תכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב פיסיקה (83181) תשפ"ג

סמס מס' קורס שם הקורס ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי
קיץ   מכינה בפיזיקה            
קיץ 88195 מתמטיקה בדידה  4 2 - 6 6 3
קיץ 88112 אלגברה לינארית 1 4 2 - 6 6 3
    סה"כ קיץ 8 4 0 12 12 6
שנה א' 
יא (1) 86115 מכניקה 4 2 - 6 6 3
יא (1) 88113 אלגברה לינארית 2 4 2 - 6 6 3
יא (1) 88132 חשבון אינפיניטיסימלי 1 4 2 - 6 6 3
    סה"כ  (כיתה י"א סמסטר א) 12 6 0 18 18 9
יא (2) 86120 חשמל ומגנטיות 4 2 - 6 6 3
יא (2) 86154 משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 1 - 3 3 1.5
יא (2) 88133 חשבון אינפיניטיסימלי 2 4 2 - 6 6 3
יא (2) 88165 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 3 2 - 6 6 2.5
    סה"כ (כיתה י"א סמסטר ב) 14 7 0 21 21 10.5
קיץ 86170 מבוא לפיזיקה מודרנית 2 1 - 3 3 1.5
קיץ 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  3 1 - 4 4 2
קיץ 83120 מבוא להנדסת מחשבים 2 2 - 4 4 2
    סה"כ קיץ 7 4 0 11 11 5.5
שנה ב'
יב (3) 83206 מערכות לינאריות 3 1 - 4 4 2
יב (3) 83237 מבוא להנדסת חשמל 3 1 - 4 4 2
יב (3) 83211 פונקציות מרוכבות 2 1 - 3 3 1.5
יב (3) 88230 חשבון אינפיניטיסימלי 3 4 2 - 6 6 3
יב (3) 86207 מתמטיקה לפיזיקאים 3 4 2 - 6 6 3
יב (3) 86129 מעבדה כללית בפיזיקה  - - 2 2 1 1
    סה"כ (כיתה י"ב סמסטר א) 16 7 2 25 24 12.5
יב (4) 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 3 1 - 4 4 2
יב (4) 83244 יסודות התקני מוליכים למחצה 3 1 - 4 4 2
יב (4) 83245 אותות ומערכות 3 1 - 4 4 2
יב (4) 83218 מבנים אלגבריים 2 1 - 3 3 1.5
יב (4) 83238 מעבדה במבוא להנדסת חשמל - - 3 3 1.5 0.75
יב (4) 86215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 3 1 - 4 4 2
    סה"כ (כיתה י"ב (סמסטר ב) 14 5 3 22 20.5 10.25
קיץ 86209 גלים 3 2 - 5 5 2.5
קיץ 83223 תכנות מונחה עצמים 2 2 - 4 4 2
קיץ 83253 תכן לוגי 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ קיץ  7 5 0 12 12 6
שנה ג'
5 83302 אותות אקראיים ורעש 3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 3 2 - 5 5 2.5
5 83315 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים - - 3 3 1.5 0.75
5 83340 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה ; 86246 אופטיקה (סמסטר ב) 3 1 - 4 4 2
5 83381 מערכות הפעלה  2 1 - 4 4 1.5
5,7 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט 1  3 1 - 4 5 2
    סה"כ סמסטר 5 14 7 3 25 24.5 11.25
6 83459 הנדסת תוכנה 2 2 - 4 4 2
6 83255 מיקרו-מעבדים ושפת אסמבלר 2 2 - 3 3 2
6 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 3 1 - 4 4 2
6 86311 קוונטים 1 3 2 - 5 5 2.5
6 83250 אוטומטיים וחישוביות 3 1 - 4 4 2
     סה"כ סמסטר 6 13 8 0 20 20 10.5
קיץ 86232 מעבדה ממוחשבת - - 3 3 3 1.5
קיץ 86312 תורת הקוונטים 2 3 2 - 5 5 2.5
קיץ 83458 מבוא לקריפטוגרפיה 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ סמסטר קיץ 5 3 3 11 11 5.5
שנה ד'
7 83317 מעבדה במערכות משובצות 0 - 3 3 1.5 0.75
7 86210 מכניקה אנליטית 3 2 - 5 5 2.5
7 86216 פיזיקה סטטיסטית 2 3 1 - 4 4 2
    סה"כ לסמסטר 7 6 3 3 12 10.5 5.25
7,8 83401 פרויקט 7 - - 7 7 3.5
8 83301 מבנה מחשבים ספרתיים 3 1 - 4 4 2
8 86234 שדות אלקטרומגנטיים לפיזיקאים (ניתן לקחת את 83207 שדות אלקטרומגנטיים במקום) 3 1 - 4 4 2
    סה"כ לסמסטר 8 13 2 0 15 15 7.5
    סה"כ חובות ללא התמחויות 129 61 14 204 200 99.75
                 

