רשימת ספרים

Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume III (Paperback) Fundamentals of Statistical Signal Processing
Steven M. Kay. 
Prentice-Hall PTR, 1994.
Vol. 3 Practical algorithm development
621.3822 KAY f
Principles of nano-optics / Lukas Novotny Principles of Nano-Optics
Lukas Novotny
Cambridge University Press, 2019.
Second edition
621.36 NOV p2
Understanding machine learning : from foundations to algorithms / Shai Shalev-Shwartz, Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms
hai Shalev-Shwartz, Shai Ben-David
Cambridge University Press
006.31 SHA-SHW u
eBook
Ahlfors, Lars V. (Lars Valerian). Complex Analysis : an Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable. 3rd ed., McGraw-Hill, 1979. Complex Analysis : an Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable.
Ahlfors, Lars V. (Lars Valerian)
3rd ed., McGraw-Hill, 1979.
515.93 AHL c3
Graph Algorithms 2nd Edition by Shimon Even  (Author), Guy Even (Editor) ISBN-13: 978-0521517188 Graph Algorithms
Shimon Even
Cambridge, NY : Cambridge University Press
2nd Edition
511.5 EVE g2
Advanced engineering mathematics : international student version / Erwin Kreyszig Advanced engineering mathematics
Erwin Kreyszig
New Delhi : Wiley
510.2462 KRE a
Introduction to hardware security and trust [electronic resource] / Mohammad Tehranipoor, Cliff Wang, editors Introduction to hardware security and trust [eBook]
Mohammad Tehranipoor, Cliff Wang, editors

גישה לספר אלקטרוני eBook על המשתמש  להזדהות כך:
שם המשתמש מספר תעודת הזהות בן 9 ספרות.
סיסמה זהה לסיסמתך במערכת MOODLE (לסטודנטים) או בדואר EXCHANGE (לחוקרים) .

Introduction to optical microscopy / Jerome Mertz. Introduction to optical microscopy
Jerome Mertz.
Cambridge : Cambridge University Press, 2019.  
Second edition.
502.82 MER i2 
An introduction to systems biology : design principles of biological circuits / Uri Alon An introduction to systems biology : design principles of biological circuits
Uri Alon.
Boca Raton, Fla. : CRC Press, [2019].
Second edition
570.285 ALO i2
Reif, F. (Frederick). Fundamentals of Statistical and Thermal Physics . Long Grove, Ill: Waveland Press, 2009. Print. Fundamentals of Statistical and Thermal Physics
Reif, F. (Frederick). 
Long Grove, Ill: Waveland Press, 2009.
530.13 REI f
Fundamental principles of optical lithography : the science of microfabrication Fundamental Principles of Optical Lithography : the Science of Microfabrication
Mack, Chris A
Chichester, West Sussex, England: Wiley, 2007. 
763.072 MAC f
Introduction to tropical geometry / by Diane Maclagan, Bernd Sturmfels Introduction to tropical geometry
by Diane Maclagan, Bernd Sturmfels.
Providence : American mathematical Society, 2015.
516.35 MAC-LAG i
Ultrafast optics / Andrew M. Weiner Ultrafast optics / Andrew M. Weiner
Hoboken, N.J. : Wiley, [2009].
621.366 WEI u
Biological physics : energy, information, life / with new art by David Goodsell ; Philip Nelson,

Biological physics : energy, information, life
David Goodsell, Philip Nelson
New York : W. H. Freeman and Company, [2014].
571.4 NEL b

ardware security : a hands-on learning approach / Swarup Bhunia, Mark Tehranipoor. Hardware security : a hands-on learning approach
Swarup Bhunia, Mark Tehranipoor.
Cambridge, Massachusetts : Morgan Kaufmann, an imprint of Elsevier, [2019].
005.8 BHU h
Numerical computing with MATLAB / Cleve B. Moler Numerical computing with MATLAB
Cleve B. Moler
Philadelphia, Pa. : Society for Industrial & Applied Mathematics, 2004
518.0285 MOL na 
Absorption and scattering of light by small particles / Craig F. Bohren, Donald R. Huffman Absorption and scattering of light by small particles
Craig F. Bohren, Donald R. Huffman
Weinheim, Germany : Wiley, 2004
535.3 BOH a
Algorithmics : the spirit of computing / David Harel, with Yishai Feldman Algorithmics : the spirit of computing
David Harel, with Yishai Feldman
Harlow : Addison Wesley, c2004.
3rd ed.
004 HAR a3
פישלוב, דליה מבוא לאנליזה נומרית : תיאוריה ותרגילים   חיפה : בק - ספרי לימוד, 2010 מבוא לאנליזה נומרית : תיאוריה ותרגילים 
פישלוב, דליה 
חיפה : בק - ספרי לימוד, 2010
518 פיש.מב תש"ע
Quantum well infrared photodetectors : physics and applications / H. Schneider, H.C. Liu. Quantum well infrared photodetectors : physics and applications
H. Schneider, H.C. Liu. 
Berlin : Springer, 2007.
621.3672 SCHN q  
Numerical methods for engineers and scientists : an introduction with applications using MATLAB® / Amos Gilat, Vish Subramaniam. Numerical methods for engineers and scientists : an introduction with applications using MATLAB®
Amos Gilat, Vish Subramaniam. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., [2014].
Third edition. 
518.028553 GIL n3
Quantum Transport : Atom to Transistor / Supriyo Datta. Quantum Transport : Atom to Transistor
Supriyo Datta. 
Cambridge : Cambridge University Press, 2013.
621.38152 DAT q 
Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures / Jasprit Singh Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures
Jasprit Singh
Cambridge : Cambridge University Press, 2007.
621.38152 SIN e
Quantum cascade lasers / Jérôme Faist. Quantum cascade lasers
Jérôme Faist. 
Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2018.
621.366 FAI q  
Analog integrated circuit design. / Tony Chan Carusone, David A. Johns, Kenneth W. Martin. Analog integrated circuit design.
Tony Chan Carusone, David A. Johns, Kenneth W. Martin. 
Hoboken, N.J. : Wiley, [2013].
Second edition, International student version. 
621.3815 CAR a2  
Deep learning with Python / Francois Chollet Deep learning with Python
Francois Chollet
Shelter Island, NY : Manning Publications Co., [2018]
005.133 CHO d
Quantum wells, wires and dots : theoretical and computational physics of semiconductor nanostructures / Paul Harrison Quantum wells, wires and dots
Paul Harrison
Chichester, West Sussex, United Kingdom : Wiley, 2016
537.6226 HAR q4
Design of analog CMOS integrated circuits / Behzad Razavi Design of analog CMOS integrated circuits
Behzad Razavi
New York : McGraw-Hill Education, 2017
621.39732 RAZ d2
Randomized algorithms / Rajeev Motwani, Prabhakar Raghavan Randomized algorithms
Rajeev Motwani, Prabhakar Raghavan
Cambridge : Cambridge University Press, 2007 
004.0151 MOT r
Probability and computing / Michael Mitzenmacher Eli Upfal Probability and computing
Michael Mitzenmacher, Eli Upfal
Cambridge : Cambridge University Press, 2017
518.1 MIT p2
The probabilistic method / Noga Alon, Joel H. Spencer The probabilistic method
Noga Alon, Joel H. Spencer
Hoboken, New Jersey : Wiley, 2016
Fourth edition
511.6 ALO p4
עיונים באלגברה מודרנית / יונתן גולן עיונים באלגברה מודרנית
יונתן גולן
(חיפה) : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, (תשנ"ב). ‬
512 גול.עי תשנ"ב ‬
The symmetries of things  by John H. Conway, Heidi Burgiel, Chaim Goodman-Strauss The symmetries of things
John H. Conway, Heidi Burgiel, Chaim Goodman-Strauss
Wellesley, Mass. : A.K. Peters, [2008]
516.1 CON s 
A Sampler of useful computational tools for applied geometry, computer graphics, and image processing A Sampler of useful computational tools for applied geometry, computer graphics, and image processing
Daniel Cohen-Or, editor ; Chen Greif, Tao Ju, Niloy J. Mitra, Ariel Shamir, Olga Sorkine-Hornung, Hao (Richard) Zhang.
Boca Raton : CRC Press, 2015
620.00151 SAM 2015
Generalized barycentric coordinates in computer graphics and computational mechanics Generalized barycentric coordinates in computer graphics and computational mechanics
edited by Kai Hormann, N. Sukumar.
Boca Raton, FL : CRC Press, 2018
516.16 GEN 2018
Coding for interactive cmmunication : a survey
Ran Gelles
Boston : Now Publishers, [2017]
003.54 GEL c
Visualizing mathematics with 3D printing / Henry Segerman Visualizing mathematics with 3D printing
Henry Segerman
Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2016.
620.0040285 SEG v
Advance elements of optoisolation circuits : nonlinearity applications in engineering / Ofer Aluf. Advance elements of optoisolation circuits : nonlinearity applications in engineering
Ofer Aluf.
Cham, Switzerland : Springer, 2017.
621.38152 ALU a
Microwave RF antennas and circuits : nonlinearity applications in engineering / Ofer Aluf. Microwave RF antennas and circuits : nonlinearity applications in engineering
Ofer Aluf
Cham : Springer, 2017.
621.3824 ALU m
Discrete-time signal processing / Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer. Discrete-time signal processing
Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer.
Harlow : Pearson, 2014
Third edition
621.3822 OPP d3
Ethereum : blockchains, digital assets, smart contracts, decentralized autonomous organizations / Henning Diedrich Ethereum : blockchains, digital assets, smart contracts, decentralized autonomous organizations
Henning Diedrich
Deleware : Wildfire Publishing, [2016]
005.8 DIE e 
Quantum mechanics / Claude Cohen-Tannoudji Quantum mechanics
Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloe
New York : Wiley ; Paris : Hermann, [2005]
2 volumes
530.12 COH-TAN q 
Bitcoin and cryptocurrency technologies : a comprehensive introduction / Arvind Narayanan Bitcoin and cryptocurrency technologies : a comprehensive introduction
Arvind Narayanan
Princeton, New Jersey : Princeton University Press, [2016] 
332.178 NAR b
Lectures on quantum mechanics : with problems, exercises and their solutions
Jean-Louis Basdevant
Second edition
Switzerland : Springer International, 2016
530.12 BAS l2
Theory of remote image formation / Richard E. Blahut Theory of remote image formation
Richard E. Blahut
Cambridge : Cambridge University Press, 2011
621.3678 BLA t
Deep learning / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville Deep learning
Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville
Cambridge : The MIT Press, 2016
006.31 GOO d
Communication networks : an optimization, control, and stochastic networks perspective Communication networks : an optimization, control, and stochastic networks perspective 
R. Srikant, University of Illinois at Urbana-Champaign, Lei Ying
Cambridge, United Kingdom ; Cambridge University Press, 2014
621.382 SRI c 
סימולציה למהנדסי תעשיה סימולציה למהנדסי תעשיה
משה א’ פולטשק
רעננה : האוניברסיטה הפתוחה [תשע"ז 2016]
חלק א
620.0044 פול.סי תשע"ז ‬  
Probability and statistics for engineers and scientists

Probability and statistics for engineers and scientists
Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying E Ye. 

