ד"ר גונן זינגר מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 83-216

הסתברות - קורס ראשון הסתברות - קורס ראשון
שלדון רוס
(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשס"א)-.
519.2 רוס.הס תשס"א‫‫‬ ‬

מדריך למידה לספר:
Sheldon Ross, A First Course in Probability, Perntice-Hall, 5th ed, 1998
A first course in probability / Sheldon Ross A first course in probability / Sheldon Ross.
Ross, Sheldon M. author.
2020; Tenth edition, global edition.
2018; 10th edition
2014; Ninth edition
 Probability and statistics in engineering / William W. Hines, Douglas C. Montgomery, David M. Goldsman, Connie M. Borror Probability and statistics in engineering
William W. Hines, Douglas C. Montgomery, David M. Goldsman, Connie M. Borror
Hoboken: Wiley, 2004
Fourth edition
519.2 HIN p4
הסקה סטטיסטית הסקה סטטיסטית
אלונה רביב, תלמה לויתן
‫ (נתניה) : עמיחי, [2007].
‫‫‫‫ 519 רבי.הס תשס"ז‬‬
הסתברות הסתברות : מכילה 157 בעיות עם פתרונות מפורטים
תלמה לויתן, אלונה רביב
תל אביב : עמיחי, (1997).
519.2 לוי.הס תשנ"ז ‬‬‬
   לויתן, תלמה. הסתברות וסטטיסטיקה למדעים : תיאוריה, אסטרטגיות, תרגילים וסוגיות ((בצרוף פתרונות מפורטים)) / תלמה לויתן... נתניה: עמיחי, 2000. Print. הסתברות וסטטיסטיקה למדעים : תיאוריה, אסטרטגיות, תרגילים וסוגיות
תלמה לויתן.
נתניה: עמיחי, 2000 
519 לוי.הס תש"ס
 

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022