ד"ר ססיל יחזקאל מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים 83-315

Microelectronic circuits Microelectronic circuits
by Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
Publisher: Oxford University Press
International 6th ed. 2011
621.3815 SED m6
Microelectronic circuits Microelectronic circuits
by Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
Publisher: Oxford University Press
621.3815 SED m5
מעגלים מיקרואלקטרוניים מעגלים מיקרואלקטרוניים
תרגום הספר:
Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 2ed, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1987
‫(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשמ"ט).
‫‫‫‫ ‫ 621.3815 אונ.מע תשמ"ט ‬‬‬
מעגלים מיקרואלקטרוניים
תרגום הספר:
Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 2ed, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1987
‫(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשע"א).
621.3815 אונ.מע תשע"א ‬‬‬
 a design perspective Digital integrated circuits : a design perspective
by Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolic
Publisher: Pearson Education
621.395 RAB d2