New Delhi : Pearson, [2014]
519.2 WAL p9  

Fundamentals of microelectronics
Behzad Razavi
Hoboken, NJ : Wiley, John Wiley & Sons, Inc., [2014]
621.381 RAZ f2  
Introduction to graph theory
West, Douglas Brent
Upper Saddle River : Prentice Hall, c1996
511.5 WES i
Fundamentals of digital communication
Upamanyu Madhow
Cambridge : Cambridge University Press, 2008
621.382 MAD f
Graph theory
[by] J.A. Bondy [and], U.S.R. Murty
New York : Springer, 2010
511.5 BON g
Digital design : with an introduction to the Verilog HDL
M. Morris Mano, Michael D. Ciletti
Upper Saddle River, NJ : Pearson, 2013
5th ed.
621.395 MAN d5
Medical imaging signals and systems
Jerry L. Prince
Boston : Pearson, 2015
616.0754 PRI m2
 
Multi-net optimization of VLSI interconnect
Konstantin Moiseev, Avinoam Kolodny, Shmuel Wimer
Heidelberg : Springer, 2015
621.3815 MOI m
Quantitative phase imaging of cells and tissues
Gabriel Popescu
New York : McGraw-Hill, 2011
616.0754 POP q
Introduction to modern cryptography
Jonathan Katz and Yehuda Lindell
[Second edition]
Boca Raton : CRC Press, 2014
005.82 KAT i2
Imaging and tracking stem cells : methods and protocols
edited by Kursad Turksen
New York : Humana Press, 2013
616.02774 IMA 2013
Approximation algorithms
Vijay V. Vazirani
New York : Springer, c2003
005.1 VAZ a
מבוא לרובוטיקה
ניר שוולב
אריאל : אוניברסיטת אריאל בשומרון, 2013. ‬
629.892 שול.מב תשע"ד
טקסט מלא
Experiments and demonstrations in physics : Bar-Ilan physics laboratory
Yaakov Kraftmakher
Hackensack, N.J. : World Scientific, 2015
530.072 KRA e2
Online computation and competitive analysis
Allan Borodin, Ran El-Yaniv
Cambridge : Cambridge University Pr., 1998
005.1 BOR o
Mastering networks : an Internet lab manual
Jorg Liebeherr, Magda El Zarki.
Boston : Pearson/Addison Wesley, 2004
004.6 LIE m
Introduction to the theory of computation
Michael Sipser
Boston, Cengage Learning, 2013
005.82 SIP i3
Deterministic solvers for the Boltzmann transport equation
by Sung-Min Hong, Anh-Tuan Pham, Christoph Jungemann
Vienna : Springer, 2011
621.381 HON d
Semiconductor-on-insulator materials for nanoelectronics applications
Alexei Nazarov at all
Berlin : Springer Verlag, 2011
621.3 SEM 2011
The physics of semiconductors : an introduction including nanophysics and applications
Marius Grundmann
Berlin : Springer-Verlag, 2010 
537.622 GRU p2 
CMOS digital integrated circuits : analysis and design
Sung-Mo (Steve) Kang, Yusuf Leblebici, Chulwoo Kim
New York: McGraw-Hill Education, 2015 
621.395 KAN c4 
Chalcogenides : metastability and phase change phenomena
Alexander V. Kolobov, Junji Tominaga
Heidelberg : Springer, 2012.
546.72 KOL c
Low voltage low power current conveyors
Giuseppe Ferri and Nicola C. Guerrini.
Boston, Kluwer, 2003.
621.39732 FER l
Novel approaches toward area- and energy-efficient embedded memories
Pascal Andreas Meinerzhagen.
Lausanne, Suisse : EPA, 2014.
004.21 MEI n
Quantum computation and quantum information 
Michael A. Nielsen & Isaac L. Chuang
Cambridge : Cambridge University Press, 2010
004.1 NIE q10 
Mathematical control theory : deterministic finite dimensional systems
Eduardo D. Sontag
New York : Springer, 1998 
515.64 SON m2 
Introduction to robotics : mechanics and control 
John J. Craig
Harlow : Pearson Education, 2014 
629.892 CRA i3 
Semiconductor packaging : materials interaction and reliability
Andrea Chen, Randy Hsiao-Yu Lo
Boca Raton, FL : CRC Press, c2012.
621.38152 CHE s
Reinforcement learning : an introduction
Richard S. Sutton and Andrew G. Barto
Cambridge : MIT Pr., c1998
006.31 SUT r
Machine learning
Mitchell, Tom M
Boston : McGraw-Hill, c1997
006.3 MIT m 
Optics for engineers
Charles A. DiMarzio
Boca Raton : CRC Press, c2012
621.36 DIM o
Planning algorithms
Steven M. LaValle
Cambridge : Cambridge University Press, c2006
629.8932 LAV p
Artificial intelligence : a modern approach
Stuart Russell, Peter Norvig
Harlow : Pearson, 2014
006.3 RUS a3
Programming massively parallel processors : a hands-on approach
David B. Kirk and Wen-Mei W. Hwu
Amsterdam : Elsevier/Morgan Kaufmann, 2013.
Second edition
004.35 KIR p2
Atomic force microscopy
Peter Eaton, Paul West.
Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010.
502.82 EAT a
Computer organization and design : the hardware /software interface
David A. Patterson, John L. Hennessy
Fifth edition.
Amsterdam : Morgan Kaufmann, 2014
004.22 PAT c5
Analysis and application of analog electronic circuits to biomedical instrumentation
Robert B. Northrop
Boca Raton : CRC Press, c2012
610.28 NOR a2
Integrated power devices and TCAD simulation
Yue Fu, Zhanming Li, Wai Tung Ng, Johnny K.O. Sin.
Boca Raton : CRC Press, 2014
621.3815 INT 2014
Detection estimation and modulation theory
Harry L. Van Trees, Kristine L. Bell, with Zhi Tian
Wiley, 2013
621.3822 VAN-TRE d2
Fabrication engineering at the micro- and nanoscale
Stephen A Campbell
Oxford University Press
621.38152 CAM f4
Schaum’s outline of mathematical handbook of formulas and tables
Murray R. Spiegel, Seymour Lipschutz, John Liu
McGraw-Hill
510.212 SPI s4
Introduction to solid state physics
Charles Kittel
Wiley, c2005
530.41 KIT i8
Foundations of cryptography
Oded Goldreich
Cambridge : Cambridge University Press, 2006
005.82 GOL f
Biomedical optics : principles and imaging
Lihong V. Wang, Hsin-i Wu
Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2007
616.0754 WAN b
Efficient secure two-party protocols : techniques and constructions
Carmit Hazay, Yehuda Lindell
Berlin : Springer, c2010..
005.8 HAZ e
An introduction to the bootstrap
Bradley Efron and Robert J. Tibshirani
Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, c1998
519.544 EFR i
Polygon mesh processing
Mario Botsch ... [et al.]
Natick, Mass. : A K Peters, c2010
516.20285 POL 2010
The unified modeling language reference manual
James Rumbaugh, Ivar Jacobson, Grady Booch
Boston : Addison-Wesley, c2005.
005.3 RUM u2
 
Computer graphics : principles and practice
John F. Hughes ... [et al.].
Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, c2014.
006.6 HUG c3
OpenGL programming guide : the official guide to learning OpenGL, version 4.3
Dave Shreiner, Graham Sellers, John Kessenich, Bill Licea-Kane
Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, 2013
006.663 SHR o8
 
The essential physics of medical imaging
Jerrold T. Bushberg ... [et al.]
Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2012
616.0754 ESS 2012
Foundations of analog and digital electronic circuits
Anant Agarwal, Jeffrey H. Lang
Boston, Mass. : Elsevier-Morgan Kaufman, c2005
621.3815 AGA f
 
A primer on mathematical models in biology
Lee A. Segel, Leah Edelstein-Keshet
Publisher: Society for Industrial and Applied Mathematics
570.113 SEG p
Reliability and radiation effects in compound semiconductors
Allan Johnston
Publisher: World Scientific
621.38152 JOH r
מילון מרוכז לרובוטיקה : עברי אנגלי 
ברוך רובינוב
חיפה : ב. רובינוב, תשע"א 2011. ‬ 
629.89203 רוב.מל תשע"א ‬
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות של מספר משתנים : חוברת תרגולים ללימוד עצמי 
רמי כהן
ישראל : מספרים, תשע"ב 2012. 
515.33 כהן.חש תשע"ב ‬
Circuit design for CMOS VLSI
John P. Uyemura
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.395 UYE c
Interactive computer graphics : a top-down approach with Shader-Based OpenGL.
Edward Angel, Dave Shreiner
Publisher: Pearson
006.6 ANG i6
Life : the science of biology
David Sadava ... [et al.]. 
10th ed.
570 LIF 2014
Nanometer variation-tolerant SRAM : circuits and statistical design for yield
Mohamed H. Abu-Rahma, Mohab Anis.
Publisher: Springer
621.3973 ABU-RAH n
Nanoscale transistors : device physics, modeling and simulation
Mark S. Lundstrom, Jing Guo
Publisher: Springer
621.381528 LUN n
 
Quantum transport : introduction to nanoscience
Yuli V. Nazarov, Yaroslav M. Blanter
Cambridge University Press
620.5 NAZ q 
 
Gold nanoparticles for physics, chemistry and biology
Catherine Louis, Olivier Pluchery
Publisher: Imperial College Press
669.22 LOU g 
 
Graphene and its fascinating attributes
editors Swapan K. Pati, Toshiaki Enoki, C.N.R. Rao
Publisher: World Scientific
547.61 GRA 2011 
 
Nanoelectronic circuit design
Niraj K. Jha, Deming Chen, editors
Publisher: Springer
621.3815 NAN 2011
 
