תכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב מתמטיקה (83170) תשפ"ד

סמס מס' קורס שם הקורס ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי (ש"ש)
קיץ   מכינה בפיזיקה            
קיץ 88195 מתמטיקה בדידה  4 2 - 6 6 3
קיץ 88112 אלגברה לינארית 1 4 2 - 6 6 3
    סה"כ קיץ 8 4 0 12 12 6
שנה א' 
יא (1) 86115 מכניקה 4 2 - 6 6 3
יא (1) 88113 אלגברה לינארית 2 4 2 - 6 6 3
יא (1) 88132 חשבון אינפיניטיסימלי 1 4 2 - 6 6 3
    סה"כ  (כיתה י"א סמסטר א) 12 6 0 18 18 9
יא (2) 86120 חשמל ומגנטיות 4 2 - 6 6 3
יא (2) 86154 משוואות דיפרנציאליות רגילות (ניתן לקחת במקום את קורס 88240) 2 1 - 3 3 1.5
יא (2) 88133 חשבון אינפיניטיסימלי 2 4 2 - 6 6 3
יא (2) 88165 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 3 2 - 6 6 2.5
    סה"כ (כיתה י"א סמסטר ב) 13 7 0 21 21 10
קיץ 86170 מבוא לפיזיקה מודרנית 2 1 - 3 3 1.5
קיץ 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  3 1 - 4 4 2
קיץ 83120 מבוא להנדסת מחשבים 2 2 - 4 4 2
    סה"כ קיץ 7 4 0 11 11 5.5
שנה ב'
יב (3) 83206 מערכות לינאריות 3 1 - 4 4 2
יב (3) 83237 מבוא להנדסת חשמל 3 1 - 4 4 2
יב (3) 83210 אנליזה הרמונית (קורס חלופי 86207 מתמטיקה לפיזיקאים 3) 2 1 - 3 3 1.5
יב (3) 88230 חשבון אינפיניטיסימלי 3 4 2 - 6 6 3
יב (3) 88218 תורת החבורות 3 2 - 5 5 2.5
    סה"כ (כיתה י"ב סמסטר א) 15 7 0 22 22 11
יב(4) 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 3 1 - 4 4 2
יב(4) 83238 מעבדה במבוא להנדסת חשמל - - 3 3 1.5 0.75
יב(4) 83245 אותות ומערכות 3 1 - 4 4 2
יב(4) 88231 פונקציות מרוכבות 1 3 2 - 5 5 2.5
יב(4) 83203 מבוא למעגלים 2 1 2 5 5 2
    סה"כ (כיתה י"ב (סמסטר ב) 12 5 3 20 18.5 9.25
קיץ 88201 גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית 3 2 - 5 5 2.5
קיץ 83223 תכנות מונחה עצמים 2 2 - 4 4 2
קיץ 83253 תכן לוגי 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ קיץ  7 5 0 12 12 6
שנה ג'
5 83302 אותות אקראיים ורעש 3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 3 2 - 5 5 2.5
5 83315 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים - - 3 3 1.5 0.75
5 83381 מערכות הפעלה 2 2 - 4 4 2
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט 1  3 1 - 4 4 2
5 88376 שיטות נומריות (אם לא נלקח הקורס כלים לאנליזה נומרית 83214) 2 2 - 4 4 2
    סה"כ סמסטר 5 13 9 3 25 23.5 11.75
6 83459 הנדסת תוכנה 2 2 - 4 4 2
6 83255 מיקרו-מעבדים ושפת אסמבלר 2 2 - 3 3 2
6 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 3 1 - 4 4 2
6 83250 אוטומטיים וחישוביות 3 1 - 4 4 2
6 88236 אינפי 4 3 2 - 5 5 2.5
6 88222 טופולוגיה 3 2 - 5 5 2.5
     סה"כ סמסטר 6 16 10 0 25 25 13
קיץ 83458 מבוא לקריפטוגרפיה 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ סמסטר קיץ 2 1 0 3 3 1.5
שנה ד'
7,8 83401 פרויקט 7 - - 7 7 3.5
7 83317 מעבדה במערכות משובצות 0 - 3 3 1.5 0.75
8 83301 מבנה מחשבים ספרתיים 3 1 - 4 4 2
7 88341 אנליזה מודרנית 3 2 - 5 5 2.5
    סה"כ לסמסטר 7-8 13 3 3 19 17.5 8.75
    סה"כ חובות ללא התמחויות 118 61 9 188 183.5 91.75
                 
    שרשרת אבטחת סייבר             
    קורסי ליבה            
6,8 83356 מבוא לתורת הצפינה 3 1 - 4 4 2
7 83685 פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83682 מבוא לחומרה בטוחה מורחב 3 1 - 4 4 2
    קורסי בחירה            
7 83453 חישוב מבוזר 2 1 - 3 3 1.5
7 83457 שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83650 מבוא לחישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ד) 2 - - 2 2 1
8 83657 חישוב בטוח  2 - - 2 2 1
8 83658 יסודות הקריפוטוגרפיה (לא ינתן בתשפ"ד) 2 - - 2 2 1
8 83683 נושאים מתקדמים באבטחת חומרה 2 - - 2 2 1
7 83697 קריפטוגרפיה בענן 2 - - 2 2 1
6,8 83687 מערכות הוכחה קריפטוגרפיות 2 - - 2 2 1
                 
