ד"ר עידן אלתר כלים לאנליזה נומרית 83-214

פישלוב, דליה מבוא לאנליזה נומרית : תיאוריה ותרגילים   חיפה : בק - ספרי לימוד, 2010 מבוא לאנליזה נומרית : תיאוריה ותרגילים 
פישלוב, דליה 
חיפה : בק - ספרי לימוד, 2010
518 פיש.מב תש"ע
   Sauer, T. (2018). Numerical analysis / Timothy Sauer. (Third edition.). Pearson. Numerical analysis
Timothy Sauer.
Pearson, 2018
Third edition
518 SAU n3
 
   Burden, Richard L., J. Douglas Faires, and Annette M. Burden. Numerical Analysis / Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden. Tenth edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. Print. Numerical Analysis
Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden.
Boston, MA: Cengage Learning, 2016.
Tenth edition.
518 BUR n10
Numerical computing with MATLAB / Cleve B. Moler Numerical computing with MATLAB
Cleve B. Moler
Philadelphia, Pa. : Society for Industrial & Applied Mathematics, 2004
518.0285 MOL na 
Numerical methods for engineers and scientists : an introduction with applications using MATLAB® / Amos Gilat, Vish Subramaniam. Numerical methods for engineers and scientists : an introduction with applications using MATLAB®
Amos Gilat, Vish Subramaniam. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., [2014].
Third edition. 
518.028553 GIL n3
Numerical methods for engineers Numerical methods for engineers
by Steven C. Chapra, Raymond P. Canale
Publisher: McGraw Hill
519.40285 CHA n4
Numerical methods using MATLAB Numerical methods using MATLAB
by John H. Mathews, Kurtis Fink
Publisher: Pearson Prentice Hall
519.40285 MAT n4
   
 

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022