תכנית הלימודים לתיכון במסלול הנדסת חשמל (83102) תשפ"ד

סמס מס' קורס שם הקורס ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי (ש"ש)
קיץ   מכינה בפיזיקה            
קיץ 88195 מתמטיקה בדידה 1 4 2 - 6 6 3
קיץ 88112 אלגברה לינארית 1 4 2 - 6 6 3
    סה"כ קיץ לפני י"א 8 4 0 12 12 6
שנה א'
יא1 86115 מכניקה 4 2 - 6 6 3
יא1 88113 אלגברה לינארית 2 4 2 - 6 6 3
יא1 88132 חשבון אינפיניטיסימלי 1 4 2 - 6 6 3
    סה"כ  (כיתה י"א סמסטר א) 12 6 0 18 18 9
יא2 86120 חשמל ומגנטיות 4 2 - 6 6 3
יא2 86154 משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 1 - 3 3 1.5
יא2 88133 חשבון אינפיניטיסימלי 2 4 2 - 6 6 3
יא2 88165 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 3 2 - 6 6 2.5
    סה"כ (כיתה י"א סמסטר ב) 13 7 0 21 21 10
סמסטר קיץ
קיץ 86170 מבוא לפיזיקה מודרנית 2 1 - 3 3 1.5
קיץ 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  3 1 - 4 4 2
קיץ 83120 מבוא להנדסת מחשבים 2 2 - 4 4 2
    סה"כ כקיץ לפני י"ב 7 4 0 11 11 5.5
שנה ב'
יב (3) 83206 מערכות לינאריות 3 1 - 4 4 2
יב (3) 83237 מבוא להנדסת חשמל 3 1 - 4 4 2
יב (3) 83211 פונקציות מרוכבות 2 1 - 3 3 1.5
יב(3) 88230 חשבון אינפיניטיסימלי 3 4 2 - 6 6 3
יב(3) 86207 מתמטיקה לפיזיקאים 3 4 2 - 6 6 3
יב (3) 86129 מעבדה כללית בפיזיקה  - - 2 2 1 1
    סה"כ (כיתה י"ב סמסטר א) 16 7 2 25 24 12.5
יב (4) 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 3 1 - 4 4 2
יב (4) 83244 יסודות התקני מוליכים למחצה 3 1 - 4 4 2
יב (4) 83245 אותות ומערכות 3 1 - 4 4 2
יב (4) 83246 מבוא לבקרה 3 1 - 4 4 2
יב (4) 83203 מבוא למעגלים 2 1 2 5 5 2
    סה"כ (כיתה י"ב סמסטר ב) 14 5 0 16 16 8
סמסטר קיץ
קיץ 83223 תכנות מונחה עצמים 2 2 - 4 4 2
קיץ 83253 תכן לוגי 2 1 - 4 3 1.5
    סה"כ כקיץ לפני גיוס 4 3 0 8 7 3.5
שנה ג'
5 83214 כלים לאנליזה נומרית 2 2 - 4 4 2
5 83302 אותות אקראיים ורעש 3 2 - 5 5 2.5
5 83303 אלקטרוניקה לינארית  3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 3 2 - 5 5 2.5
5 83315 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים - - 3 3 1.5 0.75
5 83340 מבוא לאופטיקה מודרנית  3 1 - 4 4 3
    סה"כ סמסטר 5 14 9 3 26 24.5 13.25
6 83207 שדות אלקטרומגנטיים (ניתן לקחת את 86234 תורת השדה האלקטרו מגנטי במקום) 3 1 - 4 4 2
6 83204 מכניקה קוונטית שימושית 3 2 - 5 5 2
6 83243 מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה (לא יינתן בתשפ"ד) - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ סמסטר 6 6 3 0 9 9 4
שנה ד'
8 83325 מעבדה למעגלים אנלוגיים - - 3 3 1.5 0.75
7,8 83401 פרויקט 7 - - 7 7 3.5
    סה"כ סמסטר 7-8 7 0 3 10 8.5 4.25
    סה"כ חובות ללא התמחויות 101 48 8 156 151 76
                 
    מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא)            
    קורסי חובה:             
6 83649 אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות 3 1 - 4 4 2
6 83440 מבוא ללייזרים 3 1 - 4 4 2
7 83306 קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים 3 1 - 4 4 2
7 83445 מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה - - 3 3 1.5 0.75
7 83466 תקשורת אופטית 3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
7 83316 פיסיקה של מוליכים למחצה (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
8 83644 תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה 2 1   3 3 1.5
7 83646 גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ 2 1 - 3 3 1.5
8 83647 סופר רזולוציה ומערכות דימות 2 1 - 3 3 1.5
8 83648 נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית 2 1 - 3 3 1.5
8 83678 ננו-פוטוניקה 2 1 - 3 3 1.5
    מסלול ביו-הנדסה (בה)            
    קורסי חובה:            
5 83201 מבוא לביולוגיה למהנדסים 3 1 - 4 4 2
6 83675 נוירו גנומיקה 2 1 - 3 3 1.5
6 83661 פיזיולוגיה כמותית  3 1 - 4 4 2
7 83668 דימות רפואי 3 1 - 4 4 2
8 83411 מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה  - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ 11 4 3 18 16.5 8.25
    קורסי בחירה            
8 83412 גנטיקה וביולוגיה מולקולרית 2 1 - 3 3 1.5
8 83660 ביו- סנסורים + Bio-chips 2 1 - 3 3 1.5
7 83665 ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
7 83666 בקרה למערכות ביולוגיות (לא ינתן בתשפד) 2 1 - 3 3 1.5
8 83667 יסודות אופטיקה ביו-רפואית 2 1 - 3 3 1.5
8 83672 עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה 2 1 - 3 3 1.5
6 83414 מדעי נתונים ביולוגים (הפך לבחירה - לא יינתן בתשפ"ד) 3 1 - 4 4 2
    מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א)             
    קורסי חובה:            
6 83311 תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה  3 1 - 4 4 2
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים  3 1 - 4 4 2
6 83314 התקני ננו-אלקטרוניקה  3 1 - 4 4 2
7 83435 מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi - - 3 3 1.5 0.75
7 83612 מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים  3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6,8 83611 מעגלים משולבים אנלוגיים  2 1 - 3 3 1.5
7 83608 מעגלים אנלוגיים דלי הספק (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83609 טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים 3 - - 3 3 1.5
7 83621 תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים 2 1 - 3 3 1.5
7 83673 מבוא לחומרה בטוחה  3 1 - 4 4 2
7 83628 התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה 2 1 - 3 3 1.5
8 83255 מיקרו-מעבדים ושפת אסמבלר 2 2 - 3 3 2
8 83452 שיטות תכנון מעגלים בטוחים 2 1 - 3 3 1.5
8 83607 עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות 2 - 2 4 3 1.5
7 83606 אמינות של מערכות חומרה  3 - - 4 4 2
    מסלול עיבוד אותות (עא):            
    קורסי חובה:            
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
7 83425 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות  - - 3 3 1.5 0.75
7 83624 עיבוד ספרתי של אותות 2 3 1 - 4 4 2
8 83420 ניתוח סטטיסטי של מידע 3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
7 83622 מבוא ללמידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83629 עיבוד ספרתי של תמונות 2 1 - 3 3 1.5
8 83641 אופטומיזציה והבנה של צורות 2 1 - 3 3 1.5
8 83656 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 1 - 3 3 1.5
7 83635 למידה מבוססת חיזוקים 2 - - 2 2 1
8 83676 כריית מידע וייצוג מידע 2 1 - 3 3 1.5
8 83983 מידול כריית תהליכים 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 3 1 - 4 4 2
    מסלול תקשורת (תק)            
    קורסי חובה:            
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט 1 3 1 - 4 4 2
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
7 83618 תקשורת ספרתית 2 3 1 - 4 4 2
8 83415 מעבדה מתקדמת בתקשורת - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
6 83410 תקשורת אנלוגית  2 1 - 3 3 1.5
7 83620 תורת האינפורמציה 2 1   3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83821 תקשורת אלחוטית 1 2 - - 2 2 1
8 83626  מבוא לקידוד תקשורת ספרתית 2 1 - 3 3 1.5
                 
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
על כל סטודנט להתמחות בשניים מחמשת המסלולים (תקשורת, עיבוד אותות, ננו- אלקטרוניקה, אלקטרו- אופטיקה וביו-הנדסה).
כל סטודנט מחויב ב- 5 קורסי בחירה (2 בחירה בכל אחד משני המסלולים  ו-1 קורסי בחירה מכל התמחות בה יבחר)
  סטודנט במסלול תקשורת שלומד גם במסלול עיבוד אותות יחויב בקורס בחירה נוסף באחד משני המסלולים הללו כיוון שקורס "עיבוד ספרתי של אותות 1" (83-320) הינו קורס חובה חופף לשני המסלולים. 
סה"כ נ"ז לתואר בהנדסת חשמל מורחב 102.25 (המינימום חושב לפי 2 התמחויות 8.75, וקורסי בחירה:  1.5*4 , 1)

 

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול הנדסת חשמל (83102) תשפ"ד

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול הנדסת חשמל (83102) תשפ"ג