ד"ר גיא לשם רשתות מחשבים ואינטרנט 1 83-455

Computer networking : a top-down approach
by James F. Kurose, Keith W. Ross
Publisher: Pearson Education
004.678 KUR c5
Computer networking
Computer Networking : a Top-down Approach
James F. Kurose, Keith W. Ross.
Boston: Pearson, 2018
Seventh edition.
004.678 KUR c7
ebook
Kurose, James
Computer networks
Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall
Publisher: Prentice Hall
5th ed.
004.6 TAN c5
c2003; 4th ed.
c1996; 3rd ed.
Tanenbaum, Andrew

רשתות תקשורת מחשבים
טננבאום, אנדרו ס, and ראובן כהן. (תרגום)
Andrew S. Tanenbaum 
(תל אביב): בית ההוצאה של האוניברסיטה הפתוחה, 2003
004.6 טננ.רש תשנ"ד

 
Computer Networks a Systems Approach  (EBook)
Larry L. Peterson and Bruce S. Davie.
Burlington, Mass: Morgan Kaufmann, 2012.
5th ed. 
Computer networks a systems approach / Larry L. Peterson and Bruce S. Davie. Peterson, Larry L. c2012; 5th ed. Full Text
Computer Networks A Systems Approach. (EBook)
Larry L. Peterson and Bruce S. Davie.
Burlington: Elsevier Science, 2007.
4th ed.
 
Computer Networks: Systems Approach (ללא הגבלת משתמשים (400 כניסות בשנה), נרכש מ- VLeBooks)

 

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022