ד"ר איל קפלן פונקציות מרוכבות 83-211

פונקציות מרוכבות פונקציות מרוכבות : תיאוריה ותרגילים
בן-ציון קון
חיפה : בק - ספרי לימוד, [2002].
‫515.9 קון.פו תשס"ב‬‬
פונקציות מרוכבות פונקציות מרוכבות
האוניברסיטה הפתוחה
‫‫515.9 אונ.פו תשמ"ז‬‬
משתנים מרוכבים משתנים מרוכבים
מאת מורי ר. שפיגל
ירושלים : סטימצקי, (1973)
515.9 שפי.מש תשל"ג‬‬
פונקציות מרוכבות פונקציות מרוכבות
(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשס"ט)-(תשע"א).
515.9 אונ.פו תשס"ט‬‬
Complex variables Complex variables : with an introduction to conformal mapping and its applications
Murray R. Spiegel ... [et al.].
Schaum’s outlines series
Publisher: McGraw-Hill
515.9 COM 2009
  Functions of one complex variable
John B. Conway
Publisher: Springer-Verlag
515.93 CON f
 an Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable. 3rd ed., McGraw-Hill, 1979. Complex Analysis : an Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable.
Ahlfors, Lars V. (Lars Valerian)
3rd ed., McGraw-Hill, 1979.
515.93 AHL c3
 international student version / Erwin Kreyszig Advanced engineering mathematics
Erwin Kreyszig
New Delhi : Wiley
510.2462 KRE a