פרופ' אופיר וובר מערכות לוגיות ספרתיות 83-140

שלחו לחבר
Digital design : with an introduction to the verilog HDL, VHDL, and system Verilog / M. Morris Mano Digital design : with an introduction to the verilog HDL, VHDL, and system Verilog
M. Morris Mano
NY : Pearson, [2018]
Sixth edition
621.395 MAN d6
Full text
Digital design : with an introduction to the Verilog HDL
M. Morris Mano, Michael D. Ciletti
Upper Saddle River, NJ : Pearson, 2013
5th ed.
621.395 MAN d5
Digital design Digital design
by M. Morris Mano, Michael D. Ciletti
Publisher: Pearson International ed
4th ed
621.395 MAN d4
Digital design / M. Morris Mano Digital design
M. Morris Mano.
Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, c2002.
3rd ed
621.395 MAN d3
מערכות ספרתיות
(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשמ"ח)-.
‫‫621.395 אונ.מע תשמ"ח

תרגום של שבעת פרקי הספר
M.Moris Mano,Digital Design,Prentice-Hall,1984
פרקים 1-7
Foundations of digital logic design Foundations of digital logic design
by Gideon Langholz, Abraham Kandel, Joe L. Mott
Publisher: World Scientific
621.395 LAN f
Foundations of digital logic design
by Gideon Langholz, Abraham Kandel, Joe L. Mott
Publisher: World Scientific
621.395 LAN f