 4 4 2
6 83661 פיזיולוגיה כמותית  פרופ' שפי אורית  3 1 - 4 4 2
7 83668 דימות רפואי פרופ' דניאלי עמוס 3 1 - 4 4 2
6 83675 נוירו גנומיקה (הפך לחובה) ד"ר אלון שחר 2 1 - 3 3 1.5
8 83411 מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה  ד"ר אלון שחר - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ   11 4 3 18 16.5 8.25
    קורסי בחירה              
8 83412 גנטיקה וביולוגיה מולקולרית פרופ' קליסקי תומר 2 1 - 3 3 1.5
8 83660 ביו- סנסורים + Bio-chips פרופ' פופובצר רחלה 2 1 - 3 3 1.5
7 83665 ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה פרופ' קליסקי תומר 2 1 - 3 3 1.5
7 83666 בקרה למערכות ביולוגיות (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' יערי גור 2 1 - 3 3 1.5
8 83667 יסודות אופטיקה ביו-רפואית פרופ' דניאלי עמוס 2 1 - 3 3 1.5
8 83672 עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה פרופ' דניאלי עמוס 2 1 - 3 3 1.5
6 83414 מדעי נתונים ביולוגים (הפך לבחירה - לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' גור יערי 3 1 - 4 4 2
7 83679 מיפוי תפקודי של המוח ד"ר ארז יערה 3 1 - 3 3 2

מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א) 

    קורסי חובה:              
6 83311 תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה  ד"ר ויצמן יואב 3 1 - 4 4 2
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים  פרופ' תימן אדם 3 1 - 4 4 2
6 83314 התקני ננו-אלקטרוניקה  פרופ' נווה דורון 3 1 - 4 4 2
7 83435 מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi פרופ' תימן אדם - - 3 3 1.5 0.75
7 83612 מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים  פרופ' תימן אדם 3 1 - 4 4 2
    סה"כ   12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:              
6,8 83611 מעגלים משולבים אנלוגיים  פרופ' שור יוסי 2 1 - 3 3 1.5
7 83608 מעגלים אנלוגיים דלי הספק (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' שור יוסי  2 1 - 3 3 1.5
7 83609 טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים פרופ' נווה דורון 2 1 - 3 3 1.5
7 83621 תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' שור יוסי 2 1 - 3 3 1.5
7 83673 מבוא לחומרה בטוחה  ד"ר לוי איתמר 3 1 - 4 4 2
7 83628 התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה ד"ר אלבו אסף 2 1 - 3 3 1.5
8 83255 מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר פרופ' גלס רן 2 2 - 4 4 2
8 83452 שיטות תכנון מעגלים בטוחים ד"ר ויצמן יואב 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83607 עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות מר שושן יונתן 2 - 2 4 3 1.5
6 83301 מבנה מחשבים ספרתיים ד"ר יביץ ליאוניד 3 1 - 4 4 2
5 83381 מערכות הפעלה מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
7 83586 מכניקה קוונטית מתקדמת (לא יינתן בתשפ"ד) ט.נ. 3 1 - 4 4 2
8 83699 מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות  ד"ר תמר גולדזק-מזרחי 2 1 - 3 3 1.5
7 83606 אמינות של מערכות חומרה  ד"ר ויצמן יואב 3 - - 3 3 1.5
8 83701 התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה 2 ד"ר אלבו אסף 2 1 - 3 3 1.5

מסלול עיבוד אותות (עא):

