ספרים חדשים

Introduction to hardware security and trust [eBook]
Mohammad Tehranipoor, Cliff Wang, editors

גישה לספר אלקטרוני eBook על המשתמש  להזדהות כך:
שם המשתמש מספר תעודת הזהות בן 9 ספרות.
סיסמה זהה לסיסמתך במערכת MOODLE (לסטודנטים) או בדואר EXCHANGE (לחוקרים) .

Introduction to hardware security and trust [electronic resource] / Mohammad Tehranipoor, Cliff Wang, editors
Introduction to optical microscopy
Jerome Mertz.
Cambridge : Cambridge University Press, 2019.  
Second edition.
502.82 MER i2 
Introduction to optical microscopy / Jerome Mertz.
An introduction to systems biology : design principles of biological circuits
Uri Alon.
Boca Raton, Fla. : CRC Press, [2019].
Second edition
570.285 ALO i2
 design principles of biological circuits / Uri Alon
Fundamentals of Statistical and Thermal Physics
Reif, F. (Frederick). 
Long Grove, Ill: Waveland Press, 2009.
530.13 REI f
 Waveland Press, 2009. Print.
Fundamental Principles of Optical Lithography : the Science of Microfabrication
Mack, Chris A
Chichester, West Sussex, England: Wiley, 2007. 
763.072 MAC f
 the science of microfabrication
Introduction to tropical geometry
by Diane Maclagan, Bernd Sturmfels.
Providence : American mathematical Society, 2015.
516.35 MAC-LAG i
Introduction to tropical geometry / by Diane Maclagan, Bernd Sturmfels

Ultrafast optics / Andrew M. Weiner
Hoboken, N.J. : Wiley, [2009].
621.366 WEI u

Ultrafast optics / Andrew M. Weiner
Biological physics : energy, information, life
David Goodsell, Philip Nelson
New York : W. H. Freeman and Company, [2014].
571.4 NEL b
 energy, information, life / with new art by David Goodsell ; Philip Nelson,
Hardware security : a hands-on learning approach
Swarup Bhunia, Mark Tehranipoor.
Cambridge, Massachusetts : Morgan Kaufmann, an imprint of Elsevier, [2019].
005.8 BHU h
 a hands-on learning approach / Swarup Bhunia, Mark Tehranipoor.

לרשימת ספרים שהתקבלו קודם לכן לחצו כאן