 Lessons from nanoelectronics : a new perspective on transport
Supriyo Datta
Publisher: World Scientific
621.381 DAT l
Quantum transport : atom to transistor
Supriyo Datta
Publisher: Cambridge University Press
621.38152 DAT q
 Fundamentals of carrier transport
Mark Lundstrom
Publisher: Cambridge University Press
621.3815 LUN f2
Introduction to nanoelectronic single-electron circuit design
Jaap Hoekstra
Publisher: Pan Stanford
621.381 HOE i
Digital image processing using MATLAB
Rafael C. Gonzalez, Richard E, Woods, Steven L. Eddins
Publisher: McGraw Hill
621.367 GON d2
Digital computer arithmetic datapath design using Verilog HDL Digital computer arithmetic datapath design using Verilog HDL
James E. Stine
Publisher: Springer
621.3815 STI d
Biological and medical sensor technologies Biological and medical sensor technologies
edited by Krzysztof Iniewski
Publisher: CRC Press
612.28 BIO 2012
Genetics Genetics : from genes to genomes
Leland H. Hartwell ... [et al.].
Publisher: McGraw-Hill
‬576.5 GEN 2011
Biomedical optical phase microscopy and nanoscopy Biomedical optical phase microscopy and nanoscopy
editors, Natan T. Shaked, Zeev Zalevsky, Lisa L. Satterwhite
Publisher: Elsevier/Academic Press
‬616.0758 BIO 2013
Applied reliability Applied reliability
Paul A. Tobias, David C. Trindade
Publisher: CRC/Taylor & Francis
620.00452 TOB a3
Biological physics Biological physics : energy, information, life
Philip Nelson
Freeman
‬571.4 NEL ba
Introduction to automata theory, languages, and computation Introduction to automata theory, languages, and computation
John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman
Publisher: Addison-Wesley
006.3 HOP i3
תקשורת אלחוטית בגלי רדי הסתברות ומודלים סטוכסטייםתקשורת אלחוטית בגלי רדי
יוסף פנחסי
[אריאל] : אוניברסיטת אריאל, תשע"ג 2013.
‫‫ 384.5 פנח.תק תשע"ג ‬ ‬
הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים
מדריך למידה לספר
Sheldon M. Ross (2010). Introduction to probability models, Academic Press
יובל כהן
רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ג 2013.
‫ 519.2 כהן.הס תשע"ג ‬
Physical biology of the cell Physical biology of the cell
Rob Phillips ... [et al.]
Publisher: Taylor&Francis
571.6 PHY 2013
Biochemistry Biochemistry
Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer ; with Gregory J. Gatto, Jr.
Publisher: W.H. Freeman
577.1 BER b7
Development of memristor based circuits Development of memristor based circuits
Herbert Ho-Ching Lu, Andrew L. Fitch
Publisher: World Scientific
621.3192 LU d
Low power design essentials Low power design essentials
Jan Rabaey
Publisher: Springer
621.3815 RAB l
Ultra-low voltage nano-scale memories Ultra-low voltage nano-scale memories
edited by Kiyoo Itoh, Masashi Horiguchi, and Hitoshi Tanaka
Publisher: Springer
621.38132 ULT 2007
Sub-threshold design for ultra low-power systems Sub-threshold design for ultra low-power systems
Alice Wang, Benton H. Calhoun, Anantha P. Chandrakasan
Publisher: Springer
621.381 WAN s
 a circuits and systems perspective CMOS VLSI design : a circuits and systems perspective
Neil H.E. Weste, David Money Harris
Publisher: Addison Wesley
621.395 WES c4
Power analysis attacks Power analysis attacks : revealing the secrets of smart cards
by Stefan Mangard, Elisabeth Oswald, Thomas Popp
Publisher: Springer
006.246 MAN p
An introduction to systems biology An introduction to systems biology : design principles of biological circuits
Uri Alon
Publisher: Chapman & Hall/CRC
570.285 ALO i
Practical problems in VLSI physical design automation Practical problems in VLSI physical design automation
Sung Kyu Lim
Publisher: Springer
621.381 LIM p
FinFETs and other multi-gate transistors FinFETs and other multi-gate transistors
edited by J.-P. Colinge
Publisher: Springer
621.38152 FIN 2008
Low-power CMOS design Low-power CMOS design
edited by Anantha Chandrakasan, Robert Brodersen
Publisher: IEEE Press
621.395 LOW 1998
Leakage in nanometer CMOS technologies Leakage in nanometer CMOS technologies
edited by Siva G. Narendra, Anantha Chandrakasan
Publisher: Springer
621.39732 LEA 2006
Nonlinear programming Nonlinear programming
Dimitri P. Bertsekas
Publisher: Athena Scientific
519.703 BER n2
Advances in neuromorphic memristor science and applications Advances in neuromorphic memristor science and applications
Robert Kozma, Robinson E. Pino, Giovanni E. Pazienza, editors.
Publisher: Springer
004.5 ADV 2012
Nonvolatile memory design Nonvolatile memory design : magnetic, resistive, and phase change
Hai Li, Yiran Chen
Publisher: CRC Press
004.53 LI n
Introduction to modern cryptography Introduction to modern cryptography : principles and protocols
Jonathan Katz and Yehuda Lindell
Publisher: Chapman & Hall/CRC
005.82 KAT i
Machine learning Machine learning : a probabilistic perspective
Kevin P. Murphy
Publisher: MIT Press
006.31 MUR m
Convex optimization theory Convex optimization theory
Dimitri P. Bertsekas
Publisher: Athena Scientific
519.703 BER c
מבינים פיזיקה מודרנית מבינים פיזיקה מודרנית : לקורסי מבוא למהנדסים ומדענים
עורך ראשי: דוד פונדק
מאגנס
539 הלי.מב תשע"ב
אלקטרוניקת הספק אלקטרוניקת הספק
יאן לרון
בית הספר לטכנולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה
621.381044 לרו.אל תשע"א
Digital design and computer architecture Digital design and computer architecture
David Money Harris, Sarah L. Harris
Publisher: Morgan Kaufmann
621.391 HAR d2
VLSI design VLSI design : a practical guide for FPGA and ASIC implementations
Vikram Arkalgud Chandrasetty
Publisher: Springer
621.395 CHA v
High-performance integrated circuit design High-performance integrated circuit design
Emre Salman, Eby G. Friedman
Publisher: McGraw-Hill
621.395 SAL h
Memristors and its applications in VLSI design Memristors and its applications in VLSI design : a new revolution in electronics designs ; the fourth basic circuit element
Ngangbam Phalguni Singh and Anjo C. A.
Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing
621.395 SIN m
Cryptographic engineering Cryptographic engineering
Çetin Kaya Koç editor
Publisher: Springer
005.82 CRY 2010
מערכות ייצור משולבות מחשב מערכות ייצור משולבות מחשב
עורכת: אילנה גולן
האוניברסיטה הפתוחה
670.285 מער.יצ תשע"ג
Speech and language processing Speech and language processing : an introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition
Daniel Jurafsky, James H. Martin
Publisher: Pearson
410.285 JUR s2
University chemistry University chemistry
Bruce M. Mahan, Rollie J. Myers
Publisher: Pearson
540 MAH u4
Hilbert spaces with applications Hilbert spaces with applications
Lokenath Debnath, Piotr Mikusinski
Publisher: Elsevier Academic Press
515.733 DEB h3
Digital VLSI design with Verilog Digital VLSI design with Verilog : a textbook from Silicon Valley Technical Institute
John Williams
Publisher: Springer
621.395 WIL d
Semiconductor devices Semiconductor devices : physics and technology
S.M. Sze, M.K. Lee
Publisher: Wiley
621.38152 SZE s3
High-k gate dielectrics for CMOS technology High-k gate dielectrics for CMOS technology
edited by Gang He and Zhaoqi Sun
Publisher: Wiley-VCH
621.39732 HIG 2012
Cryptography Cryptography : theory and practice
Douglas R. Stinson
Publisher: Chapman & Hall/CRC
005.82 STI c3
RFID and sensor networks RFID and sensor networks : architectures, protocols, security, and integrations
edited by Yan Zhang, Laurence T. Yang, Jiming Chen
Publisher: CRC Press
681.2 RFI 2010
ADuC841 microcontroller design manual ADuC841 microcontroller design manual
by Shlomo Engelberg
Publisher: Circuit Cellar
005.26 ENG a
Bayesian reasoning and machine learning Bayesian reasoning and machine learning
David Barber
Publisher: Cambridge University Press
006.31 BAR b
Digital VLSI systems design Digital VLSI systems design : a design manual for implementation of projects on FPGAs and ASICs using Verilog
by S. Ramachandran
Publisher: Springer
621.395 RAM d
Learning Python Learning Python
Mark Lutz
Publisher: O’Reilly
005.133 LUT l4
Electrical engineering Electrical engineering : principles and applications
Allan R. Hambley
Publisher: Pearson
621.3 HAM e5
Skew-tolerant circuit design Skew-tolerant circuit design
David Harris
Publisher: Morgan Kaufmann Publishers
621.3815 HAR s
Modern semiconductor devices for integrated circuits Modern semiconductor devices for integrated circuits
Chenming Calvin Hu
Publisher: Prentice Hall
621.381531 HU m
Analog design essentials Analog design essentials
Willy M.C. Sansen
Publisher: Springer
621.3815 SAN a
  לרשימת ספרים שהתקבלו לפני לחצו כאן
3D TCAD simulation for semiconductor processes, devices and optoelectronics 3D TCAD simulation for semiconductor processes, devices and optoelectronics
Simon Li, Yue Fu
Publisher: Springer
621.38152 LI t
Hardware/firmware interface design Hardware/firmware interface design : best practices for improving embedded systems development
Gary Stringham
Publisher: Newnes
620.0015 STR h
VLSI memory chip design VLSI memory chip design
Kiyoo Itoh
Publisher: Springer
621.39732 ITO v
Computer organization and design Computer organization and design : the hardware/software interface
by David A. Patterson, John L. Hennessy
Publisher: Elsevier/Morgan Kaufmann
Rev. 4th ed.
004.22 PAT c4
ARM system-on-chip architecture ARM system-on-chip architecture
Steve Furber
Publisher: Addison-Wesley
004.2 FUR a2
Software engineering Software engineering
Ian Sommerville
Publisher: Pearson
005.1 SOM s9
Object-oriented modeling and design with UML Object-oriented modeling and design with UML
Michael Blaha, James Rumbaugh
Publisher: Pearson
005.117 BLA o2
Algorithms on strings, trees, and sequences Algorithms on strings, trees, and sequences : computer science and computational biology
Dan Gusfield
Publisher: Cambridge University Press
005.73 GUS a
Probability Probability : theory and examples
Rick Durrett
Publisher: Cambridge University Press
519.2 DUR p4
Biological sequence analysis Biological sequence analysis : probalistic models of proteins and nucleic acids
Richard Durbin ... [et al.]
Publisher: Cambridge University Press
572.8633 BIO 1998
Physics of solar cells Physics of solar cells : from basic principles to advanced concepts
Peter Wurfel
Publisher: Wiley
621.31242 WUR p2
Understanding microelectronics Understanding microelectronics : a top-down approach
Franco Maloberti
Publisher: Wiley
621.381 MAL u
A Verilog HDL primer
Bhasker, Jayaram
Publisher: Star Galaxy Pub
621.392 BHA v3
SystemVerilog for design SystemVerilog for design : a guide to using SystemVerilog for hardware design and modeling
by Stuart Sutherland, Simon Davidmann, Peter Flake
Publisher: Springer
621.392 SUT s2
