ד"ר ניר הלמן סוגיות אופטימיזציה סטוכסטית באסטרטגיה תפעולית 83-818