ד"ר יואב ויצמן אמינות של מערכות חומרה 83-606

  Applied reliability
Paul A. Tobias, David C. Trindade
Publisher: CRC/Taylor & Francis
620.00452 TOB a3
 Applied reliability / Paul A. Tobias, David C. Trindade.

 

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020