Applying UML and patterns Applying UML and patterns : an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development
Craig Larman
Publisher: Prentice Hall
005.117 LAR a3
Kernel methods for pattern analysis Kernel methods for pattern analysis
John Shawe-Taylor, Nello Cristianini
Publisher: Cambridge University Press
006.31 SHA-TAY k
Physical biology of the cell Physical biology of the cell
Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Theriot
Publisher: Garland Science
571.6 PHI p
Bioinformatics Bioinformatics : sequence and genome analysis
David W. Mount
Publisher: Cold Spring Harbor Laboratory Press
572.8633 MOU b2
Molecular biology of the cell Molecular biology of the cell
Bruce Alberts ... [et al.]
Publisher: Garland Science
574.87 MOL 2008
Nanoelectronics and information technology Nanoelectronics and information technology : advanced electronic materials and novel devices
Rainer Waser (ed.)
Publisher: Wiley
620.5 NAN 2012
Infochemistry Infochemistry : information processing at the nanoscale
Konrad Szacilowski
Publisher: Wiley
620.5 SZA i
Nanoscale MOS transistors Nanoscale MOS transistors : semi-classical transport and applications
David Esseni, Pierpaolo Palestri, Luca Selmi
Publisher: Cambridge University Press
621.38152 ESS n
A guide to success for technical managers A guide to success for technical managers : supervising in research, development, & engineering
Elizabeth Treher, David Piltz, Steven Jacobs
Publisher: Wiley
658.409 TRE g
Fundamental principles of optical lithography Fundamental principles of optical lithography : the science of microfabrication
Chris Mack
Publisher: Wiley
763.072 MAC f
Network information theory Network information theory
Abbas El Gamal, Young-Han Kim
Publisher: Cambridge University Press
005.7 EL-GAM n
Advanced semiconductor fundamentals Advanced semiconductor fundamentals
Robert F. Pierret
Publisher: Prentice Hall
621.38152 PIE a2
Verilog HDL Verilog HDL : a guide to digital design and synthesis
Samir Palnitkar
Publisher: Pearson
621.392 PAL v2
Computer arithmetic Computer arithmetic : algorithms and hardware designs
Behrooz Parhami
Publisher: Oxford University Press
005.1 PAR c2
Biochemistry Biochemistry
Christopher K. Mathews ... [et al.].
Publisher: Pearson
572 BIO 2013
Design through Verilog HDL Design through Verilog HDL
T.R. Padmanabhan, B. Bala Tripura Sundari
Publisher: Wiley-Interscience
621.392 PAT d
Semiconductor physics and devices Semiconductor physics and devices : basic principles
by Donald A. Neamen
Publisher: McGraw-Hill
537.622 NEA s4
Molecular imaging Molecular imaging : principles and practice
[edited by] Ralph Weissleder ... [et al.].
Publisher: People’s Medical Pub. House
616.0754 MOL 2010
  לרשימת ספרים שהתקבלו לפני לחצו כאן
מעגלים מיקרואלקטרוניים
תרגום הספר:
Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 2ed, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1987
‫(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשע"א).
כרך א: פרקים 1-3 ‬‬‬
621.3815 אונ.מע תשע"א ‬‬‬
לכרך א מצורף תקליטור לסטודנט המכיל תוכנת OrCAD PSpice 9.2. ‬
Advanced phase-lock techniques Advanced phase-lock techniques
James A. Crawford
Publisher: Artech House
621.3815364 CRA a
CMOS integrated analog-to-digital and digital-to-analog converters CMOS integrated analog-to-digital and digital-to-analog converters
Rudy van de Plassche
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.38159 PLA c2
Functional verification coverage measurement and analysis Functional verification coverage measurement and analysis
Andrew Piziali
Publisher: Springer
621.3815 PIZ f
Principles of functional verification Principles of functional verification
Andreas Meyer
Publisher: Newnes
621.381548 MEY p
Introduction to classical mechanics Introduction to classical mechanics : with problems and solutions
David Morin
Publisher: Cambridge University Press
531 MOR i
Understanding delta-sigma data converters Understanding delta-sigma data converters
edited by Richard Schreier, Gabor C. Temes
Publisher: Wiley
621.3815322 SCHR u
Miniaturized and integrated filters Miniaturized and integrated filters
edited by Sanjit K. Mitra, Carl F. Kurth
Publisher: Wiley
621.3815324 MIN 1989
Analog MOS integrated circuits for signal processing Analog MOS integrated circuits for signal processing
Roubik Gregorian, Gabor C. Temes
Publisher: Wiley
621.381 GRE a
MOS switched-capacitor and continuous-time integrated circuits and systems MOS switched-capacitor and continuous-time integrated circuits and systems : analysis and design
Rolf Unbehauen, Andrzej Cichocki
Publisher: Springer-Verlag
621.3815 UNB m
Writing testbenches Writing testbenches : functional verification of HDL models
Janick Bergeron
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.3815 BER w2
Spiking neuron models Spiking neuron models : single neurons, populations, plasticity
Wulfram Gerstner, Werner M. Kistler
Publisher: Cambridge University Press
573.8536 GER s
Spread spectrum communications handbook Spread spectrum communications handbook
Marvin K. Simon ... [et al.].
Publisher: McGraw-Hill
621.382 SPR 1994
Switched capacitor circuits Switched capacitor circuits
Phillip E. Allen, Edgar Sanchez-Sinencio
Publisher: Van Nostrand Reinhold
621.381 ALL s
Computational geometry in C Computational geometry in C
O’Rourke, Joseph
Publisher: Cambridge University Press
516.0285 O’ROU c2
CMOS RFIC design principles CMOS RFIC design principles
Robert Caverly
Publisher: Artech House
621.3815 CAV c
Engineering optimization Engineering optimization : theory and practice
Singiresu S. Rao
Publisher: Wiley
620.0042 RAO e4
The RF in RFID The RF in RFID : passive UHF RFID in practice
Daniel M. Dobkin
Publisher: Elsevier
621.384 DOB r
RFID handbook RFID handbook : fundamentals and applications in contactless smart cards, radio frequency identification and near-field communication
Klaus Finkenzeller
Publisher: Wiley-Blackwell
621.38411 FIN r3
Comprehensive functional verification the complete industry cycle Comprehensive functional verification the complete industry cycle
Bruce Wile, John C. Goss, Wolfgang Roesner
Publisher: Elsevier
621.381548 WIL c
Information theory and reliable communication Information theory and reliable communication
by Imre Csiszar and Janos Korner
Publisher: Cambridge University Press
519.4 CSI i2
Fundamentals of microelectronics Fundamentals of microelectronics
Behzad Razavi
Publisher: Wiley
621.381 RAZ f
The probabilistic method The probabilistic method
Noga Alon, Joel H. Spencer
Publisher: Wiley
511.6 ALO p3
Laser speckle and related phenomena Laser speckle and related phenomena
edited by J.C. Dainty ; with contributions by J.C. Dainty ... [et al.].
Topics in applied physics; v. 9
Publisher: Springer-Verlag
535.2 LAS 1984
FPGA prototyping by VHDL examples FPGA prototyping by VHDL examples : Xilinx Spartan-3 version
Pong P. Chu
Publisher: Wiley-Interscience
621.395 CHU f
Design of digital systems and devices Design of digital systems and devices
edited by Marian Adamski, Alexander Barkalov, and Marek Wegrzyn
Lecture notes in electrical engineering; 79
Publisher: Springer
621.3 DES 2011
High-level synthesis High-level synthesis : blue book
Michael Fingeroff
Publisher: Mentor Graphics Corporation
621.3815 FIN h
The theoretical foundation of dendritic function : selected papers of Wilfrid Rall with commentaries
edited by Idan Segev, John Rinzel, and Gordon M. Shepherd
Publisher: MIT Press
612.8 RAL t
Handbook on array processing and sensor networks Handbook on array processing and sensor networks
edited by Simon Haykin, K.J. Ray Liu
Publisher: IEEE
621.3824 HAN 2009
Bio-inspired computing and networking Bio-inspired computing and networking
edited by Yang Xiao
Publisher: CRC Press
003.5 BIO 2011
Nanoplatform-based molecular imaging Nanoplatform-based molecular imaging
edited by Xiaoyuan Chen
Publisher: Wiley
616.0754 NAN 2011
Electric machinery fundamentals
by Stephen J. Chapman
Publisher: McGraw-Hill
5th ed.
621.31042 CHA e5
Operation and modeling of the MOS transistor Operation and modeling of the MOS transistor
Yannis Tsividis, Colin McAndrew
Publisher: Oxford University Press
621.3815284 TSI o3
High-speed digital design High-speed digital design : a handbook of black magic
Howard W. Johnson, Martin Graham
Publisher: Prentice Hall
621.381 JOH h
OFDMA system analysis and design OFDMA system analysis and design - eBook
Samuel C. Yang
Publisher: Artech House
Introduction to algorithms - eBook
by Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein
  לגישה לספר אלקטרוני eBook על המשתמש  להזדהות כך:
שם המשתמש מספר תעודת הזהות בן 9 ספרות.
סיסמה זהה לסיסמתך במערכת MOODLE (לסטודנטים) או בדואר EXCHANGE (לחוקרים) 
נפתח חלון של EBSCOhost
במסך המתקבל יש לבחור מתוך הרשימה ב- eBook Collection - EBSCOhost.
יש להקליד את שם הספר לקבלת הטקסט המלא
Solid state physics Solid state physics
Neil W. Ashcroft, N. David Mermin
Publisher: Saunders College
530.41 ASH s
Integrated nanophotonic devices Integrated nanophotonic devices
Zeev Zalevsky and Ibrahim Abdulhalim
Publisher: Elsevier
621.36 ZAL i
Introduction to VLSI circuits and systems Introduction to VLSI circuits and systems
John P. Uyemura
Publisher: Wiley
621.3815 UYE i
Digital systems engineering Digital systems engineering
William J. Dally, John W. Poulton
Publisher: Cambridge University Press
621.39 DAL d
Analysis and design of digital integrated circuits Analysis and design of digital integrated circuits : in deep submicron technology
David A. Hodges, Horace G. Jackson, Resve A. Saleh
Publisher: McGraw-Hill Higher Education
3rd ed.
621.374 HOD a3
CMOS CMOS : circuit design, layout, and simulation
R. Jacob Baker
Publisher: IEEE Press/Wiley
621.39732 BAK c3
High-speed signal propagation High-speed signal propagation : advanced black magic
Howard Johnson, Martin Graham
Publisher: Prentice Hall
621.3822 JOH h
Signal and power integrity Signal and power integrity--simplified
Eric Bogatin
Publisher: Prentice Hall
621.38224 BOG s2
Statistical signal processing for neuroscience and neurotechnology Statistical signal processing for neuroscience and neurotechnology
edited by Karim G. Oweiss
Publisher: Academic Press/Elsevier
621.3822 STA 2010
CMOS logic circuit design CMOS logic circuit design
John P. Uyemura
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.39732 UYE c
Digital signal integrity Digital signal integrity : modeling and simulation with interconnects and packages
Brian Young
Publisher: Prentice Hall
621.3822 YOU d
Signals and systems using MATLAB Signals and systems using MATLAB
Luis F. Chaparro
Publisher: Academic Press
621.3822 CHA s
