תכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים חד-חוגי (83101) תשפ"ד

סמס מס' קורס שם הקורס ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי (ש"ש)
קיץ   מכינה בפיזיקה            
קיץ 88195 מתמטיקה בדידה 1 4 2 - 6 6 3
קיץ 88112 אלגברה לינארית 1 4 2 - 6 6 3
    סה"כ קיץ לפני י"א 8 4 0 12 12 6

שנה א'

יא1 86115 מכניקה 4 2 - 6 6 3
יא1 88113 אלגברה לינארית 2 4 2 - 6 6 3
יא1 88132 חשבון אינפיניטיסימלי 1 4 2 - 6 6 3
    סה"כ  (כיתה י"א סמסטר א) 12 6 0 18 18 9
יא (2) 86120 חשמל ומגנטיות 4 2 - 6 6 3
יא (2) 86154 משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 2 - 5 2.5 1.5
יא2 88133 חשבון אינפיניטיסימלי 2 4 2 - 6 6 3
יא2 88165 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 3 2 - 6 6 2.5
    סה"כ (כיתה י"א סמסטר ב) 13 8 0 23 20.5 10

סמסטר קיץ

קיץ 86170 מבוא לפיזיקה מודרנית 2 1 - 3 3 1.5
קיץ 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים 2 2 - 4 4 2
קיץ 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  3 1 - 4 4 2
    סה"כ כקיץ לפני י"ב 7 4 0 11 11 5.5

שנה ב'

יב (3) 83206 מערכות לינאריות 3 1 - 4 4 2
יב (3) 83237 מבוא להנדסת חשמל 3 1 - 4 4 2
יב (3),5 83211 פונקציות מרוכבות 2 1 - 3 3 1.5
יב (3) 83210 אנליזה הרמונית 2 1 - 3 3 1.5
יב (3) 88230 חשבון אינפיניטיסימלי 3 4 2 - 6 6 3
יב (3) 86129 מעבדה כללית בפיזיקה  - - 2 2 1 1
    סה"כ (כיתה י"ב סמסטר א) 14 6 2 22 21 11
יב (4) 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 3 1 - 4 4 2
יב (4) 83245 אותות ומערכות 3 1 - 4 4 2
יב (4) 83218 מבנים אלגבריים 2 1 - 3 3 1.5
יב (4) 83238 מעבדה במבוא להנדסת חשמל - - 3 3 1.5 0.75
יב (4) 83203 מבוא למעגלים 2 1 2 5 5 2
    סה"כ (כיתה י"ב סמסטר ב) 11 4 3 18 16.5 8.25

סמסטר קיץ

קיץ 83223 תכנות מונחה עצמים 2 2 - 4 4 2
קיץ 83253 תכן לוגי 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ קיץ לפני גיוס 4 3 0 7 7 3.5

שנה ג'

5 83302 אותות אקראיים ורעש 3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 3 2 - 5 5 2.5
5 83315 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים  - - 3 3 1.5 0.75
5 83381 מערכות הפעלה 2 2 - 4 4 2
5,7 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט 1  3 1 - 4 4 2
    סה"כ סמסטר 5 11 7 3 21 19.5 9.75
6 83459 הנדסת תוכנה 2 2 - 4 4 2
6 83255 מיקרו-מעבדים ושפת אסמבלר 2 2 - 3 3 2
6 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 3 1 - 4 4 2
6 83250 אוטומטיים וחישוביות 3 1 - 4 4 2
    סה"כ סמסטר 6 10 6 0 15 15 8

סמסטר קיץ

קיץ 83458 מבוא לקריפטוגרפיה 2 1 - 3 3 1.5

שנה ד'

7 83317 מעבדה במערכות משובצות 0 - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ סמסטר 7 0 0 3 3 1.5 0.75
7,8 83401 פרויקט 7 - - 7 7 3.5
8 83301 מבנה מחשבים ספרתיים 3 1 - 4 4 2
    סה"כ סמסטר 8 10 1 0 11 11 5.5
    סה"כ חובות ללא התמחויות 102 50 11 164 156 78.75
   

שרשרת אבטחת סייבר 

           
   

קורסי ליבה

           
6,8 83356 מבוא לתורת הצפינה 3 1 - 4 4 2
7 83685 פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83682 מבוא לחומרה בטוחה מורחב 3 1 - 4 4 2
   

