פרופ' זאב זלבסקי סופר רזולציה ומערכות דימות 83-647