פרופ' דרור רביץ תכנון וניתוח אלגוריתמים 83-456

Introduction to algorithms Introduction to algorithms (eBook)
by Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein
Publisher: The MIT Press
005.1 INT 2009
  לגישה לספר אלקטרוני eBook על המשתמש  להזדהות כך:
שם המשתמש מספר תעודת הזהות בן 9 ספרות.
סיסמה זהה לסיסמתך במערכת MOODLE (לסטודנטים) או בדואר EXCHANGE (לחוקרים) 
מבוא לאלגוריטמים: כרך א'
תומאס ה.קורמן, צ'ארלס א. לייזרסון, רונאלד ל.ריבסט
(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשס"ח)-.
‫‫005.1 קור.מב תשס"ח ‬ ‬

הסדרה מבוססת על תרגום של הספר:
Thomas H,Cormen, Charles E, Leiserson & Ronald L.Rivest, Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001
מבוא לאלגוריטמים: כרך ב'
מבני נתונים מתקדמים, אלגוריתמים על גרפים, נושאים נבחרים.
כותבים: תומאס ה.קורמן, צ'ארלס א.לייזרסון,רונאלד ל.ריבסט
(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשס"ח)-.
005.1 קור.מב תשנ"ז‬

תרגום של חלק מפרקיו של הספר:
Thomas H,Cormen, Charles E, Leiserson & Ronald L.Rivest, Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001
Algorithm design
Jon Kleinberg, Éva Tardos
Pearson Addison Wesley, c2006
005.1 KLE a
 
Approximation algorithms
Vijay V. Vazirani
New York : Springer, c2003
005.1 VAZ a

Online computation and competitive analysis
Allan Borodin, Ran El-Yaniv
Cambridge : Cambridge University Pr., 1998
005.1 BOR o

תאריך עדכון אחרון : 13/10/2020