ד"ר מיטל אליהו אלגברה ליניארית 83-110

שלחו לחבר
אלגברה לינארית
האוניברסיטה הפתוחה
(תל-אביב), תשל"ט-תש"ם.
512.5 אונ.אל תשל"ט
אלגברה ליניארית II
(תל-אביב), האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ב 
יחידות 3,2,1
512.5 אונ.אל תשמ"ב 
אלגברה ליניארית אלגברה ליניארית
מאת סיימור ליפשוץ
[חיפה] : מכלול, (1993).
512.5 ליפ.אל תשנ"ג
Linear algebra and its applications
David C. Lay
Boston : Addison-Wesley, c2003
3rd ed.
512.5 LAY l3
 
Introduction to Linear Algebra Introduction to Linear Algebra
by Gilbert Strang
4th edition
Publisher: Wellesley Cambridge Pr
512.5 STR i4
Introduction to Linear Algebra Introduction to Linear Algebra
by Gilbert Strang
Publisher: Wellesley Cambridge Pr
3rd erition
512.5 STR i3