    קורסי חובה:              
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 פרופ' נועם יאיר 3 1 - 4 4 2
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות פרופ' גנות שרון 3 1 - 4 4 2
7 83425 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות  פרופ' גנות שרון - - 3 3 1.5 0.75
7 83624 עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) פרופ' גנות שרון 3 1 - 4 4 2
8 83420 ניתוח סטטיסטי של מידע פרופ' לשם אמיר 3 1 - 4 4 2
    סה"כ   12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:              
6 83310 תקשורת ספרתית 1 פרופ' זיידל בני 3 1 - 4 4 2
8 83600 אלגברה לינארית נומרית ד"ר פתיה איתן 2 - - 2 2 1
5,7 83622 מבוא ללמידת מכונה פרופ' גולדברגר יעקב 2 1 - 3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות פרופ' לשם אמיר 2 - - 2 2 1
8 83629 עיבוד ספרתי של תמונות ד"ר פתיה איתן 2 1 - 3 3 1.5
8 83641 אופטומיזציה והבנה של צורות ( לא ינתן בתשפ"ד) פרופ' וובר אופיר 2 1 1 3 4 1.75
8 83656 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה (לא ינתן בתשפ"ד) פרופ' וובר אופיר 2 1 1 4 4 1.75
7 83635 למידה מבוססת חיזוקים (EN) ד"ר פתיה איתן 2 - - 2 2 1
8 83676 כריית מידע וייצוג מידע ד"ר זינגר גונן 2 1 - 3 3 1.5
6 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 ד"ר שפט אור 3 1 - 4 4 2
8 83700 עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע  פרופ' יאיר נועם 2 1 - 3 3 1.5
8 83563 מבוא לבינה מלאכותית ד"ר ימיני מיכל 2 1 - 3 3 1.5
7 83879 אופטימיזציה   ד"ר טירר תום  3 - - 3 3 1.5
8 83983 מידול כריית תהליכים פרופ' כהן איציק 2 1 - 3 3 1.5

מסלול תקשורת (תק)

    קורסי חובה:              
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט ד"ר לשם גיא 3 1 - 4 4 2
6 83310 תקשורת ספרתית 1 פרופ' זיידל בני 3 1 - 4 4 2
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 פרופ' נועם יאיר 3 1 - 4 4 2
7 83618 תקשורת ספרתית 2 פרופ' יצחק ברגל 3 1 - 4 4 2
8 83415 מעבדה מתקדמת בתקשורת פרופ' יצחק ברגל - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ   12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:              
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות פרופ' גנות שרון 3 1 - 4 4 2
6 83410 תקשורת אנלוגית  (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' ברוס שרגא 2 1 - 3 3 1.5
7 83620 תורת האינפורמציה (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' סומך-ברוך ענליה 2 1   3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות פרופ' לשם אמיר 2 - - 2 2 1
8 83626 מבוא לקידוד תקשורת ספרתית (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' ברוס שרגא 2 1 - 3 3 1.5
8 83700 עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע  פרופ' יאיר נועם 2 1 - 3 3 1.5
7 83879 אופטימיזציה   ד"ר טירר תום  3 - - 3 3 1.5
7 83821 תקשורת אלחוטית 1 פרופ' זיידל בני 2 - - 2 2 1
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל בתואר ראשון הינו 92.75, לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות (קורסי החובה במסלול עם מספר הנקודות המינימלי מסתכמים ב-8.25 ו-8.75 נ.ז. וקורסי הבחירה לפי: 1.5*4 ו- 1*1 198 ש"ס   92.75 נ"ז שנתיות (ש"ש)
 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
 • על כל סטודנט להתמחות בשניים מחמשת המסלולים (תקשורת, עיבוד אותות, ננואלקטרוניקה, אלקטרואופטיקה וביוהנדסה).
 • כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 5 קורסי בחירה: 2 קורסי בחירה בכל אחד משני המסלולים שבחר להתמחות בהם. דהיינו, 4 קורסי בחירה במסלולים בהם בחר להתמחות. קורס חמישי יבחר מרשימת הקורסים של כל המסלולים בהנדסת חשמל, ובלבד שהסטודנט עומד בדרישות הקדם. 
 • סטודנט במסלול תקשורת שלומד גם במסלול עיבוד אותות יחויב בקורס בחירה נוסף באחד משני המסלולים הללו כיוון שקורס "עיבוד ספרתי של אותות 1" (83-320) הינו קורס חובה חופף לשני המסלולים. 
  • הסדנה "תכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. ופתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. 
 • חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.
 • סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. 

 

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"ג

תשפ"ב

תשפ"א

תש"פ

תשע"ט

תשע"ט - סמסטר ב' (אביב)

תשע"ח

תשע"ח - סמסטר ב' (אביב)

תשע"ז

תשע"ז - סמסטר ב' (אביב)

תשע"ו

תשע"ה

 

לצפיה בתנאי המעבר משנה לשנה לחצ/י כאן

חזרה לעמוד תואר ראשון בהנדסת חשמל