ד"ר מרדכי פרידמן אופטיקה זמנית 83-921

Ultrafast optics / Andrew M. Weiner
Hoboken, N.J. : Wiley, [2009].
621.366 WEI u
Ultrafast optics / Andrew M. Weiner