ספרים חדשים

  Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Operations management : sustainability and supply chain management / Jay Heizer, Barry Render, Chuck Munson. (Thirteenth edition. Global edition.). Pearson Education Ltd. Operations management : sustainability and supply chain management
Jay Heizer, Barry Render, Chuck Munson.
(Thirteenth edition. Global edition.).
Pearson Education Ltd.
658.5 HEI o13
  Lotker, Z. (2021). Analyzing narratives in social networks : taking Turing to the arts / Zvi Lotker. Springer. Analyzing narratives in social networks : taking Turing to the arts
Zvi Lotker.
Cham, Switzerland : Springer
©2021
302.30285 LOT a
Full Text
Cracking the coding interview : 189 programming questions and solutions / Gayle Laakmann McDowell, founder and CEO, CareerCup.com. Cracking the coding interview : 189 programming questions and solutions
Gayle Laakmann McDowell
(6th edition.).
CareerCup, LLC.
005.1028 MAC-DOW c6
 Introduction to modern cryptography / Jonathan Katz and Yehuda Lindell. Introduction to Modern Cryptography
Jonathan Katz and Yehuda Lindell.
Boca Raton: CRC Press, 2021.
Third edition
005.82 KAT i3
eBook
 
  Simchi-Levi, David, Philip Kaminsky, and Edith Simchi-Levi. Designing and Managing the Supply Chain : Concepts, Strategies, and Case Studies / David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi. Third edition. Boston, Mass: McGraw-Hill/Irwin, 2008. Print. Designing and Managing the Supply Chain : Concepts, Strategies, and Case Studies
David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi.
Third edition.
Boston, Mass: McGraw-Hill/Irwin, 2008. 
658.5 SIM-LEV d3
  כהן, יובל בן בנימין מאיר. הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים : מדריך למידה לספר: Sheldon M. Ross (2010). Introduction to probability models, Academic Press / יובל כהן. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013. Print.  הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים : מדריך למידה לספר
Sheldon M. Ross (2010). Introduction to probability models, Academic Press
יובל כהן
רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013
519.2 כהן.הס תשע"ג
 
Computer Networking: A Top-Down Approach, Global Edition Computer networking : a top-down approach
James F. Kurose, Amherst, Keith W. Ross
Seventh edition
Boston, Pearson, [2017]
004.678 KUR c7
  Fudenberg, Drew, and Jean Tirole. Game Theory / Drew Fudenberg, Jean Tirole. Cambridge, Mass: MIT Pr., 1991. Print. Game Theory
Drew Fudenberg, Jean Tirole.
Cambridge, Mass: MIT Pr., 1991. 
658.40353 FUD g
  Easley, David, and Jon Kleinberg. Networks, Crowds, and Markets : Reasoning About a Highly Connected World / David Easley, Jon Kleinberg. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Print. Networks, Crowds, and Markets : Reasoning About a Highly Connected World
David Easley, Jon Kleinberg.
Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
303.4833 EAS n
  Shoham, Yoav, and Kevin Leyton-Brown. Multiagent Systems : Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations / Yoav Shoham, Kevin Leyton-Brown. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Print. Multiagent systems : algorithmic, game-theoretic, and logical foundations
Yoav Shoham, Kevin Leyton-Brown. Shoham, Yoav
Cambridge University Press, Cambridge : 2009
006.3 SHO m
  זמיר, שמואל, מיכאל משלר, and אילון סולן. תורת המשחקים / שמואל זמיר, מיכאל משלר ואילון סולן ; עורכת: יהודית גוגנהיימר. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2015. Print. תורת המשחקים
שמואל זמיר, מיכאל משלר ואילון סולן
רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ה 2015
519.3 זמי.תו תשע"ה
eBook
  היליר, פרדריק ס et al. מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים / ; FREDERICK S. HILLIER ,GERALD J. LIEBERMAN (צוות הקורס צפורה ארליך [ואחרים]). (תל אביב): בית ההוצאה של האוניברסיטה הפתוחה, 1995. Print. מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים
בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1995
658.4034 היל.מו תשנ"ה
22214009630005776 Array processing : Kronecker product beamforming
Jacob Benesty, Israel Cohen, Jingdong Chen.
by Benesty, Jacob,
Cham, Switzerland : Springer, [2019]
621.382 BEN a
Polar codes : a non-trivial approach to channel coding / Orhan Gazi. Polar Codes : a Non-Trivial Approach to Channel Coding
Orhan Gazi.
Singapore: Springer, 2019
003.54 GAZ p
Numerical Linear Algebra / Lloyd N. Trefethen, David Bau. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1997 Numerical Linear Algebra
Lloyd N. Trefethen, David Bau.
Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1997
512.5 TRE n
Compact Antennas for High Data Rate Communication : Ultra-Wideband (UWB) and Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) Technology / Jagannath Malik, Amalendu Patnaik, M.V. Kartikeyan. Cham: Springer International Publishing, 2018 Compact Antennas for High Data Rate Communication : Ultra-Wideband (UWB) and Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) Technology
Jagannath Malik, Amalendu Patnaik, M.V. Kartikeyan.
Cham: Springer International Publishing, 2018
621.384135 MAL c
Theory and Applications of Spherical Microphone Array Processing / Daniel P. Jarrett, Emanuël A.P. Habets, Patrick A. Naylor. Switzerland: Springer, 2017 Theory and Applications of Spherical Microphone Array Processing
Daniel P. Jarrett, Emanuël A.P. Habets, Patrick A. Naylor.
Switzerland: Springer, 2017
624.38284 JAR t
Variational and Level Set Methods in Image Segmentation / Amar Mitiche, Ismail Ben Ayed. Berlin ;: Springer Verlag, 2010 Variational and Level Set Methods in Image Segmentation
Amar Mitiche, Ismail Ben Ayed.
Berlin ;: Springer Verlag, 2010 
621.367 MIT v
 
