ד"ר אלכסנדרה אגרנוביץ' אופטימיזציה רציפה וקומבינטורית 83805

  Engineering optimization : theory and practice
Singiresu S. Rao
Publisher: Wiley
620.0042 RAO e4
  Convex optimization
Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe
Publisher: Cambridge University Press
519.6 BOY c
  Linear and Nonlinear Programming
David G. Luenberger, Yinyu Ye
Publisher: Springer
90-01 LUE l3 בספרייה למתמטיקה
  Dynamic programming : models and applications
Denardo, Eric
Publisher: Prentice-Hall
90C39 DEN d בספרייה למתמטיקה
 

תאריך עדכון אחרון : 13/11/2022