ד"ר יאיר נועם מערכות ליניאריות 83-206

Modern signals and systems Modern signals and systems
by Huibert Kwakernaak, Raphael Sivan
Publisher: Prentice Hall
621.3822 KWA m
Signals & systems Signals & systems
by Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, with S. Hamid Nawab
Publisher: Prentice Hall
621.38223 OPP s2
עיבוד אותות ספרתי עיבוד אותות ספרתי
כתב: בועז פורת
תל אביב : בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ז.
621.3822 פור.עב תשמ"ז

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022