ד"ר תומר קליסקי פיסיקה ביולוגית של מקרו-מולקולות ותאים 83-978