ד"ר גדעון עמיר אנליזה פונקציונלית 83-803

Hilbert spaces with applications Hilbert spaces with applications
Lokenath Debnath, Piotr Mikusinski
Publisher: Elsevier Academic Press
515.733 DEB h3
  מבוא לאנליזה מודרנית 
יורם לינדנשטראוס, בנימין ווייס, אמנון פזי 
(ירושלים) : (אקדמון), (תשל"ה)
01-54 לינ.מב תשל"ה ‬ בספרייה למתמטיקה

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022