ד"ר תומר לוי גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ 83-646

 

קרינת גוף שחור וגלאי קוונטי אידיאלי:

Detection of optical and infrared radiation Detection of optical and infrared radiation
by Robert Hildreth Kingston
Publisher: Springer-Verlag
621.362 KIN d
 

משוואת הרציפות האמביפולרית, גלאי פוטודיודה וחלק מהחומר על גלאי פוטומוליך:

  J. P. McKelvey “Solid State and Semiconductor Physics “, Harper, 1966
 

 גלאים תרמואלקטריים מיקרומכניים (MEMS):

  P. W. Kruse, ed., “ Uncooled Infrared Imaging Arrays and Systems”, Vol. 47 Semiconductors and Semimetals, Academic Press
  P. W. Kruse “Uncooled Thermal Imaging, Arrays Systems and Applications”, Vol. TT51, Tutorial Texts in Optical Engineering, SPIE Press

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022