ד"ר יעקב גולדברגר עיבוד ספרתי של תמונה 83-629

שלחו לחבר
Digital image processing Digital image processing
by Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods
Publisher: Pearson/Prentice Hall
621.367 GON d3
Digital image processing using MATLAB
Rafael C. Gonzalez, Richard E, Woods, Steven L. Eddins
Publisher: McGraw Hill
621.367 GON d2
Fundamentals of digital image processing Fundamentals of digital image processing
by Jain, Anil K.
Publisher: Prentice-Hall
621.367 JAI f
עיבוד ספרתי של תמונות
מאת דורון בן צבי, זאב ויסמן
(תל-אביב) : (האוניברסיטה הפתוחה), (תשנ"ו).
621.367 בן-צבי.עב תשנ"ו ‬ ‬‬