Computer networks Computer networks
Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall
Publisher: Prentice Hall
5th ed.
004.6 TAN c5
Halliday and Resnick principles of physics Halliday and Resnick principles of physics
Jearl Walker
Publisher: Wiley
530 WAL h9
מבינים פיסיקה מבינים פיזיקה : (מכניקה לקורסי מבוא למהנדסים ומדענים)
קרן קמינגז [ואחרים]
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית, (תש"ע).
530 מבי.פי תש"ע
מבוא למערכות ליניאריות בזמן רציף
אלון סלפק, אירנה ליבסטר
תל אביב] : אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב : שורש, [2010].
621.3822 סלפ.מב תש"ע
Probabilistic robotics Probabilistic robotics
Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, Dieter Fox
Publisher: MIT Press
629.892 THR p
OpenGL superbible OpenGL superbible : comprehensive tutorial and reference
Richard S. Wright Jr. ... [et al.].
Publisher: Addison-Wesley
006.66 OPE 2011
Error control coding Error control coding : fundamentals and applications
Shu Lin, Daniel J. Costello
Publisher: Pearson-Prentice Hall
005.717 LIN e2
Object-oriented and classical software engineering Object-oriented and classical software engineering
Stephen R. Schach
Publisher: McGraw-Hill
005.1 SCHA o8
Applied optimal estimation Applied optimal estimation
written by Technical Staff, Analytic Sciences Corporation ; edited by Arthur Gelb ; principal authors: Arthur Gelb ... [et al.].
Publisher: M.I.T. Press
629.8312 APP 1974
Multiple view geometry in computer vision Multiple view geometry in computer vision
Richard Hartley, Andrew Zissermangata
Publisher: Cambridge University Press
006.3 HAR m2
Computer vision Computer vision : algorithms and applications
Richard Szeliski
Publisher: Springer
006.37 SZE c
Competitive Markov decision processes Competitive Markov decision processes : with 57 illustrations
Jerzy Filar, Koos Vrieze
Publisher: Springer
519.5 FIL c
Communications and cryptography Communications and cryptography : two sides of one tapestry
edited by Richard E. Blahut ... [et al.].
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.38223 COM 1994
Discrete-time control systems Discrete-time control systems
Katsuhiko Ogata
Publisher: Prentice Hall
629.83 OGA d2
Integrated circuit design Integrated circuit design
Neil H.E. Weste, David Money Harris
4th. ed. with different title of CMOS VLSI design : a circuits and systems perspective / Neil H.E. Weste, David Harris.
Publisher: Pearson (Singapore)
621.395 WES i4
  לרשימת ספרים שהתקבלו לפני לחצו כאן
Linux kernel development Linux kernel development
Robert Love
Publisher: Addison-Wesley
005.432 LOV l3
Low-power CMOS VLSI circuit design Low-power CMOS VLSI circuit design
Kaushik Roy, Sharat Prasad
Publisher: Wiley
621.395 ROY l
Optical and infrared detectors Optical and infrared detectors
edited by R.J. Keyes
Publisher: Springer
681.2 OPT 1980
Introductory real analysis Introductory real analysis
A.N. Kolmogorov, S.V. Fomin
Publisher: Dover Publications
515.8 KOL ia
Digital signal processing Digital signal processing : a computer-based approach
Sanjit K. Mitra
Publisher: McGraw-Hill
621.3822 MIT d4
Functions of one complex variable Functions of one complex variable
John B. Conway
Publisher: Springer-Verlag
515.93 CON f
Design of high-performance microprocessor circuits Design of high-performance microprocessor circuits
Anantha Chandrakasan, William J. Bowhill, Frank Fox, [editors].
Publisher: IEEE Press
621.3815 DES 2001
Silicon photonics Silicon photonics : an introduction
Graham T. Reed, Andrew P. Knights
Publisher: Wiley
621.38152 REE s
Ray tracing from the ground up Ray tracing from the ground up
Kevin Suffern
Publisher: A K Peters
006.6 SUF r
עיבוד אותות ספרתי עיבוד אותות ספרתי
כתב: בועז פורת
תל אביב : בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ז.
621.3822 פור.עב תשמ"ז
Pattern recognition Pattern recognition
Sergios Theodoridis, Konstantinos Koutroumbas
Publisher: Academic Press
006.4 THE p4
Building electro-optical systems Building electro-optical systems : making it all work
Philip C.D. Hobbs
Publisher: Wiley
621.381045 HOB b2
Silicon photonics Silicon photonics : the state of the art
Edited by Graham T. Reed
Publisher: Wiley
621.38152 SIL 2008
FLIM microscopy in biology and medicine FLIM microscopy in biology and medicine
edited by Ammasi Periasamy, Robert M. Clegg
Publisher: CRC Press
570.282 FLI 2010
Digital image processing for medical applications Digital image processing for medical applications
Geoff Dougherty
Publisher: Cambridge University Press
616.0754 DOU d
Complex variables Complex variables : with an introduction to conformal mapping and its applications
Murray R. Spiegel ... [et al.].
Schaum’s outlines series
Publisher: McGraw-Hill
515.9 COM 2009
Slow light Slow light : science and applications
edited by Jacob B. Khurgin, Rodney S. Tucker
Publisher: CRC Press
621.36 SLO 2009
Key papers in the development of information theory Key papers in the development of information theory
ed. by David Slepian
Publisher: IEEE Press
003.54 KEY 1974
Diffraction gratings and applications Diffraction gratings and applications
Erwin G. Loewen, Evgeny Popov
Publisher: CRC
621.361 LOE d
Diode lasers and photonic integrated circuits Diode lasers and photonic integrated circuits
L.A. Coldren, S.W. Corzine
Publisher: Wiley
621.366 COL d
Combinatorial problems and exercises Combinatorial problems and exercises
by Lovasz, Laszlo
Publisher: North-Holland Pub
511.6076 LOV c2a
Properties of lithium niobate Properties of lithium niobate
by K. K. Wong
Publisher: INSPEC/IEE
546.3812 PRO 2002
Modern molecular photochemistry of organic molecules Modern molecular photochemistry of organic molecules
Nicholas J. Turro, V. Ramamurthy and Juan Scaiano
Publisher: University Science
547.13 TUR ma
Complex analysis for mathematics and engineering Complex analysis for mathematics and engineering
John H. Mathews, Russell W. Howell
Publisher: Jones and Bartlett
515.9 MAT c5
Optical sources, detectors and systems Optical sources, detectors and systems : fundamentals and applications
Kingston, Robert Hildreth
Publisher: Academic Press
621.36 KIN o
Understanding the Linux kernel Understanding the Linux kernel
Daniel P. Bovet and Marco Cesati
Publisher: O’Reilly
005.432 BOV u3
Advanced programming in the UNIX environment Advanced programming in the UNIX environment
W. Richard Stevens, Stephen A. Rago
Publisher: Addison-Wesley
005.432 STE a2
Mathematics for computer graphics applications Mathematics for computer graphics applications
M.E. Mortenson
Publisher: Industrial Press
006.6 MOR m2
Spectral graph theory Spectral graph theory
Fan R.K. Chung
Publisher: Published for the Conference Board of the mathematical sciences by the American Mathematical Society
515.7222 CHU s
Logic and computer design fundamentals Logic and computer design fundamentals
M. Morris Mano, Charles R. Kime
Publisher: Pearson Prentice Hall
621.395 MAN l4
Auditory perception Auditory perception : an analysis and synthesis
Richard M. Warren
Publisher: Cambridge University Press
152.15 WAR a3
Sound capture and processing Sound capture and processing : practical approaches
Ivan J. Tashev
Publisher: Wiley
621.3828 TAS s
Erbium-doped fiber amplifiers Curves Erbium-doped fiber amplifiers
Emmanuel Desurvire
Publisher: Wiley-Interscience
621.38275 DES e
Curves and surfaces for CAGD Curves and surfaces for CAGD
Gerald Farin
Publisher: Morgan Kaufmann
006.6 FAR c5
Theory of point estimation Theory of point estimation
E.L. Lehmann, George Casella
2nd ed.
Publisher: Springer
519.544 LEH t2
Computational auditory scene analysis Computational auditory scene analysis
edited by DeLiang Wang, Guy J. Brown
Publisher: Wiley interscience
152.15 COM 2006
Introduction to partial differential equations Introduction to partial differential equations
Yehuda Pinchover and Jacob Rubinstein
Publisher: Cambridge University Press
515.353 PIN i
Optical filter design and analysis Optical filter design and analysis : a signal processing approach
Christi K. Madsen, Jian H. Zhao
Publisher: John Wiley
621.3827 MAD o
Optofluidics Optofluidics : fundamentals, devices, and applications
Yeshaiahu Fainman ... [et al.].
Publisher: McGraw-Hill
621.36 OPT 2010
3D cell-based biosensors in drug discovery programs 3D cell-based biosensors in drug discovery programs : microtissue engineering for high throughput screening
William S. Kisaalita
Publisher: CRC Press
615.19 KIS 3
Digital speech processing, synthesis, and recognition Digital speech processing, synthesis, and recognition
Sadaoki Furui
Publisher: Marcel Dekker
006.454 FUR d2
Physics-of-failure based handbook of microelectronic systems Physics-of-failure based handbook of microelectronic systems
by Shahrzad Salemi ... et al.
Publisher: University of Maryland
621.381 PHY 2008
An Introduction to ray tracing An Introduction to ray tracing
edited by Andrew S. Glassner
Publisher: Academic Press
006.6 INT 1989
Introduction to optical microscopy Introduction to optical microscopy
Jerome Mertz
Publisher: Roberts
502.82 MER i
Markov decision processes Markov decision processes : discrete stochastic dynamic programming
Martin L. Puterman
Publisher: Wiley-Interscience
519.233 PUT m
Dynamic programming and optimal control Dynamic programming and optimal control
Dimitri P. Bertsekas
Publisher: Athena Scientific
519.703 BER d3
Embedded system design Embedded system design
by Peter Marwedel
Publisher: Kluwer Academic Publishers
004.21 MAR e
Optical imaging techniques in cell biology Optical imaging techniques in cell biology
by Guy Cox
Publisher: CRC/Taylor & Francis
571.6 COX o
Optical fiber telecommunications V Optical fiber telecommunications V
edited by Ivan P. Kaminow, Tingye Li, Alan E. Willner
Publisher: Elsevier
621.38275 OPT 2008
Part A: Components and subsystems
Optical fiber telecommunications V Optical fiber telecommunications V
edited by Ivan P. Kaminow, Tingye Li, Alan E. Willner
Publisher: Elsevier
621.38275 OPT 2008
Part B: Systems and networks
++C מהיסוד ++C מהיסוד
הרברט שילדט
ת"א, אופוס, 1999
005.133 שיל.סי תשנ"ט
Multiuser detection Multiuser detection
Sergio Verdu
Publisher: Cambridge University Press
621.3845 VER m
Clocking in modern VLSI systems Clocking in modern VLSI systems
Thucydides Xanthopoulos, editor
Publisher: Springer
004.2 CLO 2009
Plasmonics Plasmonics : fundamentals and applications
Stefan A. Maier
Publisher: Springer
530.44 MAI p
Nonlinear automatic control Nonlinear automatic control
Gibson, John E.
Publisher: McGraw-Hill
629.83 GIB n
תורת ההסתברות תורת ההסתברות
עלי מרצבך, אברהם שמרון
ירושלים : אקדמון, תשנ"ט.
519.2 מרצ.תו תשנ"ט‬

