ד"ר שפרה רייף אלגברה ליניארית 83-110

אלגברה ליניארית אלגברה ליניארית
מאת סיימור ליפשוץ
[חיפה] : מכלול, (1993).
512.5 ליפ.אל תשנ"ג
Introduction to Linear Algebra Introduction to Linear Algebra
by Gilbert Strang
4th edition
Publisher: Wellesley Cambridge Pr
512.5 STR i4
   ברמן, אברהם, and בן ציון קון. אלגברה ליניארית : תיאוריה ותרגילים / אברהם ברמן, בן ציון קון. מהד’ א. חיפה: בק - ספרי לימוד, 1999. Print. אלגברה ליניארית : תיאוריה ותרגילים
אברהם ברמן, בן ציון קון
חיפה: בק - ספרי לימוד, 1999
512.5 ברמ.אל תשנ"ט

אלגברה לינארית
האוניברסיטה הפתוחה
(תל-אביב), תשל"ט-תש"ם.
512.5 אונ.אל תשל"ט

אלגברה ליניארית II
(תל-אביב), האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ב 
יחידות 3,2,1
512.5 אונ.אל תשמ"ב 
   Halmos, P. R. (Paul R. (2017). Finite-dimensional vector spaces / Paul R. Halmos. (Second edition, Dover edition.). Dover Publications, Inc.

Finite-dimensional vector spaces
Paul R. Halmos
Dover Publications
Second edition
eBook

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024