ספרים חדשים

English שלחו לחבר
  Patterson, David A., and John L. Hennessy. Computer Organization and Design RISC-V Edition : the Hardware Software Interface / David A. Patterson, John L. Hennessy. Second edition. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2021. Print. Computer Organization and Design RISC-V Edition : the Hardware Software Interface
David A. Patterson, John L. Hennessy
Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2021.
Second edition
EBook
  Ross, Sheldon M. A First Course in Probability / Sheldon Ross (University of Southern California). Tenth edition. New York: Pearson, 2019. Print. A First Course in Probability
Sheldon Ross 
New York: Pearson, 2019.
Tenth edition.
519.2 ROS f10
 
Bear, Mark F., Barry W. Connors, and Michael A. Paradiso. Neuroscience : Exploring the Brain / Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso. Enhanced fourth edition. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2020. Print. Neuroscience : Exploring the Brain
Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso.
Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2020.
fourth edition.
612.8 BEA n4a
 
Newman, M. E. J. Networks / Mark Newman, University of Michigan. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2018 Networks
Mark Newman
Oxford: Oxford University Press, 2018
Second edition
003 NEW n2
Introduction to communication systems / Ferrel G. Stremler. Introduction to communication systems
Ferrel G. Stremler.
Reading, Mass: Addison Wesley Longman, 1992
Third edition
621.382 STR i3
Operating System Concepts, 10th Edition Abraham Silberschatz, Greg Gagne, Peter B. Galvin ISBN: 978-1-119-32091-3 Operating System Concepts
Abraham Silberschatz, Yale University, Peter Baer Galvin
Cambridge Computer and Starfish Storage, Greg Gagne, Westminster College.
Hoboken, NJ: Wiley, 2019.
Tenth edition.
005.43 SIL o10
Process Mining Data Science in Action Authors: van der Aalst, Wil Process Mining : Data Science in Action
Wil van Der Aalst. Heidelberg: Springer, 2017
Second edition.
006.312 AAL p2
Coherent Light Microscopy Imaging and Quantitative Phase Analysis Coherent Light Microscopy : Imaging and Quantitative Phase Analysis
Pietro Ferraro, Adam Wax, Zeev Zalevsky (editors)
Berlin ;: Springer, 2012.
502.82 COH 2011
Systems Biology Constraint-based Reconstruction and Analysis Systems Biology : Constraint-Based Reconstruction and Analysis
Bernhard O. Palsson,
Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016.
571.7 PAL s
  ברמן, אברהם, and בן ציון קון. אלגברה ליניארית : תיאוריה ותרגילים / אברהם ברמן, בן ציון קון. מהד’ א. חיפה: בק - ספרי לימוד, 1999. Print. אלגברה ליניארית : תיאוריה ותרגילים
אברהם ברמן, בן ציון קון
חיפה: בק - ספרי לימוד, 1999
512.5 ברמ.אל תשנ"ט
Tan, Pang-Ning., and Michael. Steinbach. Introduction to Data Mining. 2nd global edition. Pearson Education, 2016. Introduction to Data Mining (eBook)
Tan Pang-Ning and Michael Steinbach
Pearson Education, 2016.
2nd global edition.
  Bray, Dennis. Wetware: A Computer in Every Living Cell. Yale University Press, 2009. Print. Wetware: A Computer in Every Living Cell (eBook)
Bray, Dennis.
Yale University Press, 2009. 
  Lutz, Mark. Learning Python. 5th edition. O’Reilly Media, 2013. . Learning Python (eBook)
Lutz, Mark.
O’Reilly Media, 2013.
5th edition.
 
  לויתן, תלמה. הסתברות וסטטיסטיקה למדעים : תיאוריה, אסטרטגיות, תרגילים וסוגיות ((בצרוף פתרונות מפורטים)) / תלמה לויתן... נתניה: עמיחי, 2000. Print. הסתברות וסטטיסטיקה למדעים : תיאוריה, אסטרטגיות, תרגילים וסוגיות
תלמה לויתן.
נתניה: עמיחי, 2000 
519 לוי.הס תש"ס
 
  שמרון, אברהם. מבוא לתורת הקבוצות וטופולוגיה קבוצתית / אברהם שמרון. ירושלים: אקדמון, 2002. Print. מבוא לתורת הקבוצות וטופולוגיה קבוצתית
אברהם שמרון.
ירושלים: אקדמון, 2002.
512.2 שמר.מב תשס"ב
 
  Manna, Zohar., and Amir Pnueli. Temporal Verification of Reactive Systems : Safety / by Zohar Manna, Amir Pnueli. New York, NY: Springer, 1996. Web. Temporal Verification of Reactive Systems : Safety
Zohar Manna, Amir Pnueli.
New York: Springer, 2013.
005.131 MAN t
eBook
  Dumas, Marlon, Marcello La Rosa, and Jan Mendling. Fundamentals of Business Process Management / Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan  Mendling, Hajo A. Reijers. Second edition. Berlin: Springer, 2019. Print. Fundamentals of Business Process Management
Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan  Mendling, Hajo A. Reijers.
Berlin: Springer, 2019.
Second edition.
658.500285 DUM f2
 