 

Analysis and design of analog integrated circuits Analysis and design of analog integrated circuits
Paul R. Gray ... [et al.].
Publisher: Wiley
621.3815 ANA 2010
Design of analog CMOS integrated circuits Design of analog CMOS integrated circuits
Behzad Razavi
Publisher: McGraw-Hill
621.39732 RAZ d
מתמטיקה בדידה
נ. ליניאל, מ. פרנס.
(ירושלים) : נ. בן צבי מפעלי דפוס, (2001).
‫512.207 לינ.מת תשס"א‬
CMOS analog circuit design CMOS analog circuit design
Phillip E. Allen, Douglas R. Holberg
Publisher: Oxford University Press
621.39732 ALL c2
The design of CMOS radio-frequency integrated circuits The design of CMOS radio-frequency integrated circuits
Thomas H. Lee
Publisher: Cambridge University Press
621.39732 LEE d2
High-speed networks and internets High-speed networks and internets : performance and quality of service
William Stallings
Publisher: Prentice Hall
004.6 STA h2
Complete wireless design Complete wireless design
Cotter W. Sayre
Publisher: McGraw-Hill
621.384 SAY c2
VHDL VHDL : programming by example
Douglas L. Perry
Publisher: McGraw-Hill
621.392 PER v4
Speech processing in modern communication Speech processing in modern communication : challenges and perspectives
Israel Cohen, Jacob Benesty, Sharon Gannot (eds.).
Publisher: Springer
621.381 SPE 2010
Mobile robots Mobile robots : inspiration to implementation
Joseph L. Jones, Anita M. Flynn, Bruce A. Seiger
Publisher: A. K. Peters
629.892 JON m2
Advanced FPGA design Advanced FPGA design : architecture, implementation, and optimization
Steve Kilts
Publisher: Wiley
621.395 KIL a
Combinatorial algorithms for integrated circuit layout Combinatorial algorithms for integrated circuit layout
Thomas Lengauer
Publisher: Wiley
621.395 LEN c
Embedded system design Embedded system design : a unified hardware/software introduction
Frank Vahid, Tony Givargis
Publisher: Wiley
004.21 VAH e
Partial differential equations Partial differential equations : an introduction
Walter A. Strauss
Publisher: Wiley
515.353 STR p2
Modern digital and analog communication systems Modern digital and analog communication systems
B.P. Lathi, Zhi Ding
Publisher: Oxford University Press
621.382 LAT m4
Schaum’s outline quantum mechanics Schaum’s outline quantum mechanics
Yoav Peleg ... [et al.].
Publisher: McGraw-Hill
530.12 SCH 2010
Computer networking Computer networking : a top-down approach
by James F. Kurose, Keith W. Ross
Publisher: Pearson Education
004.678 KUR c5
עיבוד ספרתי של תמונות
מאת דורון בן צבי, זאב ויסמן
(תל-אביב) : (האוניברסיטה הפתוחה), (תשנ"ו).
006.6 בן-צבי.עב תשנ"ו ‬ ‬‬
משתנים מרוכבים משתנים מרוכבים
מאת מורי ר. שפיגל
ירושלים : סטימצקי, (1973)
515.9 שפי.מש תשל"ג‬‬
פונקציות מרוכבות פונקציות מרוכבות
(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשס"ט)-(תשע"א).
515.9 אונ.פו תשס"ט‬‬
Digital processing of random signals Digital processing of random signals : theory and methods
by Boaz Porat
Publisher: Dover
621.3822 POR d
HDL chip design HDL chip design : a practical guide for designing, synthesizing, and simulating ASICs and FPGAs using VHDL or Verilog
by Douglas J. Smith ; foreword by Alex Zamfirescu
Publisher: Doone Publications
621.395 SMI h
Speech enhancement Speech enhancement
edited by Jae S. Lim
Publisher: Prentice-Hall
621.389 SPE 1983
Electro optical and all optical modulators on silicon chip Electro optical and all optical modulators on silicon chip
by Ofer Limon
Thesis (Ph.D.) - Bar Ilan University, Dept. of Engineering
Circulation desc 621.381528 LIM e
Automatic control systems Automatic control systems
by Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo
Publisher: Wiley
629.8 GOL a9
Introductory circuit analysis Introductory circuit analysis
by Robert L. Boylestad
Publisher: Pearson
12th ed.
621.3192 BOY i12
Blind channel equalization and identification Blind channel equalization and identification
by Zhi Ding, Ye (Geoffrey) Li
Publisher: Marcel Dekker
621.3822 DIN b
Rendering, visualization, and rasterization hardware Rendering, visualization, and rasterization hardware
edited by A. Kaufman
Publisher: Springer-Verlag
621.399 REN 1993
Semiconductor material and device characterization Semiconductor material and device characterization
by Dieter K. Schroder
Publisher: IEEE Press
621.38152 SCHR s3
Hard real-time computing systems Hard real-time computing systems : predictable scheduling algorithms and applications
by Giorgio C. Buttazzo
Publisher: Springer
005.4473 BUT h2
Physics of photonic devices Physics of photonic devices
by Shun Lien Chuang
Publisher: Wiley
621.381045 CHU p2
Histological and histochemical methods Histological and histochemical methods : theory and practice
by J.A. Kiernan
Publisher: Scion
611.018028 KIE h4
C6X-based digital signal processing C6X-based digital signal processing
by Nasser Kehtarnavaz, Burc Simsek
Publisher: Prentice Hall
621.3822 KEH cbr
Embedded systems architecture Embedded systems architecture : a comprehensive guide for engineers and programmers
by Tammy Noergaard
Publisher: Elsevier/Newnes
004.22 NOE e
VHDL coding styles and methodologies VHDL coding styles and methodologies
by Ben Cohen
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.392 COH v2
Fast algorithms for digital signal processing Fast algorithms for digital signal processing
by Richard E. Blahut
Publisher: Addison-Wesley
621.3804 BLA f
Discrete-time signal processing Discrete-time signal processing
by Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer
Publisher: Pearson
3rd ed.
621.3822 OPP d3
BioMEMS BioMEMS
edited by Gerald A. Urban
Publisher: Springer
621.381 BIO 2006
Handbook of biosensors and electronic noses Handbook of biosensors and electronic noses : medicine, food, and the environment
edited by Erika Kress-Rogers
Publisher: CRC Press
610.28 HAN 1997
The unified modeling language user guide The unified modeling language user guide
by Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson
Publisher: Addison-Wesley
005.1 BOO u2
Circuit design with VHDL Circuit design with VHDL
by Volnei A. Pedroni
Publisher: MIT Press
621.395 PED c
Numerical methods using MATLAB
by John H. Mathews, Kurtis Fink
Publisher: Pearson Prentice Hall
519.40285 MAT n4
The designer’s guide to VHDL
by Peter J. Ashenden
Publisher: Morgan Kaufmann
621.392 ASH d3
3rd edition
An assembly language introduction to computer architecture An assembly language introduction to computer architecture : using the Intel pentium
by Karen Miller
Publisher: Oxford University Press
004.22 MIL a
C++ C++ : the complete reference
by Herbert Schildt
Publisher: McGraw-Hill
005.133 SCHI c4
Nanoscopy and multidimensional optical fluorescence microscopy Nanoscopy and multidimensional optical fluorescence microscopy
edited by Alberto Diaspro
Publisher: Chapman and Hall/CRC
502.82 NAN 2010
Digital microscopy Digital microscopy
edited by Greenfield Sluder, David E. Wolf
Publisher: Elsevier
Methods in cell biology v. 81
570.282 DIG 2007
Introduction to probability models Introduction to probability models
by Ross, Sheldon M.
Publisher: Elsevier
10th ed
519.2 ROS i10
Computer networking Computer networking : a top-down approach
by James F. Kurose, Keith W. Ross
Publisher: Pearson Education
004.678 KUR c5
לייזרים לייזרים : עקרונות ושימושים
כתיבה זאב ויסמן
(תל אביב) : (בית ההוצאה של האוניברסיטה הפתוחה), (תשנ"ג 1992).
‫‫‫‫621.366 ויס.לי תשנ"ג‬‬‬
Microelectronic circuits Microelectronic circuits
by Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
Publisher: Oxford University Press
International 6th ed. 2011
621.3815 SED m6
מוליכים למחצה מוליכים למחצה
אדיר בר-לב, גדי גולן
‫(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשנ"ז 1996).
‫‫‫621.3815 בר-לב.מו תשנ"ז ‬‬‬
Simulation modeling and analysis Simulation modeling and analysis
by Averill M. Law
Publisher: McGraw-Hill
003.3 LAW s4
CMOS digital integrated circuits CMOS digital integrated circuits : analysis and design
by Sung-Mo (Steve) Kang, Yusuf Leblebici
Publisher: McGraw-Hill
621.3815 KAN c3
Convex optimization in signal processing and communications
edited by Daniel P. Palomar and Yonina C. Eldar
Publisher: Cambridge University Press
621.3822 CON 2010
Handbook of biological confocal microscopy Handbook of biological confocal microscopy
editor, James B. Pawley
Publisher: Springer
502.82 HAN 2006
Handbook of biosensors and biochips Handbook of biosensors and biochips
editors, Robert S. Marks ... [et al.].
Publisher: Wiley
610.28 HAN 2007
Principles of robot motion Principles of robot motion : theory, algorithms, and implementation
by Howie Choset ... [et al.].
Publisher: MIT Press
629.892 PRI 2005
Data structures and algorithm analysis in C++ Data structures and algorithm analysis in C++
by Mark Allen Weiss
Publisher: Pearson Addison-Wesley
005.133 WEI d3
The image processing handbook The image processing handbook
by John C. Russ
Publisher: CRC/Taylor and Francis
621.367 RUS i5
Modem theory Modem theory : an introduction to telecommunications
by Richard E. Blahut
Publisher: Cambridge University Press
621.39814 BLA m
Classical and quantum information theory Classical and quantum information theory : an introduction for the telecom scientist
by Emmanuel Desurvire
Publisher: Cambridge University Press
530.12 DES c
Principles of digital communication Principles of digital communication
by Robert G. Gallager
Publisher: Cambridge University Press
621.382 GAL p
CMOS digital circuit technology CMOS digital circuit technology
by Masakazu Shoji
Publisher: Prentice Hall
621.381 SHO c
Digital CMOS circuit design Digital CMOS circuit design
by Marco Annaratone
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.395 ANN d
Guided-wave optoelectronics Guided-wave optoelectronics
by Theodor Tamir (ed.)
Publisher: Springer
621.381 GUI 1990
Algebraic codes for data transmission Algebraic codes for data transmission
by Richard E. Blahut
Publisher: Cambridge University Press
621.382 BLA a
Algorithms for statistical signal processing Algorithms for statistical signal processing
by John G. Proakis ... [et al]
Publisher: Prentice Hall
621.3822 ALG 2002
Semiconductor-device electronics Semiconductor-device electronics
by R.M. Warner, Jr., B.L. Grung
Publisher: Holt, Rinehart, and Winston
621.38152 WAR s
Voice and speech processing Voice and speech processing
by Thomas W. Parsons
Publisher: McGraw-Hill
006.454 PAR v
Probability and random processes Probability and random processes : an introduction for applied scientists and engineers
by Wilbur B. Davenport
Publisher: McGraw-Hill
519 DAV p
Object-oriented analysis and design with applications Object-oriented analysis and design with applications
by Grady Booch ... [et al.].
3rd ed.
Publisher: Addison-Wesley
005.11 OBJ 2007
Thinking in C++ Thinking in C++
by Bruce Eckel
Publisher: Prentice Hall
005.133 ECK t2
מעגלים מיקרואלקטרוניים מעגלים מיקרואלקטרוניים
תרגום הספר:
Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
Microelectronic Circuits, 2ed
Holt, Rinehart and Winston Inc., 1987
‫(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשמ"ט).
‫‫‫‫‫621.3815 אונ.מע תשמ"ט‬‬‬
Active filter design handbook Active filter design handbook : for use with programmable pocket calculators and minicomputers
by G.S. Moschytz and P. Horn
Publisher: Wiley
621.3815 MOS a
Microsystem design Microsystem design
by Senturia, Stephen D
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.381 SEN m
Signal processing for communications Signal processing for communications
by Paolo Prandoni and Martin Vetterli
Publisher: EPFL Press
621.3822 PRA s
MIMO wireless communications MIMO wireless communications
by Ezio Biglieri ... [et al.]
Publisher: Cambridge University Press
621.384 MIM 2007
Fundamentals of MOS digital integrated circuits Fundamentals of MOS digital integrated circuits
by John P. Uyemura
Publisher: Addison-Wesley
621.381 UYE f
CDMA CDMA : principles of spread spectrum communication
by Andrew J. Viterbi
Publisher: Addison-Wesley
621.39 VIT c
Information theory, inference, and learning algorithms Information theory, inference, and learning algorithms
by David J.C. MacKay
Publisher: Cambridge University Press
003.54 MAC-KAY i
Optical fiber telecommunications IV Optical fiber telecommunications IV
edited by Ivan P. Kaminow, Tingye Li
Publisher: Academic Press
621.3827 OPT 2002
Contents:
A. Components
B. Systems and impairments
Elementary differential equations and boundary value problems Elementary differential equations and boundary value problems
by William E. Boyce, Richard C. DiPrima
Publisher: John Wiley
515.35 BOY e9
Trade-offs in analog circuit design Trade-offs in analog circuit design : the designer’s companion
edited by Chris Toumazou, George Moschytz, and Barrie Gilbert
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.3815 TRA 2002
Micromachined transducers sourcebook Micromachined transducers sourcebook
by Kovacs, Gregory T.A
Publisher: McGraw-Hill Education
681.2 KOV m
Berne & Levy principles of physiology Berne & Levy principles of physiology
by Matthew N. Levy, Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton [editors]
Publisher: Elsevier Mosby
612 BER 2006
Signal processing and optimization for transceiver systems Signal processing and optimization for transceiver systems
by P.P. Vaidyanathan, See-May Phoong, Yuan-Pei Lin
Publisher: Cambridge University Press
621.3822 VAI s
Wireless ad hoc and sensor networks Wireless ad hoc and sensor networks : theory and applications
by Xiangyang Li
Publisher: Cambridge University Press
621.384 LI w
A concrete introduction to higher algebra A concrete introduction to higher algebra
by Lindsay Childs
Publisher: Springer
512.74 CHI c3
Electromagnetics for engineers Electromagnetics for engineers
by Fawwaz T. Ulaby
Publisher: Pearson Prentice Hall
537 ULA e
Ultra low power bioelectronics Ultra low power bioelectronics : fundamentals, biomedical applications, and bio-inspired systems
by Rahul Sarpeshkar
Publisher: Cambridge University Press
621.381 SAR u
Modern coding theory Modern coding theory
by Tom Richardson, Rudiger Urbanke
Publisher: Cambridge University Press
003.54 RIC m
Space-time wireless systems Space-time wireless systems : from array processing to MIMO communications
edited by Helmut Bolcskei ... [et al.]
Publisher: Cambridge University Press
621.384 SPA 2006
Quickest detection Quickest detection
by H. Vincent Poor, Olympia Hadjiliadis
Publisher: Cambridge University Press
519.55 POO q
Markov chains and stochastic stability Markov chains and stochastic stability
by Sean Meyn and Richard L. Tweedie
Publisher: Cambridge University Press
2nd edition
519.233 MEY m2
Peak power control in multicarrier communications Peak power control in multicarrier communications
by Simon Litsyn
Publisher: Cambridge University Press
621.3822 LIT p
Biosensor principles and applications Biosensor principles and applications
edited by Loic J. Blum, Pierre R. Coulet
Publisher: M. Dekker
660.6 BIO 1991
Fundamentals of photonics Fundamentals of photonics
by Bahaa E.A. Saleh, Malvin Carl Teich
Publisher: Wiley
2nd edition
621.36 SAL f2
Computational electrodynamics Computational electrodynamics : the finite-difference time-domain method
by Allen Taflove, Susan C. Hagness
Publisher: Artech House
537.6 TAF c3
Tools of radio astronomy Tools of radio astronomy
by Thomas L. Wilson, Kristen Rohlfs, Susanne Huttemeister
Publisher: Springer
522.682 WIL t5
The visualization handbook The visualization handbook
edited by Charles D. Hansen, Chris R. Johnson
Publisher: Elsevier-Butterworth Heinemann
006.6 VIS 2005
Hands-on morphological image processing Hands-on morphological image processing
by Edward R. Dougherty, Roberto A. Lotufo
Publisher: SPIE Optical Engineering Press
621.367 DOU h
Quantization noise Quantization noise : roundoff error in digital computation, signal processing, control, and communications
by Bernard Widrow and István Kollár
Publisher: Cambridge University Press
518.5 WID q
Morphological image analysis Morphological image analysis : principles and applications
by Pierre Soille
Publisher: Springer
621.367 SOI m2
Dynamic optical filters Dynamic optical filters: implementation, characterization and applications
by Zadok, Avi
Publisher: Lambert Academic Publishing
621.3692 ZAD d
Laser beam shaping Laser beam shaping : theory and techniques
edited by Fred M. Dickey, Scott C. Holswade
Publisher: Taylor & Francis
621.366 LAS 2000
Modeling and inverse problems in image analysis Modeling and inverse problems in image analysis
by Bernard Chalmond
Publisher: Springer
006.42 CHA m
Electrochemical methods Electrochemical methods : fundamentals and applications
by Allen J. Bard, Larry R. Faulkner
Publisher: Wiley
541.37 BAR e2
Optical signal processing Optical signal processing
by Anthony VanderLugt
Publisher: Wiley-Interscience
621.3822 VAN o
חשבון אינפיניטסימלי
מאת ד. מיזלר
(ירושלים) : (אקדמון), (תשמ"א)
‫ 515.33 מיז.חש תשמ"א
BioMEMS and biomedical nanotechnology BioMEMS and biomedical nanotechnology
Mauro Ferrari, editor-in-chief
Publisher: Springer
660.6 BIO 2006
v. 1. Biological and biomedical nanotechnology / edited by Abraham P. Lee, L. James Lee
v. 2. Micro/nano technology for genomics and proteomics / edited by Mihrimah Ozkan, Michael J. Heller
v. 3. Therapeutic micro/nanotechnology / edited by Tejal Desai, Sangeeta Bhatia
v. 4. Biomolecular sensing, processing and analysis / edited by Rashid Bashir and Steve Wereley

