תכנית הלימודים לתיכון במסלול חשמל משולב מתמטיקה (83190) תשפ"ד

סמס מס' קורס שם הקורס ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי (ש"ש)
קיץ   מכינה בפיזיקה            
קיץ 88195 מתמטיקה בדידה 1 4 2 - 6 6 3
קיץ 88112 אלגברה לינארית 1 4 2 - 6 6 3
    סה"כ קיץ לפני י"א 8 4 0 12 12 6
שנה א'
יא1 86115 מכניקה 4 2 - 6 6 3
יא1 88113 אלגברה לינארית 2 4 2 - 6 6 3
יא1 88132 חשבון אינפיניטיסימלי 1 4 2 - 6 6 3
    סה"כ  (כיתה י"א סמסטר א) 12 6 0 18 18 9
יא2 86120 חשמל ומגנטיות 4 2 - 6 6 3
יא2 86154 משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 1 - 3 3 1.5
יא2 88133 חשבון אינפיניטיסימלי 2 4 2 - 6 6 3
יא2 88165 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 3 2 - 6 6 2.5
    סה"כ (כיתה י"א סמסטר ב) 13 7 0 21 21 10
סמסטר קיץ
קיץ 86170 מבוא לפיזיקה מודרנית 2 1 - 3 3 1.5
קיץ 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  3 1 - 4 4 2
קיץ 83120 מבוא להנדסת מחשבים 2 2 - 4 4 2
    סה"כ כקיץ לפני י"ב 7 4 0 11 11 5.5
שנה ב'
יב (3) 83206 מערכות לינאריות 3 1 - 4 4 2
יב (3) 83237 מבוא להנדסת חשמל 3 1 - 4 4 2
יב (3) 88230 חשבון אינפיניטיסימלי 3  4 2 - 6 6 3
יב (3) 86207 מתמטיקה לפיזיקאים 3  4 2 - 6 6 3
יב (3) 86129 מעבדה כללית בפיזיקה  - - 2 2 1 1
יב (3) 88211 מבוא לתורת החבורות (ניתן לחילופין ללמוד את תורת החבורות (88218)) 3 2 - 5 5 2.5
    סה"כ (כיתה י"ב סמסטר א) 17 8 2 27 26 13.5
יב (4) 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 3 1 - 4 4 2
יב (4) 83244 יסודות התקני מוליכים למחצה 3 1 - 4 4 2
יב (4) 83245 אותות ומערכות 3 1 - 4 4 2
יב (4) 83246 מבוא לבקרה 3 1 - 4 4 2
יב (4) 88231 פונקציות מורכבות 1 3 2 - 5 5 2.5
יב (4) 83203 מבוא למעגלים 2 1 2 5 5 2
    סה"כ (כיתה י"ב סמסטר ב) 15 6 0 21 21 10.5
סמסטר קיץ
קיץ 83223 תכנות מונחה עצמים 2 2 - 4 4 2
קיץ 83253 תכן לוגי 2 1 - 4 3 1.5
קיץ 88201 גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית 3 2 - 5 5 2.5
    סה"כ קיץ לפני גיוס 7 5 0 13 12 6
שנה ג'
5 83302 אותות אקראיים ורעש 3 2 - 5 5 2.5
5 83303 אלקטרוניקה לינארית  3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 3 2 - 5 5 2.5
5 83315 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים - - 3 3 1.5 0.75
5 83340 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה 3 1 - 4 4 2
5 88376 שיטות נומריות 2 2   4 4 2
    סה"כ סמסטר 5 14 9 3 26 24.5 12.25
6 83207 שדות אלקטרומגנטיים 3 1 - 4 4 2
6 83204 מכניקה קוונטית שימושית 3 2 - 5 5 2.5
6 88236 חשבון אינפיניטיסימלי 4  3 2 - 5 5 2.5
6 88222 טופולוגיה 3 2 - 5 5 2.5
6 83243 מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה (לא יינתן בתשפ"ד) - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ סמסטר 6 12 7 0 19 19 9.5
שנה ד'
7 88341 אנליזה מודרנית 3 2 - 5 5 2.5
8 83325 מעבדה למעגלים אנלוגיים - - 3 3 1.5 0.75
7,8 83401 פרויקט 7 - - 7 7 3.5
    סה"כ סמסטר 7-8 10 2 3 15 13.5 6.75
    סה"כ חובות ללא התמחויות 115 58 8 183 178 89
                 
    מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא)            
    קורסי חובה:             
6 83649 אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות 3 1 - 4 4 2
6 83440 מבוא ללייזרים 3 1 - 4 4 2
7 83306 קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים 3 1 - 4 4 2
7 83445 מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה - - 3 3 1.5 0.75
7 83466 תקשורת אופטית 3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
7 83316 פיסיקה של מוליכים למחצה 2 1 - 3 3 1.5
8 83644 תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה 2 1   3 3 1.5
7 83646 גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ 2 1 - 3 3 1.5
8 83647 סופר רזולוציה ומערכות דימות 2 1 - 3 3 1.5
8 83648 נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית 2 1 - 3 3 1.5
8 83678 ננו-פוטוניקה 2 1 - 3 3 1.5
    מסלול ביו-הנדסה (בה)            
    קורסי חובה:            
5 83201 מבוא לביולוגיה למהנדסים 3 1 - 4 4 2
6 83675 נוירו גנומיקה  2 1 - 3 3 1.5
6 83661 פיזיולוגיה כמותית  3 1 - 4 4 2
7 83668 דימות רפואי 3 1 - 4 4 2
8 83411 מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה  - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ 11 4 3 18 16.5 8.25
    קורסי בחירה            
8 83412 גנטיקה וביולוגיה מולקולרית 2 1 - 3 3 1.5
8 83660 ביו- סנסורים + Bio-chips 2 1 - 3 3 1.5
7 83665 ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
7 83666 בקרה למערכות ביולוגיות  2 1 - 3 3 1.5
8 83667 יסודות אופטיקה ביו-רפואית 2 1 - 3 3 1.5
8 83672 עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה 2 1 - 3 3 1.5
6 83414 מדעי נתונים ביולוגים (לא ינתן בתשפ"ד) 3 1 - 4 4 2
    מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א)             
    קורסי חובה:            
6 83311 תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה  3 1 - 4 4 2
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים  3 1 - 4 4 2
6 83314 התקני ננו-אלקטרוניקה  3 1 - 4 4 2
7 83435 מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi - - 3 3 1.5 0.75
7 83612 מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים  3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6,8 83611 מעגלים משולבים אנלוגיים  2 1 - 3 3 1.5
7 83608 מעגלים אנלוגיים דלי הספק 2 1 - 3 3 1.5
7 83609 טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים 3 - - 3 3 1.5
7 83621 תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים 2 1 - 3 3 1.5
7 83673 מבוא לחומרה בטוחה  3 1 - 4 4 2
7 83628 התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה 2 1 - 3 3 1.5
8 83255 מיקרו-מעבדים ושפת אסמבלר 2 2 - 3 3 2
8 83452 שיטות תכנון מעגלים בטוחים 2 1 - 3 3 1.5
8 83607 עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות 2 - 2 4 3 1.5
7 83606 אמינות של מערכות חומרה  3 - - 4 4 2
    מסלול עיבוד אותות (עא):            
    קורסי חובה:            
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
7 83425 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות  - - 3 3 1.5 0.75
7 83624 עיבוד ספרתי של אותות 2 3 1 - 4 4 2
8 83420 ניתוח סטטיסטי של מידע 3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
7 83622 מבוא ללמידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83629 עיבוד ספרתי של תמונות 2 1 - 3 3 1.5
8 83641 אופטומיזציה והבנה של צורות 2 1 - 3 3 1.5
8 83656 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 1 - 3 3 1.5
7 83635 למידה מבוססת חיזוקים 2 - - 2 2 1
8 83676 כריית מידע וייצוג מידע 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 3 1 - 4 4 2
    מסלול תקשורת (תק)            
    קורסי חובה:            
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט 1 3 1 - 4 4 2
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
7 83618 תקשורת ספרתית 2 3 1 - 4 4 2
8 83415 מעבדה מתקדמת בתקשורת - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
6 83410 תקשורת אנלוגית (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83620 תורת האינפורמציה 2 1   3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83626  מבוא לקידוד תקשורת ספרתית 2 1 - 3 3 1.5
8 83821 תקשורת אלחוטית 1 2 - - 2 2 1
6,8 88212 מבוא לחוגים ומודולים 4 2 - 6 6 3
5,7 88311 שדות ותורת גלואה 2 1 - 3 3 1.5
5,7 88202 תורת הקבוצות 3 2 - 5 5 2.5
6,8 88833 אנליזה פונקציונלית 3 - - 3 3 1.5
7 88555 תורת הגרפים  3 - - 3 3 1.5
6,8 88369 חקר ביצועים 2 1 - 3 3 1.5
6,8 88577 מבוא להצפנה 3 - - 3 3 1.5
                 
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
על כל סטודנט להתמחות בשניים מחמשת המסלולים (תקשורת, עיבוד אותות, ננו- אלקטרוניקה, אלקטרו- אופטיקה וביו-הנדסה).
כל סטודנט מחויב ב-2 קורסי בחירה מקורסי הבחירה של הנ. חשמל (אחד בכל אחד משני המסלולים שבחר להתמחות בהם). בנוסף כל סטודנט מחויב בקורסי בחירה בהיקף של 4.5 נ״ז מקורסי הבחירה של המחלקה למתמטיקה. ניתן באישור היועץ האקדמי לבחור קורסים שאינם ברשימת הקורסים המוצעת.
  סטודנט במסלול תקשורת שלומד גם במסלול עיבוד אותות יחויב בקורס בחירה נוסף באחד משני המסלולים הללו כיוון שקורס "עיבוד ספרתי של אותות 1" (83-320) הינו קורס חובה חופף לשני המסלולים. 
סה"כ נ"ז לתואר בהנדסת חשמל משולב מתמטיקה 114.75 (המינימום חושב לפי 2 התמחויות 8.75, קורסי בחירה: 2x1.5 + 4.5)