A Perspective on Stereophonic Acoustic Echo Cancellation / by Jacob Benesty, Constantin Paleologu, Tomas Gänsler, Silviu Ciochină. Berlin: Springer, 2011. A Perspective on Stereophonic Acoustic Echo Cancellation
by Jacob Benesty, Constantin Paleologu, Tomas Gänsler, Silviu Ciochină.
Berlin: Springer, 2011.
621.3828 BEN p
Array Beamforming with Linear Difference Equations / Jacob Benesty, Israel Cohen, Jingdong Chen. Cham: Springer, 2021. Array Beamforming with Linear Difference Equations
Jacob Benesty, Israel Cohen, Jingdong Chen.
Cham: Springer, 2021.
621.3824 BEN a
Microphone Array Signal Processing / Jacob Benesty, Jingdong Chen, Yiteng Huang. Berlin: Springer, 2008.

Microphone Array Signal Processing
Jacob Benesty, Jingdong Chen, Yiteng Huang.
Berlin: Springer, 2008.
621.38284 BEN m

Signal Enhancement with Variable Span Linear Filters / Jacob Benesty, Mads G. Christensen, Jesper R. Jensen. Singapore: Springer, 2016 Signal Enhancement with Variable Span Linear Filters
Jacob Benesty, Mads G. Christensen, Jesper R. Jensen.
Singapore: Springer, 2016
621.3822 BEN s
 Design of Circular Differential Microphone Arrays / Jacob Benesty, Jingdong Chen, Israel Cohen. Cham [Switzerland: Springer, 2015 Design of Circular Differential Microphone Arrays
Jacob Benesty, Jingdong Chen, Israel Cohen.
Cham, Switzerland: Springer, 2015.
621.38284 BEN d
 Digital Logic Design : a Rigorous Approach / Guy Even, Tel Aviv University, Israel, Moti Medina, Tel Aviv University, Israel. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. Digital Logic Design : a Rigorous Approach
Guy Even, Moti Medina
Cambridge: Cambridge University Press, 2019
621.395 EVE d
  Haug, Hartmut, and Antti-Pekka Jauho. Quantum Kinetics in Transport and Optics of Semiconductors / Hartmut Haug, Antti-Pekka Jauho. Second, substantially revised edition. Berlin: Springer, 2008. Print. Quantum Kinetics in Transport and Optics of Semiconductors
Hartmut Haug, Antti-Pekka Jauho.
Berlin: Springer, 2008. 
Second, substantially revised edition.
537.6226 HAU q2
 Applied Numerical Linear Algebra by James W. Demmel Applied Numerical Linear Algebra
James W. Demmel.
Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1997
512.5 DEM a
  הירשפלד, יורם, and יהודית גוגנהיימר. לוגיקה למדעי המחשב / יורם הירשפלד ; עורכת: יהודית גוגנהיימר. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2015. Print.