קורסי בחירה

           
7 83453 חישוב מבוזר 2 1 - 3 3 1.5
7 83457 שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83650 מבוא לחישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ד) 2 - - 2 2 1
8 83657 חישוב בטוח  2 - - 2 2 1
8 83658 יסודות הקריפוטוגרפיה (לא ינתן בתשפ"ד) 2 - - 2 2 1
8 83683 נושאים מתקדמים באבטחת חומרה 2 - - 2 2 1
7 83697 קריפטוגרפיה בענן 2 - - 2 2 1
6,8 83687 מערכות הוכחה קריפטוגרפיות 2 - - 2 2 1
   

שרשרת תכן חומרה 

           
   

קורסי ליבה

           
6,8 83256 תיאוריה של מערכות ספרתיות 2 2 - 4 4 2
6,8 83653 אריתמטיקה למחשב  (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83691 אימות פורמלי וסינתזה 2 1 - 3 3 1.5
7 83688 תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית 2 1 - 3 3 1.5
   

קורסי בחירה

           
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים 3 1 - 4 4 2
6,8 83356 מבוא לתורת הצפינה 3 1 - 4 4 2
7 83457 שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83606 אמינות של מערכות חומרה 3 - - 3 3 1.5
7 83612 מעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים  3 1 - 4 4 2
7 83659 קידוד למערכות מחשב  (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83681 חומרה מכילה מטסטביליות 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83682 מבוא לחומרה בטוחה מורחב 3 1 - 4 4 2
8 83689 ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות 2 1 - 3 3 1.5
   

שרשרת רשתות וחישוב

           
   

קורסי ליבה

           
7 83453 חישוב מבוזר  2 1 - 3 3 1.5
  83694 חישוב מבוזר ומקבילי  (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83454 רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83456 תכנון וניתוח אלגוריתמים 2 1 - 3 3 1.5
   

קורסי בחירה

           
7 83214 כלים לאנליזה נומרית  2 2 - 4 4 2
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
7 83450 סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ד) 3 - 1 4 3.5 1.75
8 83506 מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים 3 1 - 4 4 2
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83652 תורת הגרפים ושימושיה 2 1 - 3 3 1.5
7 83655 גאומטריה חישובית  2 1 - 3 3 1.5
8 83670 חישוב ביולוגי 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית 2 1 - 3 3 1.5
8 83677 תכנות מתקדם 2 1 - 3 3 1.5
7 83691 אימות פורמלי וסינתזה 2 1 - 3 3 1.5
7 83692 סוגיות ברשתות חברתיות 2 1 - 3 3 1.5
7 83686 מעבדה לפתרון בעיות בעיצוב קוד 1 - 2 3 2 1
7 83545 כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיביות 2 1 - 3 3 1.5
7 83807 חישוב קוונטי 3 1 - 4 4 2
   

שרשרת עיבוד וניתוח נתונים

           
   

קורסי ליבה

           
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
7 83622 מבוא ללמידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83656 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה  2   (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 1 4 4 1.75
7 83643 תאוריה של למידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
   

קורסי בחירה

           
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
8 83420 ניתוח סטטיסטי של מידע 3 1 - 4 4 2
7 83504 מבוא לסטטיסטיקה 3 1 - 4 4 2
8 83629 עיבוד ספרתי של תמונות 2 1 - 3 3 1.5
7 83654 גרפיקה ממוחשבת (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 1 4 4 1.75
7 83633 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה  2  2 1 1 4 4 1.75
8 83641 אופטומיזציה והבנה של צורות ( לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 1 4 4 1.75
7 83655 גאומטריה חישובית  2 1 - 3 3 1.5
8 83670 חישוב ביולוגי 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית 2 1 - 3 3 1.5
8 83676 כריית מידע וייצוג מידע 2 1 - 3 3 1.5
7 83692 סוגיות ברשתות חברתיות 2 1 - 3 3 1.5
8 83698 מבוא ללמידת מכונה אחראית 2 - - 2 2 1
                 
   

קורסי שירות

           
4 83003 תוכנת מטלב ושימושיה - - 2 - 0 0

 

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים חד-חוגי תשפ"ד (PDF)

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים חד-חוגי (83101) תשפ"ג

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים חד-חוגי תשפ"ג (PDF)

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים חד-חוגי תשפ"ב (PDF)