ספרים חדשים

Fundamentals of Statistical Signal Processing
Steven M. Kay. 
Prentice-Hall PTR, 1994.
Vol. 3 Practical algorithm development
621.3822 KAY f
Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume III (Paperback)
Principles of Nano-Optics
Lukas Novotny
Cambridge University Press, 2019.
Second edition
621.36 NOV p2
Principles of nano-optics / Lukas Novotny
Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms
hai Shalev-Shwartz, Shai Ben-David
Cambridge University Press
006.31 SHA-SHW u
eBook
 from foundations to algorithms / Shai Shalev-Shwartz,
Complex Analysis : an Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable.
Ahlfors, Lars V. (Lars Valerian)
3rd ed., McGraw-Hill, 1979.
515.93 AHL c3
 an Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable. 3rd ed., McGraw-Hill, 1979.
Graph Algorithms
Shimon Even
Cambridge, NY : Cambridge University Press
2nd Edition
511.5 EVE g2
 978-0521517188
Advanced engineering mathematics
Erwin Kreyszig
New Delhi : Wiley
510.2462 KRE a
 international student version / Erwin Kreyszig

 

 
   
   

לרשימת ספרים שהתקבלו קודם לכן לחצו כאן