 


Neurobiology Neurobiology
by Gordon M. Shepherd
Publisher: Oxford University Press
612.8 SHE n3
Principles of fluorescence spectroscopy Principles of fluorescence spectroscopy
by Joseph R. Lakowicz
Publisher: Springer
86.4 LAK p3
Digital communication receivers Digital communication receivers : synchronization, channel estimation, and signal processing
by Heinrich Meyr, Marc Moeneclaey, and Stefan A. Fechtel
Publisher: Wiley
621.382 MEY d
Electric circuits
by James W. Nilsson, Susan A. Riedel
Publisher: Pearson Education
9th ed.
621.3192 NIL e9
Noise reduction in speech processing Noise reduction in speech processing
by Jacob Benesty
Publisher: Springer
621.3828 NOI 2009
Distributed algorithms Distributed algorithms
by Nancy A. Lynch
Publisher: Morgan Kaufmann
511.8 LYN d
Molecular fluorescence Molecular fluorescence : principles and applications
by Bernard Valeur
Publisher: Wiley-VCH
543.08584 VAL m
Problems in quantum mechanics Problems in quantum mechanics
editor D ter Haar
Publisher: Pion
530.12 PRO 1978
Digital image processing Digital image processing : an algorithmic introduction using Java
by Wilhelm Burger, Mark James Burge
Publisher: Springer
621.367 BUR d
Detection of optical and infrared radiation Detection of optical and infrared radiation
by Robert Hildreth Kingston
Publisher: Springer-Verlag
621.362 KIN d
Object-oriented programming using C++ Object-oriented programming using C++
by Pohl, Ira
Publisher: Addison Wesley
2nd edition
005.133 POH o2
The Intel microprocessors The Intel microprocessors : 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 64-bit extensions : architecture, programming, and interfacing
by Barry B. Brey
Publisher: Pearson Prentice Hall
8th edition
004.165 BRE i8
Principles of lasers Principles of lasers
by Orazio Svelto
Publisher: Springer
621.366 SVE p5
Introduction to the theory of computation Introduction to the theory of computation
by Michael Sipser
Publisher: Thomson Course Technology
005.82 SIP i2
Computational science and engineering Computational science and engineering
by Gilbert Strang
Publisher: Wellesley-Cambridge Press
519 STR c
Finite element method for electromagnetics Finite element method for electromagnetics : antennas, microwave circuits, and scattering applications
by John L. Volakis, Arindam Chatterjee, Leo C. Kempel
Publisher: IEEE Press
530.141 VOL f
Modeling and reasoning with Bayesian networks Modeling and reasoning with Bayesian networks
by Adnan Darwiche
Publisher: Cambridge University Press
519.542 DAR m
Modern optical engineering Modern optical engineering
by Warren J. Smith
Publisher: McGraw-Hill
621.3 SMI m4
Micro-optics Micro-optics : elements, systems and applications
edited by Hans Peter Herzig
Publisher: Taylor & Francis
621.3693 MIC 1997
Introduction to microelectromechanical systems engineering Introduction to microelectromechanical systems engineering
by Nadim Maluf, Kirt Williams
Publisher: Artech House
621.381 MAL i2
Quantum physics Quantum physics
by Stephen Gasiorowicz
Publisher: Wiley
530.12 GAS q3
Operating systems design and implementation Operating systems design and implementation
by Andrew S. Tanenbaum
Publisher: Pearson Academic
005.43 TAN o3
An introduction to active galactic nuclei An introduction to active galactic nuclei
by Bradley M. Peterson
Publisher: Cambridge University Press
523.112 PET i
An introduction to probability theory and its applications An introduction to probability theory and its applications
by William Feller
Publisher: Wiley
519.2 FEL i3
Radiotelescopes Radiotelescopes
by W. N. Christiansen and J. A. Hogbom
Publisher: Cambridge University Press
522.682 CHR r
Probability Probability : theory and examples
by Richard Durrett
Publisher: Thomson Brooks/Cole
519.2 DUR p3
Quantum mechanics Quantum mechanics
by Eugen Merzbacher
Publisher: Wiley
530.12 MER q3
Image processing and data analysis Image processing and data analysis : the multiscale approach
by J.-L. Starck, F. Murtagh, A. Bijaoui
Publisher: Cambridge University Press
621.3670245 STA i
Digital image processing Digital image processing
by Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods
Publisher: Pearson/Prentice Hall
621.367 GON d3
Principles of optics Principles of optics : electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light
edited Max Born and Emil Wolf ; with contributions by A.B. Bhatia ... [et al]
Publisher: Cambridge University Press
535 BOR p7
Problems and solutions on quantum mechanics Problems and solutions on quantum mechanics
edited by Yung-Kuo Lim
Publisher: World Scientific
530.12 PRO 1998
Live cell imaging Live cell imaging : a laboratory manual
by Robert D. Goldman, Jason R. Swedlow, David L. Spector
Publisher: Cold Spring Harbor Laboratory Press
571.6078 LIV 2010
Cosmology Cosmology
by Steven Weinberg
Publisher: Oxford University Press
523.1 WEI c
Biophysics of computation Biophysics of computation : information processing in single neurons
by Christof Koch
Publisher: Oxford University Press
573.85 KOC b
Wireless communications Wireless communications
by Andrea Goldsmith
Publisher: Cambridge University Press
621.382 GOL w
הסקה סטטיסטית הסקה סטטיסטית
אלונה רביב, תלמה לויתן
‫ (נתניה) : עמיחי, [2007].
‫‫‫‫ 519 רבי.הס תשס"ז‬‬
Bayesian approach to image interpretation Bayesian approach to image interpretation
by Sunil K. Kopparapu, Uday B. Desai
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.327 KOP b
Introduction to Linear Algebra Introduction to Linear Algebra
by Gilbert Strang
4th edition
Publisher: Wellesley Cambridge Pr
512.5 STR i4
 how to program C : how to program
by Paul Deitel
Publisher: Pearson Academic
005.133 DEI c6
Molecular cloning Molecular cloning : a laboratory manual
by J. Sambrook, David W. Russell
Publisher: Cold Spring Harbor Laboratory Press
3rd ed.
3 vol.
572.8 SAM m3
Fundamentals of microfabrication Fundamentals of microfabrication : the science of miniaturization
by Marc J. Madou
Publisher: CRC Press
621.38152 MAD f2
The theory of information and coding The theory of information and coding
by Robert J. McEliece
Publisher: Cambridge University Press
003.54 MAC-ELI t2a
Probabilistic reasoning in intelligent systems Probabilistic reasoning in intelligent systems : networks of plausible inference
by Judea Pearl
Publisher: Morgan Kaufmann Publishers
160 PEA pa
חשבון אינפיניטסימלי מתקדם חשבון אינפיניטסימלי מתקדם : (כולל 925 בעיות פתורות)
מאת מורי ר. שפיגל
(תל-אביב) : סטימצקי, (1970)
‫‫‫‫ 515.74 שפי.חש תש"ל‬‬
משואות דיפרנציאליות משואות דיפרנציאליות
מאת פראנק אירס
ירושלים : סטימצקי, (1970)
‫‫‫515.33 איר.מש תש"ל‬‬
מחשבים ומיקרומעבדים מחשבים ומיקרומעבדים
אייל ששון, יעקב שינבוים
[תל אביב] : המרכז לטכנולוגיה חינוכית, (תשנ"ג 1992).
‫‫ 004.16 ששו.מח תשנ"ג ‬‬
מתמטיקה דיסקרטית מתמטיקה דיסקרטית
I: תורת הקבוצות
II: מבנים אלגבריים
IV: קומבינטוריקה
(תל אביב) : (בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה), (תשמ"ט).
‫512 אונ.מת תשמ"ט‬