    שרשרת תכן חומרה             
    קורסי ליבה            
6,8 83256 תיאוריה של מערכות ספרתיות 2 2 - 4 4 2
6,8 83653 אריתמטיקה למחשב  (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83691 אימות פורמלי וסינתזה 2 1 - 3 3 1.5
7 83688 תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי בחירה            
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים 3 1 - 4 4 2
6,8 83356 מבוא לתורת הצפינה 3 1 - 4 4 2
7 83457 שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83606 אמינות של מערכות חומרה 3 - - 3 3 1.5
7 83612 מעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים  3 1 - 4 4 2
7 83659 קידוד למערכות מחשב  (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83681 חומרה מכילה מטסטביליות 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83682 מבוא לחומרה בטוחה מורחב 3 1 - 4 4 2
8 83689 ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות 2 1 - 3 3 1.5
                 
    שרשרת רשתות וחישוב            
    קורסי ליבה            
7 83453 חישוב מבוזר  2 1 - 3 3 1.5
  83694 חישוב מבוזר ומקבילי  (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83454 רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83456 תכנון וניתוח אלגוריתמים 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי בחירה            
7 83214 כלים לאנליזה נומרית  2 2 - 4 4 2
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
7 83450 סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ד) 3 - 1 4 3.5 1.75
8 83506 מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים 3 1 - 4 4 2
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83652 תורת הגרפים ושימושיה 2 1 - 3 3 1.5
8 83655 גאומטריה חישובית  2 1 - 3 3 1.5
8 83670 חישוב ביולוגי 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית 2 1 - 3 3 1.5
8 83677 תכנות מתקדם 2 1 - 3 3 1.5
7 83691 אימות פורמלי וסינתזה 2 1 - 3 3 1.5
7 83692 סוגיות ברשתות חברתיות 2 1 - 3 3 1.5
7 83686 מעבדה לפתרון בעיות בעיצוב קוד 1 - 2 3 2 1
7 83545 כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיביות 2 1 - 3 3 1.5
7 83807 חישוב קוונטי 3 1 - 4 4 2
                 
    שרשרת עיבוד וניתוח נתונים            
    קורסי ליבה            
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
7 83622 מבוא ללמידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83656 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה  2   (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 1 4 4 1.75
7 83643 תאוריה של למידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי בחירה            
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
8 83420 ניתוח סטטיסטי של מידע 3 1 - 4 4 2
7 83504 מבוא לסטטיסטיקה 3 1 - 4 4 2
8 83629 עיבוד ספרתי של תמונות 2 1 - 3 3 1.5
7 83654 גרפיקה ממוחשבת (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 1 4 4 1.75
7 83633 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה  2  2 1 1 4 4 1.75
8 83641 אופטומיזציה והבנה של צורות ( לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 1 4 4 1.75
7 83655 גאומטריה חישובית  2 1 - 3 3 1.5
8 83670 חישוב ביולוגי 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית 2 1 - 3 3 1.5
8 83676 כריית מידע וייצוג מידע 2 1 - 3 3 1.5
7 83692 סוגיות ברשתות חברתיות 2 1 - 3 3 1.5
8 83698 מבוא ללמידת מכונה אחראית 2 - - 2 2 1
                 
    קורסי בחירה במתמטיקה             
4 83003 תוכנת מטלב ושימושיה - - 2 - 0 0
8 88202 תורת הקבוצות 3 2   5 5 2.5
7 88833 אנליזה פונקציונאלית 3     3 3 1.5
7 88555 תורת הגרפים 3     3 3 1.5
8 88369 חקר ביצוכים 2 1   3 3 1.5
8 88577 מבוא להצפנה 3     3 3 1.5
                 
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
על כל סטודנט להתמחות בשתי שרשראות (מתוך סייבר, חומרה, רשתות וחישוב, עיבוד וניתוח נתונים). יש לקחת 4 קורסים להשלמת שרשרת כאשר אחד מהם לפחות צריך להיות קורס ליבה. ניתן להשתמש בקורס רק להשלמת שרשרת אחת, אפילו אם הוא מופיע ביותר משרשרת אחת.
יש לקחת 9 קורסים מקורסי הליבה/בחירה של הנ. מחשבים. בנוסף כל סטודנט מחוייב בקורסי בחירה בהיקף של 4.5 נ"ז מקורסי הבחירה של  המחחלקה למתמטיקה. ניתן באישור היועץ האקדמי לבחור קורסים שאינם ברשימת הקורסים המוצעת. 
                 
סה"כ נ"ז לתואר בהנדסת מחשבים משולב מתמטיקה 109.75 (המינימום חושב לפי 8*1.5, 1*1, 4.5 ממתמטיקה)

 

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב מתמטיקה תשפ"ד

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב מתמטיקה תשפ"ג

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב מתמטיקה תשפ"ב