פרופ' אריה וייס מבוא להנדסת חשמל 83-237

Electric circuits
by James W. Nilsson, Susan A. Riedel
Publisher: Pearson Education
9th ed.
621.3192 NIL e9
  Electric circuits
by James W. Nilsson, Susan A. Riedel
Publisher: Prentice Hall
621.3192 NIL e7
Electric circuits Electric circuits
by James W. Nilsson, Susan A. Riedel
Publisher: Prentice Hall
621.3192 NIL e6a
  Electric circuits
by James W. Nilsson, Susan A. Riedel
Publisher: Prentice Hall
621.3192 NIL e5