רכזת גיוס מועמדים

גב' ליטל שלום

רכזת גיוס מועמדים
טלפון
דוא"ל
engineering.faculty@biu.ac.il
משרד
בניין 1105 חדר 165

תאריך עדכון אחרון : 20/09/2022