ד"ר תומר קליסקי פיסיקה ביולוגית של מקרו-מולקולות ותאים 83-978

Biological physics : energy, information, life
David Goodsell, Philip Nelson
New York : W. H. Freeman and Company, [2014].
571.4 NEL b
 energy, information, life / with new art by David Goodsell ; Philip Nelson,