ד"ר אור שפט תיאוריה של למידת מכונה 83-643

Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms
hai Shalev-Shwartz, Shai Ben-David
Cambridge University Press
006.31 SHA-SHW u
eBook
 from foundations to algorithms / Shai Shalev-Shwartz,