לוגיקה למדעי המחשב
יורם הירשפלד ; עורכת: יהודית גוגנהיימר
רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2015.
004.0151 היר.לו תשע"ה
EBook

תורת הקבוצות / שמואל ברגר. (תל-אביב): האוניברסיטה הפתוחה, 1997

תורת הקבוצות
שמואל ברגר
(תל-אביב): האוניברסיטה הפתוחה, 1997
512.2 ברג.תו תשנ"ז
EBook

 

  Goodman, Joseph W. Introduction to Fourier Optics / Joseph W. Goodman, Stanford University. Fourth edition. New York: W.H. Freeman, Macmillan Learning, 2017. Print. Introduction to Fourier Optics
Joseph W. Goodman
New York: W.H. Freeman, Macmillan Learning, 2017.
Fourth edition.
621.36 GOO i4
  Golub, Gene H. (Gene Howard), and Charles F. Van Loan. Matrix Computations / Gene H. Golub, Charles F. Van Loan. Fourth edition. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2013. Print. Matrix Computations
Gene H. Golub, Charles F. Van Loan.
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2013. 
Fourth edition.
512.9434 GOL m4
 
Distributed Computing: A Locality-Sensitive Approach

Distributed Computing : a Locality Sensitive Approach
David Peleg.
Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2000
004.36 PEL d

  Datta, Supriyo. Electronic Transport in Mesoscopic Systems / Supriyo Datta. Cambridge: Cambridge University Pr., 1995. Print. Electronic Transport in Mesoscopic Systems
Supriyo Datta.
Cambridge: Cambridge University Pr., 1995.
537.6225 DAT e
EBook
  Burden, Richard L., J. Douglas Faires, and Annette M. Burden. Numerical Analysis / Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden. Tenth edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. Print. Numerical Analysis
Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden.
Boston, MA: Cengage Learning, 2016.
Tenth edition.
518 BUR n10
  Patterson, David A., and John L. Hennessy. Computer Organization and Design RISC-V Edition : the Hardware Software Interface / David A. Patterson, John L. Hennessy. Second edition. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2021. Print. Computer Organization and Design RISC-V Edition : the Hardware Software Interface
David A. Patterson, John L. Hennessy
Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2021.
Second edition
004.22 PAT c2
EBook
  Ross, Sheldon M. A First Course in Probability / Sheldon Ross (University of Southern California). Tenth edition. New York: Pearson, 2019. Print. A First Course in Probability
Sheldon Ross 
New York: Pearson, 2019.
Tenth edition.
519.2 ROS f10
 
Bear, Mark F., Barry W. Connors, and Michael A. Paradiso. Neuroscience : Exploring the Brain / Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso. Enhanced fourth edition. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2020. Print. Neuroscience : Exploring the Brain
Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso.
Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2020.
fourth edition.
612.8 BEA n4a
 