אוטומטים ושפות פורמליות
מאת שמואל זקס, נסים פרנסיז
(תל-אביב) : (בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה), (תש"ס).
‫ 512 זקס.או תש"ע ‬

משאב אלקטרוני: הגישה לספר מתאפשרת לאחר רישום חינם. להסברים

טורי פוריה והתמרות אינטגרליות טורי פוריה והתמרות אינטגרליות
סמי זעפרני, אלן פינקוס
[חיפה] : (מכלול), (1997).
‫515.723 זעפ.טו תשנ"ז‬‬

 

מבוא לאלגוריטמים: כרך ב'
מבני נתונים מתקדמים, אלגוריתמים על גרפים, נושאים נבחרים.
כותבים: תומאס ה.קורמן, צ'ארלס א.לייזרסון,רונאלד ל.ריבסט
(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשס"ח)-.
511.8 קור.מב תשנ"ז‬

 

תרגום של חלק מפרקיו של הספר:
Thomas H,Cormen, Charles E, Leiserson & Ronald L.Rivest, Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001


 מבוא למיקרומחשבים ולמיקרומעבדים מבוא להנדסת מחשבים : מבוא למיקרומחשבים ולמיקרומעבדים
כותבים: שרה פולק, יעקב שינבוים, נונל טירר
(תל-אביב) : משרד החינוך, המינהל למדע ולטכנולוגיה : מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית : האוניברסיטה הפתוחה, בית הספר לטכנולוגיה, (תשס"ז).
‫004.16 פול.מב תשס"ז‬

 

מבוא לתורת ההסתברות מבוא לתורת ההסתברות
אורי ליברמן
תל אביב : דקל - פרסומים אקדמיים, (תש"מ)
‫519.2 ליב.מב תש"ם‬
A foundation in digital communication A foundation in digital communication
by Amos Lapidoth
Publisher: Cambridge University Press
621.38 LAP f
 from ions to networks Methods in neuronal modeling : from ions to networks
by Christof Koch and Idan Segev
Publisher: MIT Press
573.0113 MET 1998
Lasers Lasers
by Siegman, Anthony E
Publisher: University Science Books
621.366 SIE l
The ARRL handbook for radio communications 2010 The ARRL handbook for radio communications 2010
Publisher: American Radio Relay League
621 ARRL 2009
Cellular biophysics Cellular biophysics
by Thomas Fischer Weiss
Publisher: MIT Press
571.4 WEI c
Lehninger principles of biochemistry Lehninger principles of biochemistry
by David L. Nelson, Michael M. Coxeiss
Publisher: W. H. Freeman
572 NEL l5
 a signal processing perspective Design and analysis of analog filters : a signal processing perspective
by Larry D. Paarmann
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.3822 PAA d
Theory of dielectric optical waveguides
by Marcuse, Dietrich
Publisher: Academic Press
621.381331 MAR t2
Digital communication Digital communication
by John R. Barry, Edward A. Lee, David G. Messerschmitt
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.382 BAR d3
Digital communication solutions manual Digital communication solutions manual
by Richard Edward A. Lee, David G. Messerschmitt
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.383 LEE d2
 a problem-solving approach using design case studies Intuitive analog circuit design : a problem-solving approach using design case studies
by Marc T. Thompson
Publisher: Elsevier Newnes
621.3815 THO i
 desk reference Microelectronics failure analysis : desk reference
edited by the Electronic Device Failure Analysis Society, Desk Reference Committee
Publisher: ASM International
621.381548 MIC 2004
 design, fabrication, and test Diffractive optics : design, fabrication, and test
by Donald C. O’Shea ... [et al]
Publisher: SPIE Press
621.36 DIF 2004
 device characterization, analysis, and design Guided-wave optoelectronics : device characterization, analysis, and design
edited by Theodor Tamir, Giora Griffel, and Henry L. Bertoni
Publisher: Plenum Press
621.381045 GUI 1995
Data communications principles Data communications principles
by Richard D. Gitlin, Jeremiah F. Hayes, and Stephen B. Weinstein
Publisher: Plenum Press
621.382 GIT d
Logic and system design of digital systems Logic and system design of digital systems
by Samary Baranov
Publisher: TUT Press
621.381531 BAR l
Introduction to algorithms Introduction to algorithms
by Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein
Publisher: The MIT Press
005.1 INT 2009
The C programming language The C programming language
by Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie
Publisher: Prentice-Hall
005.133 KER c2
Operating System Concepts Operating System Concepts
by Abraham Silberschatz
Publisher: Wiley
005.43 SIL o8
Operating systems Operating systems : internals and design principles
by William Stallings
Publisher: Pearson Academic
005.43 STA o6
Modern Operating Systems Modern operating systems
by Andrew S. Tanenbaum
Publisher: Pearson Academic
005.43 TEN m3
Algorithms and Data Structures Algorithms and Data Structures: The Basic Toolbox
by Kurt Mehlhorn, Peter Sanders
Publisher: Springer
005.741 MEH a
Fourier Series and Integral Transforms Fourier Series and Integral Transforms
by Allan Pinkus, Samy Zafrany
Publisher: Cambridge University Press
515.2433 PIN f
CMOS Electronics: How It Works, How It Fails
by Jaume Segura, Charles F. Hawkins
Publisher: IEEE
621.38215 SEG c
 Optical Electronics in Modern Communication Photonics: Optical Electronics in Modern Communication
by Amnon Yariv, Pochi Yeh
Publisher: Oxford University Press
621.3827 YAR p6
Semiconductor Sensors Semiconductor Sensors
edited by S.M. Sze
Publisher: Wiley-Interscience
681.2 SEM 1994

תאריך עדכון אחרון : 21/10/2020