ד"ר דרור פיקסלר שדות אלקטרומגנטיים 83-207

Electricity and magnetism Electricity and magnetism
by W. J. Duffin
Publisher: McGraw-Hill
537 DUF e4
Field and wave electromagnetics Field and wave electromagnetics
by David Keun Cheng
Publisher: Addison-Wesley
539.2 CHE f2
שדות אלקטרומגנטיים שדות אלקטרומגנטיים
מרסלו שיפר, נדב שנרב
[תל אביב] : (עידן הדפוס), (תשס"ה 2004).
‫‫530.141 שיפ.שד תשס"ה