Newman, M. E. J. Networks / Mark Newman, University of Michigan. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2018 Networks
Mark Newman
Oxford: Oxford University Press, 2018
Second edition
003 NEW n2
Introduction to communication systems / Ferrel G. Stremler. Introduction to communication systems
Ferrel G. Stremler.
Reading, Mass: Addison Wesley Longman, 1992
Third edition
621.382 STR i3
Operating System Concepts, 10th Edition Abraham Silberschatz, Greg Gagne, Peter B. Galvin ISBN: 978-1-119-32091-3 Operating System Concepts
Abraham Silberschatz, Yale University, Peter Baer Galvin
Cambridge Computer and Starfish Storage, Greg Gagne, Westminster College.
Hoboken, NJ: Wiley, 2019.
Tenth edition.
005.43 SIL o10
Process Mining Data Science in Action Authors: van der Aalst, Wil Process Mining : Data Science in Action
Wil van Der Aalst. Heidelberg: Springer, 2017
Second edition.
006.312 AAL p2
Coherent Light Microscopy Imaging and Quantitative Phase Analysis Coherent Light Microscopy : Imaging and Quantitative Phase Analysis
Pietro Ferraro, Adam Wax, Zeev Zalevsky (editors)
Berlin ;: Springer, 2012.
502.82 COH 2011
Systems Biology Constraint-based Reconstruction and Analysis Systems Biology : Constraint-Based Reconstruction and Analysis
Bernhard O. Palsson,
Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016.
571.7 PAL s
  ברמן, אברהם, and בן ציון קון. אלגברה ליניארית : תיאוריה ותרגילים / אברהם ברמן, בן ציון קון. מהד’ א. חיפה: בק - ספרי לימוד, 1999. Print. אלגברה ליניארית : תיאוריה ותרגילים
אברהם ברמן, בן ציון קון
חיפה: בק - ספרי לימוד, 1999
512.5 ברמ.אל תשנ"ט
Tan, Pang-Ning., and Michael. Steinbach. Introduction to Data Mining. 2nd global edition. Pearson Education, 2016. Introduction to Data Mining (eBook)
Tan Pang-Ning and Michael Steinbach
Pearson Education, 2016.
2nd global edition.
  Bray, Dennis. Wetware: A Computer in Every Living Cell. Yale University Press, 2009. Print. Wetware: A Computer in Every Living Cell (eBook)
Bray, Dennis.
Yale University Press, 2009. 
  Lutz, Mark. Learning Python. 5th edition. O’Reilly Media, 2013. . Learning Python (eBook)
Lutz, Mark.
O’Reilly Media, 2013.
5th edition.
 
  לויתן, תלמה. הסתברות וסטטיסטיקה למדעים : תיאוריה, אסטרטגיות, תרגילים וסוגיות ((בצרוף פתרונות מפורטים)) / תלמה לויתן... נתניה: עמיחי, 2000. Print. הסתברות וסטטיסטיקה למדעים : תיאוריה, אסטרטגיות, תרגילים וסוגיות
תלמה לויתן.
נתניה: עמיחי, 2000 
519 לוי.הס תש"ס
 
  שמרון, אברהם. מבוא לתורת הקבוצות וטופולוגיה קבוצתית / אברהם שמרון. ירושלים: אקדמון, 2002. Print. מבוא לתורת הקבוצות וטופולוגיה קבוצתית
אברהם שמרון.
ירושלים: אקדמון, 2002.
512.2 שמר.מב תשס"ב
 
  Manna, Zohar., and Amir Pnueli. Temporal Verification of Reactive Systems : Safety / by Zohar Manna, Amir Pnueli. New York, NY: Springer, 1996. Web. Temporal Verification of Reactive Systems : Safety
Zohar Manna, Amir Pnueli.
New York: Springer, 2013.
005.131 MAN t
eBook
  Dumas, Marlon, Marcello La Rosa, and Jan Mendling. Fundamentals of Business Process Management / Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan  Mendling, Hajo A. Reijers. Second edition. Berlin: Springer, 2019. Print. Fundamentals of Business Process Management
Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan  Mendling, Hajo A. Reijers.
Berlin: Springer, 2019.
Second edition.
658.500285 DUM f2
 
