פרופ' יוסף שור מעגלים אנלוגיים דלי הספק 83-608

Design of analog CMOS integrated circuits / Behzad Razavi Design of analog CMOS integrated circuits
Behzad Razavi
New York : McGraw-Hill Education, 2017
621.39732 RAZ d2
c2001
   Razavi, Behzad. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. 2nd edition. McGraw-Hill Education, 2016. Print. Design of Analog CMOS Integrated Circuits.
Razavi, Behzad.
McGraw-Hill Education, 2016
2nd edition.
eBook
Analog integrated circuit design. / Tony Chan Carusone, David A. Johns, Kenneth W. Martin. Analog integrated circuit design.
Tony Chan Carusone, David A. Johns, Kenneth W. Martin. 
Hoboken, N.J. : Wiley, [2013].
Second edition, International student version. 
621.3815 CAR a2  
ANALOG DESIGN ESSENTIALS Analog design essentials
Willy M.C. Sansen
Publisher: Springer
621.3815 SAN a
   Sansen, Willy M. C. Analog Design Essentials. Springer, 2006. Print. Analog Design Essentials.
Sansen, Willy M. C. 
Springer, 2006.
eBook

 

תאריך עדכון אחרון : 25/10/2020