פרופ' אמיר לשם מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 83-623

Matrix Analysis eBook
Horn, Roger A., and Charles R. Johnson
Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
2nd ed.
c1985
   Matrix Analysis. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012 .
   
   

 

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020