שרשרת אבטחת סייבר 

    קורסי ליבה            
7 83356 מבוא לתורת הצפינה 3 1 - 4 4 2
7 83685 פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת 2 1 - 3 3 1.5
6 83682 מבוא לחומרה בטוחה מורחב 3 1 - 4 4 2
    קורסי בחירה            
7 83453 חישוב מבוזר 2 1 - 3 3 1.5
7 83457 שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ג) 2 1 - 3 3 1.5
7 83650 מבוא לחישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ג) 2 - - 2 2 1
8 83657 חישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ג) 2 - - 2 2 1
8 83658 יסודות הקריפוטוגרפיה 2 - - 2 2 1
8 83683 נושאים מתקדמים באבטחת חומרה 2 - - 2 2 1
7 83687 מערכות הוכחה קריפטוגרפיות 2 - - 2 2 1
                 

שרשרת תכן חומרה 

    קורסי ליבה            
6,8 83256 תיאוריה של מערכות ספרתיות 2 2 - 4 4 2
6,8 83653 אריתמטיקה למחשב 2 1 - 3 3 1.5
7 83691 אימות פורמלי וסינתזה 2 1 - 3 3 1.5
7 83688 תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי בחירה            
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים 3 1 - 4 4 2
7 83356 מבוא לתורת הצפינה 3 1 - 4 4 2
7 83457 שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ג) 2 1 - 3 3 1.5
7 83606 אמינות של מערכות חומרה 3 - - 3 3 1.5
7 83612 מעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים  3 1 - 4 4 2
7 83659 קידוד למערכות מחשב 2 1 - 3 3 1.5
7 83681 חומרה מכילה מטסטביליות 2 1 - 3 3 1.5
6 83682 מבוא לחומרה בטוחה מורחב 3 1 - 4 4 2
8 83689 ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות 2 1 - 3 3 1.5
                 

שרשרת רשתות וחישוב

    קורסי ליבה            
7 83453 חישוב מבוזר 2 1 - 3 3 1.5
7 83694 תכנות מבוזר ומקבילי 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83454 רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא ינתן בתשפ"ג) 2 1 - 3 3 1.5
7 83456 תכנון וניתוח אלגוריתמים 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי בחירה            
7 83214 כלים לאנליזה נומרית (לא יינתן בתשפ"ג) 2 2 - 4 4 2
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
7 83450 סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ג) 3 - 1 4 3.5 1.75
8 83506 מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים 3 1 - 4 4 2
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83652 תורת הגרפים ושימושיה 2 1 - 3 3 1.5
7 83655 גאומטריה חישובית (לא ינתן בתשפ"ג) 2 1 - 3 3 1.5
8 83670 חישוב ביולוגי 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית 2 1 - 3 3 1.5
8 83677 תכנות מתקדם   2 1 - 3 3 1.5
7 83691 אימות פורמלי וסינתזה 2 1 - 3 3 1.5
7 83692 סוגיות ברשתות חברתיות 2 1 - 3 3 1.5
8 83684 אינפורמציה קוונטית מתקדמת 2 1 - 3 3 1.5
7 83686 מעבדה לפתרון בעיות בעיצוב קוד 1 - 2 3 2 1
7 83807 חישוב קוונטי 3 1 - 4 4 2
                 

שרשרת עיבוד וניתוח נתונים

    קורסי ליבה            
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
7 83622 מבוא ללמידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83656 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 1 1 4 4 1.75
7 83643 תאוריה של למידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי בחירה            
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
8 83420 ניתוח סטטיסטי של מידע 3 1 - 4 4 2
7 83504 מבוא לסטטיסטיקה 3 1 - 4 4 2
8 83629 עיבוד ספרתי של תמונות 2 1 - 3 3 1.5
7 83654 גרפיקה ממוחשבת (לא ינתן בתשפ"ג) 2 1 1 4 4 1.75
7 83633 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה  2  2 1 1 4 4 1.75
8 83641 אופטומיזציה והבנה של צורות ( לא ינתן בתשפ"ג) 2 1 1 4 4 1.75
7 83655 גאומטריה חישובית (לא ינתן בתשפ"ג) 2 1 - 3 3 1.5
8 83670 חישוב ביולוגי 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית 2 1 - 3 3 1.5
8 83676 כריית מידע וייצוג מידע 2 1 - 3 3 1.5
7 83692 סוגיות ברשתות חברתיות 2 1 - 3 3 1.5
8 83693 כלים משמרי פרטיות לניתוח נתונים 2 0 0 2 2 1
                 
    קורסי שירות            
4 83003 תוכנת מטלב ושימושיה - - 2 - 0 0
                 
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
על כל סטודנט להתמחות בשתי שרשראות (מתוך סייבר, חומרה, רשתות וחישוב, עיבוד וניתוח נתונים). יש לקחת 4 קורסים להשלמת שרשרת כאשר אחד מהם לפחות צריך להיות קורס ליבה. ניתן להשתמש בקורס רק להשלמת שרשרת אחת, אפילו אם הוא מופיע ביותר משרשרת אחת.
יש לקחת 12 קורסי בחירה: לפחות 9 קורסי ליבה/בחירה בהנדסה ועד 3 קורסי בחירה בפיזיקה
סה"כ נ"ז לתואר בהנדסת מחשבים משולב פיזיקה 116.75 (המינימום חושב לפי 10*1.5, 2*1)

 

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב פיסיקה תשפ"ג

לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב פיסיקה תשפ"ב