Zalevsky, Zeev., and David. Mendlovic. Optical Superresolution. Springer, 2012. Optical Superresolution.
Zalevsky, Zeev., and David. Mendlovic. 
Springer, 2012.
eBook
  Razavi, Behzad. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. 2nd edition. McGraw-Hill Education, 2016. Print. Design of Analog CMOS Integrated Circuits.
Razavi, Behzad.
McGraw-Hill Education, 2016
2nd edition.
eBook
  Sansen, Willy M. C. Analog Design Essentials. Springer, 2006. Print. Analog Design Essentials.
Sansen, Willy M. C. 
Springer, 2006.
eBook
Venkatesan, Ragav, and Baoxin. Li. Convolutional Neural Networks in Visual Computing: A Concise Guide. CRC Press, 2018. Print. Convolutional Neural Networks in Visual Computing: A Concise Guide.
Venkatesan, Ragav, and Baoxin. Li. 
CRC Press, 2018. 
eBook
Fundamentals of Statistical Signal Processing Kindle Edition מאת Steven M. Kay (Author) ebook Fundamentals of Statistical Signal Processing
Steven M. Kay.
Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 2014
Volume 3: Practical Algorithm Development
eBook
perating Systems: Internals and Design Principles Operating Systems : Internals and Design Principles
William Stallings.
Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2019.
Ninth edition. Global edition.
eBook
Modern Operating Systems Andrew S. Tanenbaum 4th edition ISBN-13: 9780133591620 EBOOK Modern Operating Systems
Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos.
Harlow: Pearson Education, 2016
fourth edition
005.43 TAN m4
eBook
Digital System Clocking: High‐Performance and Low‐Power Aspects Author(s): Vojin G. Oklobdzija Vladimir M. Stojanovic Dejan M. Markovic Nikola M. Nedovic First published:24 January 2003 Print ISBN:9780471274476 |Online ISBN:9780471723707 |DOI:10.1002/0471723703 ebook Digital System Clocking : High Performance and Low-Power Aspects
Vojin G. Oklobdzjja, Vladlmlr M. Stojanovic, Dejan M. Markovic, Nikola M. Nedovic.
New York: IEEE, 2004
eBook
Compact Mosfet Models for VLSI Design.‪ John Wiley and Sons Compact MOSFET Models for VLSI Design
A.B. Bhattacharyya.
Singapore: John Wiley & Sons Asia, 2010
eBook
Model checking / Edmund M Clarke Jr. Model Checking
Edmund M Clarke Jr. [and Four Others]
Second edition
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2019
004.21 CLA m2
Full Text
  Platzer, André. Logical Foundations of Cyber-Physical Systems / André Platzer. Cham, Switzerland: Springer, 2019. Print. Logical Foundations of Cyber-Physical Systems (print+eBook)
André Platzer.
Cham, Switzerland: Springer, 2019.
005.131 PLA l
Radiative properties of semiconductors / N.M. Ravindra, Sita Rajyalaxmi Marthi, Asahel Bañobre Radiative Properties of Semiconductors
Ravindra, N. M. (Nuggehalli M.), Sita Rajyalaxmi Marthi, and Asahel Bañobre.
San Rafael: Morgan & Claypool Publishers, 2018. 
537.622 RAV r
Freeman, Eric, and Bert. Bates. Head First Design Patterns: A Brain-Friendly Guide
Freeman, Eric, and Bert. Bates.
O’Reilly Media, 2004.
eBook
Java Software Solutions: Foundations of Program Design Java Software Solutions: Foundations of Program Design
Lewis, John, and William. Loftus.
Pearson Education, 2018. 
9th global edition.
eBook
Computer networks a systems approach / Larry L. Peterson and Bruce S. Davie. Peterson, Larry L. c2012; 5th ed. Full Text Computer Networks a Systems Approach  (EBook)
Larry L. Peterson and Bruce S. Davie.
Burlington, Mass: Morgan Kaufmann, 2012.
5th ed. 
Computer Networks: Systems Approach (ללא הגבלת משתמשים (400 כניסות בשנה), נרכש מ- VLeBooks) Computer Networks A Systems Approach. (EBook)
Larry L. Peterson and Bruce S. Davie.
Burlington: Elsevier Science, 2007.
4th ed.
 
Discrete-time signal processing / Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer. Discrete-time signal processing
Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer.
Harlow : Pearson, 2014
Third edition
621.3822 OPP d3
eBook

לרשימת ספרים שהתקבלו קודם לכן לחצו כאן

תאריך עדכון אחרון : 30/03/2022