פרופ' אליהו סלוצקין פיסיקה 2 83-103

Fundamentals of Physics Halliday, David

Fundamentals of physics
David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker.
2021; 12th edition
Wiley.

eBook

Fundamentals of Physics Halliday, David

Halliday & Resnick fundamentals of physics
Jearl Walker
(12th ed.).
John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey : 2022
530 WAL h12

   Walker, J., Halliday, D., & Resnick, R. (2011). Halliday and Resnick principles of physics / Jearl Walker. (9th ed.). Wiley. Halliday and Resnick principles of physics
Jearl Walker.
(9th ed.).
Wiley.
Previously published under title: Fundamentals of physics. Vol.2 =Vol. 3 of 6th ed
530 WAL h9
   Walker, J. (2021). Halliday & Resnick Fundamentals of Physics (12th edition). Wiley. Fundamentals of physics
David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker.
(6th ed.).
Wiley.
Vol 3
530 HAL f6
חשמל ומגנטיות / יורם אשל. רמת השרון: אשל, 1989. חשמל ומגנטיות
יורם אשל
רמת השרון: אשל, 1989.
כרך א 
כרך ב - ספר התשובות
537.07 אשל.חש תשמ"ט
 
חשמל ומגנטיות/ כרך א' חשמל ומגנטיות/ כרך א'+ב'
אדווארד מ. פרסל
(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשמ"ח)-.
‫537.07 פרס.חש תשמ"ח‬

הסדרה מבוססת על תרגום של הספר:
E.M. Purcell, Berkeley Physics Course,Electricity and Magnetism, Vol. 2, 2nd ed, McGraw-Hill Inc, 1985
הסדרה עוסקת בתיאוריה האלקטרו-מגנטית וכוללת מושגי יסוד בפיסיקה קלאסית
מבינים פיזיקה מבינים פיזיקה : (חשמל, מגנטיות ואופטיקה)
קרן קמינגז [ואחרים]
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית, (תש"ע).
530 מבי.פי תש"ע
כרך ב' חשמל, מגנטיות ואופטיקה / תרגום: אהוד וגנר, יעקב גרעיני, שמחה גלעם. תשע"א
כרך ג' מבינים פיזיקה מודרנית / דוויד הלידיי, רוברט רזניק, ג'רל ווקר ; מחבר אורח: אדווין פ' טיילור 
   
Electricity and magnetism / Edward M. Purcell, David J. Morin Electricity and magnetism
Edward M. Purcell, David J. Morin
Cambridge : Cambridge University Press, 2013 .
Third edition.
537 PUR e3
 
Physics Physics
by Marcelo Alonso, Edward J. Finn
Publisher: Addison-Wesley
530 ALO p
Engineering electromagnetics Engineering electromagnetics
by Umran S. Inan, Aziz S. Inan
Publisher: Addison-Wesley
621.3 INA e
Electromagnetics for engineers Electromagnetics for engineers
by Fawwaz T. Ulaby
Publisher: Pearson Prentice Hall
537 ULA e

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022