פרופ' ראובן כהן מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 83-216

הסתברות - קורס ראשון הסתברות - קורס ראשון
שלדון רוס
(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשס"א)-.
519.2 רוס.הס תשס"א‫‫‬ ‬

מדריך למידה לספר:
Sheldon Ross, A First Course in Probability, Perntice-Hall, 5th ed, 1998

An introduction to probability theory and its applications An introduction to probability theory and its applications
by William Feller
Publisher: Wiley
519.2 FEL i3
תורת ההסתברות תורת ההסתברות
עלי מרצבך, אברהם שמרון
ירושלים : אקדמון, תשנ"ט.
519.2 מרצ.תו תשנ"ט‬
 
מבוא לתורת ההסתברות מבוא לתורת ההסתברות
אורי ליברמן
תל אביב : דקל - פרסומים אקדמיים, (תש"מ)
‫519.2 ליב.מב תש"ם‬
הסקה סטטיסטית הסקה סטטיסטית
אלונה רביב, תלמה לויתן
‫ (נתניה) : עמיחי, [2007].
‫‫‫‫ 519 רבי.הס תשס"ז‬‬
הסתברות  הסתברות : מכילה 157 בעיות עם פתרונות מפורטים
תלמה לויתן, אלונה רביב
תל אביב : עמיחי, (1997).
519.2 לוי.הס תשנ"ז ‬‬‬