מאגרי מידע

EDS (Bar Ilan University search engine)
AACR ( American Association for Cancer Research)
ABI/INFORM Trade & Industry
Academic Search Complete - Ebsco
The ACM DIGITAL LIBRARY ( by the Association for Computing Machinery)
AIP Journals (American Institute of Physics)
AMS
APS journals (Physical review journals)
Annual reviews
ArXiv
BIOSIS
Business Source Complete - Ebsco
Cambridge core (book)
Cambridge Journals
Cold Spring Harbor Monographs
DovePress (open access to scientific and medical research)
EBSCOhost
EconLit - ProQuest
Elsevier See ScienceDirect
Foundation and Trends @ Engineering (NOW publishers )
Foundation and Trends @ Theoretical Computer Science (NOW publishers )
Gale
Google Scholar
IEEE Xplore
IGI Global
INSPEC (THOMSON : ISI Web of knowledge)
IOPscience (Institute of Physics)
JCR (Journal citation report)
JoVE
Jstor
MathSciNet (AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY)
Medline
Nature
OPTICS InfoBase (Optical Society of America)
Oxford Journals (Oxford University Press)
OVID
Proquest
Pubmed
Sage 
SciFinder**
SIAM Journals Online
Science (AAAS)
ScienceDirect (Elsevier)
SPIE digital library
SpringerLink (Journals&Books)
Springer Nature - New Database
Taylor & Francis Journals
Web of Science (Thomson : ISI Web of Knowledge)
Wiley Online Library
ZbMATH Open : the first resource for mathematics
ספרי האוניברסיטה הפתוחה

עיתון הארץ כולל ארכיון העיתון

ארכיון "ידיעות אחרונות"

עיתון דה מרקר

גלובס

 * לגישה למאגרי מידע על המשתמשים להזדהות כך:
שם המשתמש מספר תעודת הזהות בן 9 ספרות.
סיסמה זהה לסיסמתך במערכת MOODLE (לסטודנטים) או בדואר EXCHANGE (לחוקרים) 

** מאגר SciFinder (מאגר מידע בתחומי הכימיה, מדעי החיים, הרפואה ותחומים קרובים) וכעת נדרשים שני שלבים בלבד: רישום ראשוני וכניסה למאגר.

הרישום מבוצע באמצעות קישור המצורף וכפוף לשתי מגבלות:
1) הרישום הראשוני (בלבד) חייב להתבצע מתוך קמפוס בר-אילן (כולל באמצעות הרשת האלחוטית ובאמצעות טלפונים חכמים)
2) הרישום חייב להתבצע באמצעות דואר האלקטרוני המוסדי (סיומת biu.ac.il) של איש הסגל או הסטודנט.

קישור לרישום: https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=68685502-86F3-50AB-7F24-D528ACC0ED33

לאחר רישום ניתן להיכנס למאגר מכל מקום בקישור המצורף באמצעות מערכת Single sign on.

https://go.openathens.net/redirector/biu.ac.il?url=https%3A%2F%2FSciFinderN.cas.org

SciFinder provides access to several Chemical Abstracts Service databases, including

  • Chemical Abstracts,

  • Registry,

  • CASREACT,

  • CHEMLIST, and

  • CHEMCAT

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022