ד"ר ענליה סומך ברוך אותות ומערכות 83-245

Modern signals and systems Modern signals and systems
by Huibert Kwakernaak, Raphael Sivan
Publisher: Prentice Hall
621.3822 KWA m
Signals & systems Signals & systems
by Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, with S. Hamid Nawab
Publisher: Prentice Hall
621.38223 OPP s2

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022