פרופ' יוסף קלר עיבוד ספרתי של תמונות 83-629

Digital image processing using MATLAB
Rafael C. Gonzalez, Richard E, Woods, Steven L. Eddins
Publisher: McGraw Hill
621.367 GON d2
c2004
Venkatesan, Ragav, and Baoxin. Li. Convolutional Neural Networks in Visual Computing: A Concise Guide. CRC Press, 2018. Print. Convolutional Neural Networks in Visual Computing: A Concise Guide.
Venkatesan, Ragav, and Baoxin. Li. 
CRC Press, 2018. 
eBook
עיבוד ספרתי של תמונות
מאת דורון בן צבי, זאב ויסמן
(תל-אביב) : (האוניברסיטה הפתוחה), (תשנ"ו).
621.367 בן-צבי.עב תשנ"ו ‬ ‬‬

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022