Zalevsky, Zeev., and David. Mendlovic. Optical Superresolution. Springer, 2012. Optical Superresolution.
Zalevsky, Zeev., and David. Mendlovic. 
Springer, 2012.
eBook
  Razavi, Behzad. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. 2nd edition. McGraw-Hill Education, 2016. Print. Design of Analog CMOS Integrated Circuits.
Razavi, Behzad.
McGraw-Hill Education, 2016
2nd edition.
eBook
  Sansen, Willy M. C. Analog Design Essentials. Springer, 2006. Print. Analog Design Essentials.
Sansen, Willy M. C. 
Springer, 2006.
eBook
Venkatesan, Ragav, and Baoxin. Li. Convolutional Neural Networks in Visual Computing: A Concise Guide. CRC Press, 2018. Print. Convolutional Neural Networks in Visual Computing: A Concise Guide.
Venkatesan, Ragav, and Baoxin. Li. 
CRC Press, 2018. 
eBook
Fundamentals of Statistical Signal Processing Kindle Edition מאת Steven M. Kay (Author) ebook Fundamentals of Statistical Signal Processing
Steven M. Kay.
Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 2014
Volume 3: Practical Algorithm Development
eBook
perating Systems: Internals and Design Principles Operating Systems : Internals and Design Principles
William Stallings.
Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2019.
Ninth edition. Global edition.
eBook
Modern Operating Systems Andrew S. Tanenbaum 4th edition ISBN-13: 9780133591620 EBOOK Modern Operating Systems
Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos.
Harlow: Pearson Education, 2016
fourth edition
005.43 TAN m4
eBook
Digital System Clocking: High‐Performance and Low‐Power Aspects Author(s): Vojin G. Oklobdzija Vladimir M. Stojanovic Dejan M. Markovic Nikola M. Nedovic First published:24 January 2003 Print ISBN:9780471274476 |Online ISBN:9780471723707 |DOI:10.1002/0471723703 ebook Digital System Clocking : High Performance and Low-Power Aspects
Vojin G. Oklobdzjja, Vladlmlr M. Stojanovic, Dejan M. Markovic, Nikola M. Nedovic.
New York: IEEE, 2004
eBook
Compact Mosfet Models for VLSI Design.‪ John Wiley and Sons Compact MOSFET Models for VLSI Design
A.B. Bhattacharyya.
Singapore: John Wiley & Sons Asia, 2010
eBook
Model checking / Edmund M Clarke Jr. Model Checking
Edmund M Clarke Jr. [and Four Others]
Second edition
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2019
004.21 CLA m2
Full Text
  Platzer, André. Logical Foundations of Cyber-Physical Systems / André Platzer. Cham, Switzerland: Springer, 2019. Print. Logical Foundations of Cyber-Physical Systems (print+eBook)
André Platzer.
Cham, Switzerland: Springer, 2019.
005.131 PLA l
Radiative properties of semiconductors / N.M. Ravindra, Sita Rajyalaxmi Marthi, Asahel Bañobre Radiative Properties of Semiconductors
Ravindra, N. M. (Nuggehalli M.), Sita Rajyalaxmi Marthi, and Asahel Bañobre.
San Rafael: Morgan & Claypool Publishers, 2018. 
537.622 RAV r
Freeman, Eric, and Bert. Bates. Head First Design Patterns: A Brain-Friendly Guide
Freeman, Eric, and Bert. Bates.
O’Reilly Media, 2004.
eBook
Java Software Solutions: Foundations of Program Design Java Software Solutions: Foundations of Program Design
Lewis, John, and William. Loftus.
Pearson Education, 2018. 
9th global edition.
eBook
Computer networks a systems approach / Larry L. Peterson and Bruce S. Davie. Peterson, Larry L. c2012; 5th ed. Full Text Computer Networks a Systems Approach  (EBook)
Larry L. Peterson and Bruce S. Davie.
Burlington, Mass: Morgan Kaufmann, 2012.
5th ed. 
Computer Networks: Systems Approach (ללא הגבלת משתמשים (400 כניסות בשנה), נרכש מ- VLeBooks) Computer Networks A Systems Approach. (EBook)
Larry L. Peterson and Bruce S. Davie.
Burlington: Elsevier Science, 2007.
4th ed.
 
Discrete-time signal processing / Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer. Discrete-time signal processing
Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer.
Harlow : Pearson, 2014
Third edition
621.3822 OPP d3
eBook

לרשימת ספרים שהתקבלו קודם לכן לחצו כאן

תאריך עדכון אחרון : 03/03/2021