פרופ' אלכס פיש מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 83-308

Digital integrated circuits : a design perspective Digital integrated circuits : a design perspective
by Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolic
Publisher: Pearson Education
621.395 RAB d2
Foundations of analog and digital electronic circuits
Anant Agarwal, Jeffrey H. Lang
Boston, Mass. : Elsevier-Morgan Kaufman, c2005
621.3815 AGA f
Microelectronic circuits Microelectronic circuits
by Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
Publisher: Oxford University Press
International 6th ed. 2011
621.3815 SED m6
Microelectronic circuits Microelectronic circuits
by Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
Publisher: Oxford University Press
621.3815 SED m5
Microelectronic Circuits (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering)

Microelectronic Circuits
Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
New York: Oxford University Press
4th ed
621.3815 SED m4

מעגלים מיקרואלקטרוניים מעגלים מיקרואלקטרוניים
תרגום הספר:
Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 2ed, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1987
‫(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשמ"ט).
‫‫‫‫ ‫ 621.3815 אונ.מע תשמ"ט ‬‬‬
מעגלים מיקרואלקטרוניים מעגלים מיקרואלקטרוניים
תרגום הספר:
Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 2ed, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1987
‫(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשע"א).
621.3815 אונ.מע תשע"א ‬‬‬

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022